• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Een erfenis krijgen

Krijgt u een erfenis? Dan moet u een keuze maken wat u met de erfenis wilt doen. U heeft dan drie mogelijkheden.

Chat met onze medewerkers

1. de erfenis zuiver aanvaarden

Als u zeker weet dat de erfenis positief is, dan kunt u de erfenis accepteren. Dit heet zuiver aanvaarden. Hiervoor hoeft geen verklaring afgelegd te worden bij de rechtbank. Is de erfenis toch negatief, dan moet u de schulden met uw eigen geld betalen.

2. de erfenis verwerpen

Als de schulden hoger zijn dan de waarde van de bezittingen (huis, geld, goederen) dan is het saldo van een erfenis negatief. U kunt de erfenis dan weigeren. Dit heet een erfenis verwerpen. Als u een erfenis verwerpt, dan hoeft u de schulden niet zelf te betalen. U bent dan geen erfgenaam meer en heeft ook geen recht op spullen uit de erfenis.

Als u een erfenis verwerpt en u zelf kinderen heeft, dan komen uw kinderen in de plaats als erfgenaam. Dit heet plaatsvervulling. Uw kinderen moeten dan zelf een keuze maken over wat ze met de erfenis willen doen. Voor minderjarige kinderen moeten de ouders deze keuze maken. Zij hebben toestemming van de rechter nodig om een erfenis namens hun kinderen te verwerpen.

Om een erfenis te verwerpen moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. De griffiekosten in 2024 zijn € 155. Als alle erfgenamen samen bij de rechtbank de erfenis verwerpen, dan hoeven zij ook maar één keer de griffiekosten te betalen.

3. de erfenis beneficiair aanvaarden

Als u twijfelt of een erfenis positief is, dan kunt u besluiten de erfenis onder voorbehoud te accepteren. Dit heet beneficiair aanvaarden. U bent dan wel erfgenaam, maar u hoeft de eventuele schulden niet zelf te betalen.

Een erfenis beneficiair aanvaarden heeft een aantal gevolgen. De wet geeft dan namelijk regels hoe de erfenis afgehandeld moet worden. Erfgenamen moeten bijvoorbeeld een overzicht maken van de bezittingen en de schulden van de erfenis. Dit overzicht moeten zij naar de rechtbank sturen. Als een erfgenaam zich niet aan de wettelijke regels houdt, dan moet hij in sommige gevallen toch zelf de schulden betalen. Ook al heeft hij de erfenis beneficiair aanvaard.

Om een erfenis beneficiair te aanvaarden, moet u, net als bij verwerpen, een verklaring bij de rechtbank afleggen. De griffiekosten in 2024 zijn € 155.

 

Erfgenamen mogen maar één keer kiezen

Het is belangrijk dat u goed nadenkt over wat u wilt doen met een erfenis. Als u eenmaal de erfenis zuiver aanvaard heeft, dan kunt u dat niet meer terugdraaien. Ook moet u erop letten dat u zich niet gedraagt als erfgenaam, voordat u een keuze gemaakt heeft. De wet zegt dan namelijk dat u de erfenis al zuiver aanvaard heeft. U heeft dan niet meer de mogelijkheid om de erfenis te verwerpen of beneficiair te aanvaarden. Iemand gedraagt zich als erfgenaam als hij bijvoorbeeld spullen uit huis meeneemt of een rekening betaalt. Per 1 september 2016 is de wet op dit punt gewijzigd.

Niet verplicht naar de notaris

Als u een erfenis wilt verwerpen of beneficiair wilt aanvaarden, dan bent u niet verplicht hiervoor naar de notaris te gaan. U kunt dit zelf rechtstreeks regelen bij de rechtbank. Het kan echter wel verstandig zijn om toch een notaris in te schakelen. Vooral bij een beneficiaire aanvaarding komt veel kijken. Een notaris kan u helpen om ervoor te zorgen dat alles goed wordt afgehandeld. Als u de verwerping of beneficiaire aanvaarding bij de notaris wilt regelen, moet u naast de griffiekosten ook notariskosten betalen.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Als lid van coöperatie DELA kun je contact opnemen met de VoorelkaarDesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.