• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Overlijdens­risico­verzekering: wie verzeker je?

Onze overlijdensrisicoverzekering kan op één of twee levens worden afgesloten. Vaak kiezen partners ervoor om samen een overlijdenrisicoverzekering af te sluiten. Dit kan door kruislings afsluiten of door premiesplitsing. Op deze manier kan soms ook erfbelasting voorkomen worden.

Wat is kruislings verzekeren?

Bij kruislings verzekeren is er sprake van een dekking op één leven. Jij en je partner sluiten elk apart een ­overlijdensrisicoverzekering op het leven van de ander af. Jullie hebben dus beiden je eigen polis. Met het kruislings sluiten van een ­overlijdensrisicoverzekering kan soms erfbelasting worden voorkomen. Stel dat jij als eerste overlijdt, dan ontvangt jouw partner een uitkering. Als jouw partner vervolgens overlijdt, dan keert ook die verzekering uit, bijvoorbeeld aan je kinderen. De tweede verzekering loopt dus door na het eerste overlijden. 

Wanneer is kruislings verzekeren nuttig?

Kruislings verzekeren is nuttig als jij en je partner gescheiden vermogens hebben. Dus bijvoorbeeld als:

  • Jullie zijn getrouwd onder huwelijkse voorwaarden
  • Jullie hebben een geregistreerd partnerschap onder voorwaarden
  • Jullie wonen ongehuwd samen en hebben nog geen afspraken gemaakt.

Je hebt dus twee verzekeringen. Bij overlijden van één van beiden, loopt de andere verzekering door.

Wat is premiesplitsing?

Premiesplitsing kun je toepassen als er sprake is van één verzekering op twee levens. Met premiesplitsing betaal je de premie voor je medeverzekerde en omgekeerd. Op één polis staat dan dat jouw partner de premie op jouw leven betaalt en andersom. In dit geval stopt de verzekering na het eerste overlijden. Omdat degene die de uitkering krijgt zelf de premie heeft betaald, ziet de belastingdienst die uitkering niet als onderdeel van de erfenis. Jij en je partner betalen op deze manier op papier ieder je eigen deel van de premie. Het is niet belangrijk wie de premie daadwerkelijk heeft betaald. De premie mag wel als één bedrag worden afgeschreven van je bankrekening. 


Wanneer is premiesplitsing nuttig?

Het doel van premiesplitsing is, net als bij kruislings verzekeren, voorkomen dat je nabestaanden erfbelasting moet betalen over de uitkering. Premiesplitsing is nuttig voor:

  • Partners die samenwonen 
  • Partners met een geregistreerd partnerschap onder voorwaarden
  • Partners die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd.
Bij overlijden van een partner, betaalt de ander geen erfbelasting over de uitkering. Naast het regelen van kruislings verzekeren of premiesplitsing op de polis, moeten je huwelijkse voorwaarden of partnervoorwaarden dit ondersteunen. Je kan hiervoor bij de notaris terecht. 
 Het voorkomen van de heffing van erfbelasting over de overlijdensuitkering is alléén mogelijk als je niet in gemeenschap van goederen getrouwd bent. 

Getrouwd in gemeenschap van goederen?

Zijn jij en je partner getrouwd in gemeenschap van goederen, dan wordt vaak de premie betaald uit het gezamenlijk vermogen. Het betalen van erfbelasting over de uitkering van de overlijdens­risicoverzekering is dan niet te voorkomen. Gelukkig gelden er bij gehuwden wel vrijstellingen tot bepaalde bedragen, kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Het kruislings afsluiten of de premiesplitsing van het DELA LeefdoorPlan regel je eenvoudig als volgt:

  • Sluit op onze website elk apart een overlijdensrisicoverzekering af voor het gewenste bedrag. 
  • Stuur vervolgens een e-mail naar leefdoorplan@dela.org met de mededeling dat je de verzekeringen kruislings wilt afsluiten of dat je de premie wilt splitsen. Geef in deze e-mail ook de namen en geboortedata door, zodat wij weten om welke aanvragen het gaat. Wij passen vervolgens de aanvragen aan. Na de verwerking en medische acceptatie ontvang je de nieuwe polissen.
Wij geven je algemene informatie. Laat je goed adviseren vanuit jouw persoonlijke situatie. Ga voor meer informatie naar de website van de Belastingdienst. Of vraag meer informatie aan jouw adviseur. 

Bereken de premie

Het DELA LeefdoorPlan heeft een scherpe premie. Ben je benieuwd hoeveel premie je per maand betaalt? Bereken dan je premie.