• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

We gaan uit elkaar, wat nu?

Helaas werkt een relatie soms niet. Het is pijnlijk, maar jullie besluiten uit elkaar te gaan. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben en veel regelwerk opleveren. Wat de breuk voor jouw situatie betekent, hangt onder andere af van jullie samenlevingsvorm.

Chat met onze medewerkers

Wat moet je regelen als je uit elkaar gaat?

Wanneer jij en je partner een punt achter jullie relatie hebben gezet, zijn er allerlei zaken waar jullie beslissingen over moeten nemen. De belangrijkste gaan over de woonsituatie, de verdeling van het geld en jullie spullen en de verzorging van eventuele kinderen. Zijn jullie getrouwd zijn of hebben jullie een geregistreerd partnerschap? Dan moeten jullie ook de scheiding of beëindiging regelen.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract eindigt zodra jullie niet meer samenwonen. Je hoeft verder dus niets te doen. Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap ligt dit anders.

Geregistreerd partnerschap

Wanneer je het eens bent met elkaar over de verdeling van de spullen en je pensioen, je woning en de alimentatie, dan hoef je niet naar de rechter om een partnerschapsregistratie te beëindigen. Met een notaris of advocaat stel je een overeenkomst op die je ondertekent. De advocaat of notaris geeft vervolgens bij de burgerlijke stand door dat jullie partnerschap is beëindigd. Hebben jullie kinderen onder de 18 jaar of wil een van jullie het geregistreerd partnerschap niet beëindigen? Dan moet je wél altijd langs de rechter.

Scheiding

Een scheiding is vaak een stuk ingewikkelder. Daarom hebben we aparte pagina’s gemaakt over wat je moet doen als je wilt scheiden, wat je rond de scheiding moet regelen en wat er nog meer bij komt kijken.

Zorg en opvoeding van de kinderen

Wanneer jullie kinderen onder de 18 jaar hebben, moet je een ouderschapsplan maken. Hierin leggen jullie afspraken vast over de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen. Je kunt met je partner ook afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie, maar uiteindelijk beslist de rechter of dat redelijk is. Het ouderschapsplan wordt opgenomen in het echtscheidingsverzoek.

Wonen jij en je partner samen, maar zijn jullie niet getrouwd en geen geregistreerd partners en delen jullie ook niet het gezag over de kinderen? Dan is een ouderschapsplan niet verplicht. Maar het is alsnog wel verstandig om zo’n plan op te stellen.

Partneralimentatie

Wanneer jij tijdens de relatie minder hebt verdiend dan je partner, heb je soms recht op partneralimentatie. Hoe lang je recht heb op deze alimentatie ligt aan de duur van de relatie. De hoogte van het bedrag heeft onder meer te maken met de draagkracht. Bij een samenlevingscontract of mensen die samenwonen zonder contract is partneralimentatie niet van toepassing.

Wat gebeurt er met jullie woning?

Dat hangt er onder andere van af of jullie hier afspraken over hebben gemaakt in een samenlevingscontract of in de huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. En of het om een huur- of een koopwoning gaat.

  • Koopwoning: hebben jullie samen een koopwoning? Dan kan je je partner uitkopen. De andere mogelijkheid is om het huis te verkopen. Neem in beide gevallen contact op met de bank. Als de waarde van jullie woning is gestegen of gedaald, delen jullie je de winst of het verlies. De bank kan je vertellen hoe dit werkt en wat jullie moeten doen. Of de ene partner de andere partner nu uitkoopt, of dat de woning wordt verkocht: in beide gevallen moeten jullie uiteindelijk naar de notaris om de eigendomsakte van de woning te ondertekenen. 
  • Huurwoning: als het huis op één naam staat, mag die persoon in het huis blijven wonen. De ander moet dan dus verhuizen. Staan er twee namen in het contract, dan moet je afspreken wie er blijft en wie niet. Vertrek jij uit het huis? Vergeet dan niet de huur op te zeggen. Anders blijf je verantwoordelijk voor de betaling van de huur of voor schade.

Pensioen verdelen

Je partner heeft recht op de helft van het pensioen dat je hebt opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dit geldt omgekeerd ook. Geef dus aan je pensioenfonds door dat jullie niet meer samen zijn. Als je met pensioen gaat, krijg je dat geld uitgekeerd.

Bij een samenlevingscontract wordt je pensioen niet verdeeld. Toch moet je doorgeven aan je pensioenfonds dat jullie relatie voorbij is. Mocht namelijk een van jullie recht hebben op een partnerpensioen, dan komt dit te vervallen.

Bezittingen verdelen

Ben je getrouwd of heb je een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen? Dan is alles in huis van jullie allebei. Jullie zullen dus afspraken moeten maken over de verdeling van de spullen. Het opstellen van een lijst in een goed startpunt. Wat is de totale waarde van jullie inboedel en wat wil jij graag hebben? Verdeel de bezittingen vervolgens eerlijk of compenseer de ander wanneer jij bijvoorbeeld alle elektronica wilt houden.

Heb je huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract? Dan staat er al in wat persoonlijke bezittingen zijn en welke spullen verdeeld worden.

Verzekeringen

Zoek uit welke verzekeringen jullie samen hebben. De meeste verzekeringen, zoals een aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en autoverzekeringen, kun je aanpassen met een naamswijziging. Hebben jullie een gezamenlijke zorgverzekering? Dan moet een van jullie een nieuwe afsluiten. Voor de ander is het vaak genoeg om de naam aan te passen. Jullie kinderen blijven meeverzekerd op de polis van de persoon die voor ze zorgt.

Overlijdensrisicoverzekeringen zijn een ander verhaal. Deze worden vaak met een hypotheek afgesloten. Je kunt een overlijdensrisicoverzekering mogelijk wel in tweeën splitsen of aan één van jullie toewijzen. Hoe dan ook is het verstandig om je hierover te laten adviseren. Je mag namelijk niet zomaar iets aanpassen.

Belastingdienst

Door de veranderde situatie kan het zijn dat je recht hebt op toeslagen. Ga bij de Belastingdienst na of dat voor jou geldt. Wanneer jij of je partner al toeslagen ontvangen, moet je ook aan de fiscus doorgeven dat jullie uit elkaar zijn. Mogelijk waren jullie namelijk fiscaal partners. De breuk heeft daardoor effect op je belastingaangifte en –teruggave. Bij de beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap geeft de gemeente jullie nieuwe situatie door aan de Belastingdienst.

Verzekering wijzigen?

Ga je uit elkaar en wil je je verzekering bij DELA laten aanpassen? Dan kun je de wijzigingen direct doorgeven via onze website. We helpen je natuurlijk ook graag als je vragen hebt over onze verzekeringen. Neem dan contact op met de klantenservice.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.