• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

DELA NotarisService voor leden

Je wilt een samenlevingscontract, schenkingsakte of (levens)testament laten opstellen bij de notaris. Maar waar moet je beginnen? Als lid van coöperatie DELA krijg je advies over wat je in jouw situatie kunt regelen en kun je via de DELA NotarisService aktes laten opstellen.

Chat met onze medewerkers

Hoe werkt het?

De consulenten van DELA doen het voorwerk voor de notaris. Dit doen wij kosteloos omdat je lid van DELA bent. Je maakt een afspraak met een van de consulenten, waarin wij telefonisch jouw wensen en de inhoud van de akte bespreken. Na deze afspraak sturen wij je een samenvatting van je wensen en een opdrachtbevestiging toe. Als je akkoord bent met onze samenvatting, onderteken je de opdrachtbevestiging en stuur je deze aan ons terug. Wij sturen vervolgens het complete dossier naar een aangesloten notaris in jouw regio. De notaris zet dan onze samenvatting om in juridische taal en neemt contact met je op om een afspraak te maken om de akte te ondertekenen op zijn/haar kantoor.

Let op: je kunt geen gebruikmaken van de DELA NotarisService als:

je in het testament zaken wilt regelen voor je eigen bedrijf (bedrijfsopvolgingsfaciliteiten);
je een estate planningsadvies wenst;
je medische verklaringen op wilt nemen in het levenstestament (verklaring niet-reanimeren, behandelgeboden of -verboden, euthanasieverklaring);
je een ondernemersvolmacht op wilt nemen in het levenstestament, of;
er sprake is van dementie of een vermoeden van dementie.

Bij samengestelde gezinnen is het niet mogelijk om een testament te laten maken.

Kosten van de verschillende aktes

Hieronder vind je de prijzen van de verschillende aktes. Welke prijs geldt is afhankelijk van jouw wensen en wat er in jouw situatie nodig is om te regelen.  

Eén testament: € 350 - Eén uitgebreid testament: € 430
Twee testamenten voor partners € 510 – twee uitgebreide testamenten voor partners € 620 (partners zonder kinderen of met alleen gezamenlijke kinderen)
Eén levenstestament € 300 
Twee levenstestamenten voor partners € 410
Samenlevingscontract € 330 – Uitgebreid samenlevingscontract € 385
Schenkingsakte € 330* - uitgebreide schenkingsakte € 360

*Wil je aan meer dan twee personen schenken? Dan betaal je per extra ontvanger € 25.

 

Bovenstaande bedragen zijn inclusief alle bijkomende kosten zoals BTW, kosten inschrijving CTR/CLTR, dossierkosten en kosten voor het Kwaliteitsfonds Notariaat. 

 
Samenlevingscontract

Samenlevingscontract

In een samenlevingscontract staan de gemaakte afspraken tussen jou en je partner over het samenwonen. Denk hierbij aan afspraken over de kosten van de gezamenlijke huishouding, spullen die je samen hebt gekocht, pensioen, de kosten van het huis. Heb je geen samenlevingscontract en komt een van beiden te overlijden? Dan gaan alle bezittingen naar de familie van de overledene, niet naar de partner.

  • Afspraken in een samenlevingscontract zijn bindend;
  • Het is duidelijk wie meer geld heeft ingelegd, bijvoorbeeld bij het kopen van het huis of de inboedel;
  • Het partnerpensioen is eenvoudig geregeld;
  • Je kunt mogelijk genieten van fiscale voordelen;
  • Je bespaart in een aantal gevallen op erfbelasting.

Maak gebruik van de DELA NotarisService en laat specialisten je adviseren over het opstellen van een samenlevingscontract.

Levenstestament

Levenstestament

Een levenstestament, is dat niet iets voor oude mensen? Dat hoeft niet. Als het noodlot toeslaat, kan een levenstestament van pas komen. Bijvoorbeeld als je een ongeluk krijgt en zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Wie beheert dan jouw vermogen en wie betaalt de lopende rekeningen. Wat je in een levenstestament vastlegt, bepaal je zelf. Denk bijvoorbeeld aan:

  • In het levenstestament geef je volmacht aan iemand die namens jou beslissingen mag nemen.
  • Je bepaalt wie namens jou de rekeningen mag betalen, het huis mag verkopen en schenkingen mag doen.
  • Je kunt medische zaken vast leggen. Bijvoorbeeld, wie medische beslissingen voor je mag nemen. En je kunt aangeven welke behandeling je wenst.

Maak gebruik van de DELA NotarisService en laat specialisten je helpen met het adviseren over het opstellen van een levenstestament. 

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.