Wat kunt u met Mijn DELA?

 • Persoonlijke uitvaartwensen vastleggen, inzien, aanpassen en uitprinten.
 • Polissen inzien die u bij DELA hebt lopen, inclusief de waarde van de polis en/of de hoogte van het tot dan toe ingelegde bedrag. (Niet voor DVNV, deposito)
 • Polissen die u bij DELA hebt afgesloten toevoegen aan uw portfolio, wanneer deze hier nog niet in staan. (Niet voor DVNV, deposito)
 • Uw naam- en adresgegevens aanpassen.
 • Wijzigingen voor polissen doorgeven. (Niet voor DVNV, deposito)
 • Informatie over nieuwe verzekeringen aanvragen
 • Tussentijdse berekeningen maken
 • Aangevraagde offertes en persoonlijke facturen voor uitvaartverzorging inzien.
 • Online verzekeringen aanvragen
 • Voorbeeldberekeningen maken voor het DELA UitvaartPlan, DELA LeefdoorPlan en DELA CoöperatieSpaarPlan.
De berekeningen die u maakt in Mijn DELA zijn zo juist mogelijk, maar het blijven rekenvoorbeelden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Uw persoonlijke gegevens

 • Alle gegevens die u opslaat in Mijn DELA zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Kijk voor meer informatie in ons privacy statement.
 • Wij gebruiken cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Ze worden gebruikt om het gebruik van de site makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door uw gegevens in formulieren te tonen. Kijk hier voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.
 • U heeft een accountnaam en wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot uw gegevens. Wij sturen u uw wachtwoord per post toe. Zo weten wij zeker dat uw wachtwoord bij de juiste persoon terecht komt. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord.
 • Anderen kunnen uw gegevens niet inzien.
 • Wij doen er alles aan om ongeautoriseerd gebruik van Mijn DELA te voorkomen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van Mijn DELA door personen die hiervoor geen toestemming hebben.

Interneteisen

 • Mijn DELA is een onderdeel van de website www.dela.nl (ook wel: www.dela.org) en is te bereiken via het internetadres http://www.dela.nl/MijnDELA.
 • Mijn DELA is een beveiligde website. U herkent een beveiligde website aan de toevoeging https:// vóór het webadres (in plaats van http:// bij een niet-beveiligde website).
 • Mijn DELA is 24 uur per dag, zeven dagen in de week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud of bij een storing.
 • Om Mijn DELA te gebruiken, heeft u internet nodig en een geldig e-mailadres. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Uw e-mailadres is ook uw accountnaam.
 • Mijn DELA werkt het beste met de volgende internetbrowsers: Internet Explorer 8 en hoger, Firefox 3 en hoger, Chrome en Safari. Als u een oudere browser gebruikt, kan het zijn dat u niet alle informatie ziet.
 • Mijn DELA maakt gebruik van Flash en werkt het beste met Flash 9 of hoger.
 • Om Mijn DELA te gebruiken moet u het gebruik van cookies toestaan.

Rechten en plichten

 • Wij kunnen zonder waarschuwing vooraf content op Mijn DELA wijzigen of verwijderen.
 • Wij zijn niet verplicht de gegevens die u opgeeft in Mijn DELA te controleren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw gegevens.
 • Wij mogen uw toegang tot Mijn DELA zonder waarschuwing blokkeren in de volgende gevallen:
  • Als u driemaal achter elkaar het verkeerde wachtwoord gebruikt. U kunt online een nieuw wachtwoord aanvragen. Wij sturen u dit per post toe.
  • Als wij fraude, bedrog of oplichting vermoeden. Bovendien lichten wij dan de betreffende autoriteiten in. Dit geldt ook voor activiteiten zoals hacken, spamming en dergelijke.
  • Als er in strijd met deze gebruiksvoorwaarden wordt gehandeld.
 • Wij heffen de blokkering op zodra de redenen hiervoor niet langer bestaan.

Onderhoud

 • Wij kunnen Mijn DELA of bepaalde onderdelen van Mijn DELA zonder waarschuwing vooraf buiten gebruik stellen voor het plegen van onderhoud of het opheffen van storingen.
 • Werkzaamheden aan Mijn DELA gebeuren zoveel mogelijk ’s nachts en in het weekend.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade vanwege het niet-bereikbaar zijn van Mijn DELA of onderdelen van Mijn DELA.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder ook de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op op Mijn DELA en op www.dela.nl zijn eigendom van DELA of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Het ongeoorloofd gebruik van enig merk op deze website is ten strengste verboden.
U mag een gedeelte van de website printen of downloaden naar een harde schijf en aan andere personen geven onder de voorwaarde dat u dit alleen doet voor niet-commerciële en persoonlijke doeleinden.

Klachten

Heeft u een klacht? Dan horen we dat graag, zodat we deze samen met u kunnen oplossen. Geef uw klacht door aan onze afdeling Klachten & Complimenten. Dit kan op drie manieren:

 • Met ons online klachten & complimentenformulier.
 • Door ons te bellen op telefoonnummer 040 260 13 33
 • Door een brief te sturen naar DELA, Afdeling Klachten & Complimenten, Antwoordnummer 77100, 5600 TW Eindhoven. Een postzegel is niet nodig.
Informatie over onze klachtenprocedure vindt u op onze algemene website, www.dela.nl.

Tot slot

 • U kunt deze gebruiksvoorwaarden uitprinten en bewaren bij uw DELA-polissen. De meest actuele versie van deze gebruiksvoorwaarden is altijd te vinden op www.dela.nl.
 • Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Den Bosch.

Onze gegevens

 • DELA, Postbus 522, 5600 AM Eindhoven, website: www.dela.nl, e-mail: info@dela.org.
 • Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. onder nummer 17078393 en als DELA Verzekeringen N.V. onder nummer 17032311. DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V. heeft BTW-nummer NL800893355B01 en AFM-vergunning 12000437. DELA Verzekeringen N.V. heeft BTW-nummer NL800893335B01 en AFM-vergunning 1200404.

Begrippen

Wij: DELA in Eindhoven.
U: degene die zich heeft aangemeld bij Mijn DELA.

Accountnaam: de naam waarmee u inlogt op Mijn DELA.
AFM: Autoriteit Financiële Markten. De AFM houdt toezicht op sparen, beleggen, verzekeren en lenen en controleert of consumenten duidelijke en eerlijke informatie krijgen.
Content: de inhoud van een website, dat wil zeggen alle teksten, alle foto’s, alle formulieren, alle tools, enzovoorts.
Cookies: kleine stukjes informatie die de browser opslaat op uw computer. Mijn DELA gebruikt deze informatie om het gebruik van de site gemakkelijker te maken voor u. Bijvoorbeeld door uw adresgegevens in een formulier te tonen.
Hacking: inbreken op een website.
Klachtenprocedure: de manier waarop wij klachten behandelen.
Offerte: prijsopgave
Ongeautoriseerd gebruik: gebruik van Mijn DELA waarvoor u geen toestemming heeft gegeven.
Online: via internet
Portfolio: alle gegevens die u op Mijn DELA hebt opgeslagen en alle verzekeringspolissen die u via Mijn DELA kunt inzien.
Privacy statement: hierin staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
Rendement: de opbrengst van uw verzekering
Spamming: grote hoeveelheden e-mail naar één e-mailadres sturen, zodat een website hierdoor vastloopt.

Copyright 04-2014, coöperatie DELA