• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering beschermt je nabestaanden tegen financiële problemen bij overlijden. Je kiest zelf welk bedrag de verzekering uitkeert. Is er een overlijden voor de einddatum van de verzekering? Dan krijgen je nabestaanden het bedrag waarvoor je verzekerd bent.

Chat met onze medewerkers

Bereken uw premie

Bedrag*
minimaal 10.000
?
Looptijd in jaren*
minimaal 10 jaar
?
Uw geboortedatum*
DD-MM-JJJJ
Uw geslacht*
Laatste 2 jaar gerookt?*
Geboortedatum partner*
DD-MM-JJJJ
Geslacht
Laatste 2 jaar gerookt?*
Wat is het?
Waarom bij DELA?
Feiten op een rij

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering biedt nabestaanden financiële zekerheid na overlijden van een verzekerde. Bij overlijden tijdens de looptijd keren overlijdensrisicoverzekeringen dan éénmalig een bedrag uit. De hoogte van dit bedrag bepaal je zelf. Hiermee kunnen nabestaanden een weggevallen inkomen of andere financiële gevolgen opvangen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld de hypotheek aflossen en kinderopvang of hulp aan huis blijven betalen. Zo kunnen nabestaanden doorgaan met het leven dat jij voor hen voor ogen had.

Voor wie?

Je kunt een overlijdensrisicoverzekering bij DELA afsluiten tot de leeftijd van 65 jaar. Overlijdensrisicoverzekeringen zijn voor iedereen die zijn of haar nabestaande(n) wil beschermen tegen de financiële gevolgen van een overlijden. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Banken stellen dat meestal verplicht.

Wil je de kosten van een uitvaart verzekeren? Dan past de DELA Uitvaartverzekering misschien beter bij jou.

Gezondheidsvragen en medisch keuring?

Wanneer je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, vragen we je een aantal gezondheidsvragen te beantwoorden. Alleen bij een verzekerd kapitaal hoger dan € 360.000 geldt een medische keuring. Lees meer over de medische keuring en gezondheidsvragen die wij stellen.

De overlijdensrisicoverzekering samengevat

 • Je sluit de overlijdensrisicoverzekering af voor een vaste looptijd. Deze looptijd kun je zelf kiezen.
 • Je bepaalt zelf welk bedrag je wilt verzekeren en in welke variant.
 • Je kunt kiezen om alleen jezelf of om ook je partner mee te verzekeren.
 • Tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering betaal je steeds hetzelfde bedrag aan premie. Je kunt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betalen.
 • Is er tijdens de looptijd een overlijden? Dan keert de verzekering éénmalig een bedrag uit.
 • Is er geen overlijden tijdens de looptijd? Dan keert DELA niets uit en vervalt de verzekering op de einddatum.

Welke looptijd kan ik kiezen?

De minimale looptijd is 10 jaar en de verzekering duurt maximaal totdat je 75 jaar bent. Je bepaalt de looptijd helemaal zelf. Deze is afhankelijk van het doel waarvoor je de verzekering wilt gebruiken.
Gebruik je bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek? Dan wordt meestal dezelfde looptijd aangehouden als de hypotheek. Wil je de verzekering gebruiken als financiële bescherming voor opgroeiende kinderen? Dan kun je kiezen voor een looptijd tot het einde van de studie van het kind of bijvoorbeeld totdat ze zelfstandig gaan wonen.

Hoeveel wil je verzekeren?

Je kiest voor een geldbedrag tussen € 10.000 en € 1.000.000. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van wat bij jouw situatie past.

DELA kent drie varianten van de overlijdensrisicoverzekering:
 • Een gelijkblijvend kapitaal: tijdens de looptijd van de verzekering blijft het verzekerd bedrag hetzelfde. Bij een gelijkblijvend kapitaal betaal je steeds dezelfde premie tijdens de hele looptijd. Is de looptijd bijvoorbeeld 30 jaar? Dan betaal je dus ook 30 jaar premie.
 • Een lineair dalend kapitaal: maandelijks daalt het verzekerd bedrag met hetzelfde bedrag tot € 0 aan het einde van de looptijd van de verzekering.
 • Een annuïtair dalend kapitaal: maandelijks daalt het verzekerd bedrag met een steeds groter bedrag tot € 0 aan het einde van de looptijd van de verzekering.

Bij een lineair of annuïtair dalend kapitaal betaal je 5 jaar korter premie dan de looptijd. Duurt de verzekering bijvoorbeeld 30 jaar, dan betaal je 25 jaar premie. Je betaalt steeds dezelfde premie tijdens de premiebetaalduur.

Ook je partner meeverzekeren?

Je kunt de verzekering afsluiten op het leven van alleen jezelf, maar je kunt ook je partner meeverzekeren. Kiezen jullie ervoor om jullie beiden te verzekeren? Dan keert de overlijdensrisicoverzekering éénmalig uit na het eerste overlijden. Daarna eindigt de verzekering.

Koop je een huis?

Je kunt de overlijdensrisicoverzekering koppelen aan je hypotheek. Hiermee zorg je ervoor dat je partner in het huis kan blijven wonen. In dit geval wordt met het uitgekeerde bedrag een deel van de hypotheek afgelost. 

Wat zijn de kosten van deze overlijdensrisicoverzekering?

 • Jij bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat je wilt verzekeren. De premie hangt onder andere af van je leeftijd op het moment van de aanvraag. Je kunt kiezen voor een premiebetaling per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Als je niet rookt, dan krijg je een aantrekkelijke korting.
 • DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 13,00 bij jaarbetaling, € 6,63 bij halfjaarbetaling € 3,35 bij kwartaalbetaling en € 1,14 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.
 • Je betaalt bij online afsluiten € 9,50 eenmalige distributiekosten. Deze distributiekosten brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met de premie in rekening. Dit is € 0,08 per maand.

  Lees hier meer over onze dienstverlening en de bijbehorende distributiekosten
  .

Zelf doen of met persoonlijk advies?

Als je op onze website een verzekering afsluit, dan doe je dat zonder advies van ons. Om advies te geven is het nodig dat we in een persoonlijk gesprek jouw financiële situatie in kaart brengen. Dat doen we niet op de website. Wat we wel doen is je van informatie voorzien, zodat je zelf een goed overwogen keuze kunt maken. En omdat je deze verzekering zonder advies van DELA afsluit, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen op jouw financiële situatie.

Vind je het fijner om advies te krijgen?

Tijd om na te denken over de verzekering?

Ben je niet tevreden over de overlijdensrisicoverzekering? Dan kun je de verzekering binnen 30 dagen na ingangsdatum kosteloos opzeggen. De premie die je al betaald hebt, krijg je dan terug.

Daarom de overlijdensrisicoverzekering van DELA

Je betaalt een lage premie

DELA biedt iedereen een eerlijke en lage premie. Die scherpe premie wordt mogelijk gemaakt doordat we als coöperatie geen winstoogmerk hebben en zo de marges laag kunnen houden.

Je wordt lid van coöperatie DELA

DELA is een coöperatie van ruim drie miljoen leden. Sinds de oprichting van DELA geldt: samen sta je sterker en kun je méér bereiken. Daardoor kunnen onze leden meer voor hun naasten betekenen. Met onze verzekeringen en diensten zorgen we ervoor dat onze leden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien.

Je ontvangt ledenvoordelen

Kenmerken van het DELA LeefdoorPlan

Wat is het DELA LeefdoorPlan? 

Het DELA LeefdoorPlan is de overlijdensrisicoverzekering van DELA. Met de overlijdensrisicoverzekering van DELA verzekert u een bedrag dat wij eenmalig uitkeren als u binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Overlijdt u vóór de einddatum van uw verzekering, dan keert DELA het afgesproken bedrag uit. Hierdoor is uw gezin financieel beschermd tegen het wegvallen van een inkomen bij overlijden.

Voor wie? Een overlijdensrisicoverzekering kan nodig zijn als u, uw partner, uw kinderen of andere nabestaanden financieel in de problemen komen als u of uw partner overlijdt. Uw partner kan dan bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen. U kunt het DELA LeefdoorPlan afsluiten vanaf 16 tot 65 jaar.
Hoeveel kunt u verzekeren? U kunt een bedrag verzekeren van minimaal € 10.000 en maximaal € 999.999.
Voorwaarden  Algemene Voorwaarden DELA LeefdoorPlan (pdf)

Mag DELA de premie en/of voorwaarden wijzigen?

DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.

Brochure

Brochure DELA Overlijdensrisicoverzekering (pdf)
De overlijdensrisicoverzekering samengevat 
 • U sluit de overlijdensrisicoverzekering af voor een vaste looptijd. Deze kunt u zelf kiezen bij het afsluiten van de verzekering.
 • Tijdens deze periode betaalt u steeds hetzelfde bedrag aan premie. U kunt de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betalen.
 • U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren.
 • Is er tijdens de looptijd een overlijden? Dan wordt het afgesproken bedrag éénmalig uitgekeerd.
 • Is er geen overlijden tijdens de looptijd? Dan keert DELA niets uit en vervalt de overlijdensrisicoverzekering op de einddatum. Er wordt geen bedrag opgebouwd gedurende de looptijd zoals bij een uitvaartverzekering.
Soort kapitaal Gelijkblijvend

Gedurende de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering is de hoogte van de uitkering altijd hetzelfde. De premie blijft tijdens de verzekerde periode hetzelfde.

Lineair dalend

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering neemt het verzekerde bedrag jaarlijks met hetzelfde bedrag af. Aan het einde van de looptijd is het bedrag € 0,00. Uw premie blijft gelijk, alleen de laatste 5 jaar van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering betaalt u bij deze variant geen premie. De premie blijft tijdens de verzekerde periode hetzelfde.

Annuitaïr dalend

Bij de overlijdensrisicoverzekering met een annuïtair dalend kapitaal neemt het verzekerde bedrag jaarlijks af. Aan het einde van de looptijd is het bedrag € 0,00. De hoogte van het verzekerde bedrag daalt in het begin van de looptijd beperkt en naarmate de verzekering afloopt veel sterker.

De uitkering daalt met een percentage dat u zelf kiest. Dit annuïteitenpercentage is vaak afhankelijk van een hypotheek waaraan de verzekering wordt gekoppeld. Hoe hoger het percentage, hoe langzamer de daling.

Uw premie blijft gelijk gedurende de looptijd, alleen de laatste 5 jaar van de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering, betaalt u bij deze variant geen premie.

Verzekering wijzigen

U mag het verzekerde bedrag eenmaal per drie jaar verhogen. Dat mag zelfs zonder dat u hiervoor gezondheidsvragen hoeft te beantwoorden. De verhoging mag niet minder zijn dan 1 % en niet meer dan 10 % van het laatst verzekerde kapitaal. Het verzekerd bedrag verlagen kan altijd.

Wanneer niet geschikt voor u?
 • Als u jonger dan 16 jaar en ouder dan 64 jaar bent.
 • Wanneer u zeker weet dat uw nabestaanden voldoende inkomen hebben na uw overlijden, dan kan een overlijdensrisicoverzekering niet nodig zijn.
 • Als u het bedrag wilt gebruiken voor uw uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering is niet bedoeld voor het opvangen van uitvaartkosten, maar als extra financiële steun voor uw nabestaanden. Bijvoorbeeld om voor langere tijd het wegvallen van een deel van het gezinsinkomen op te vangen of om de hypotheek (gedeeltelijk) af te lossen. Wilt u dat de kosten van uw uitvaart betaald worden? Bekijk onze uitvaartverzekering. Lees meer over onze uitvaartverzekering
Afhandeling van de verzekering na overlijden

In geval van overlijden vóór de einddatum van de overlijdensrisicoverzekering, vragen wij uw nabestaanden ons een akte van overlijden toe te sturen. Wat er daarna gebeurt, verschilt per situatie:

 • Is de polis gekoppeld aan uw hypotheek (verpand)? Dan keren we uit aan de pandhouder (dit is in de meeste gevallen de bank).
 • Is de polis niet gekoppeld aan uw hypotheek? Dan keren we de uitkering uit aan de begunstigde(n) van de polis.
Kosten Poliskosten
DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 13 bij jaarbetaling, € 3,35 bij kwartaalbetaling en € 1,14 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.

Distributiekosten (online)

Distributiekosten zijn kosten die wij maken voor het afhandelen van uw aanvraag. Deze bedragen eenmalig € 9,50 en brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met uw premie in rekening. Bij maandbetaling is dit € 0,08 per maand.

Premie

De premie is afhankelijk van:

 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • Looptijd
 • Uw leeftijd
 • Uw gezondheid
 • Soort kapitaal: gelijkblijvend, lineair dalend of annuïtair dalend

U kunt de premie betalen per maand, kwartaal, half jaar of jaar.

Er is een korting voor niet-rokers, als u langer dan 24 maanden niet heeft gerookt.

Hoe lang loopt deze verzekering? U kiest zelf de looptijd van uw overlijdensrisicoverzekering. De verzekering loopt minimaal 10 jaar en kan maximaal doorlopen tot uw 75e levensjaar.
Gezondheidsvragen Omdat u een overlijdensrisicoverzekering afsluit op uw leven, schatten wij het risico op uw overlijden in. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren dient u een gezondheidsverklaring bepaalde gezondheidsvragen te beantwoorden. Sommige gezondheidsvragen stellen we al tijdens de aanvraag. Als het nodig is, dan sturen we u door naar een beveiligde website van Meditel. Via e-mail ontvangt u een link. Lees meer over het medische acceptatieproces.
Overlijden melden U kunt 24 uur per dag een overlijden melden bij DELA via tel. 0800 955 66 55 (of vanuit het buitenland 00 31 40 260 16 73).
Aanvullende informatie

Alle documenten rondom de DELA Overlijdensrisicoverzekering

Meer informatie over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten

Verzekering opzeggen Opzeggen van uw verzekering kan:
 • via e-mail
 • via dit formulier
 • schriftelijk via een ondertekende brief naar coöperatie DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven
Wat gebeurt er als u de verzekering stopt?

De overlijdensrisicoverzekering duurt totdat de verzekerde overlijdt of tot de einddatum van de verzekering. De einddatum van de verzekering staat op de polis. U mag de overlijdensrisicoverzekering eerder opzeggen op elke premievervaldag. Dit is de dag waarop u premie verschuldigd bent. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Bij opzeggen van de verzekering wordt er niets uitgekeerd.

Is uw overlijdensrisicoverzekering verpand? Dan moet de pandhouder, meestal de bank, toestemming geven.

 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 16 36 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.