• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wanneer stel je een testament op?

Het opmaken van je testament stel je het liefst zo lang mogelijk uit. Begrijpelijk, want tijdens je leven ben je liever niet bezig met je nalatenschap. Helaas heb je het moment van overlijden niet in eigen hand. Het is dus geen slecht idee om je testament tijdig op te stellen.

Chat met onze medewerkers

Iedereen bepaalt zelf of en wanneer zijn of haar testament wordt opgemaakt. Veel mensen doen dit op belangrijke momenten in hun leven, bijvoorbeeld bij hun huwelijk of de geboorte van een kind. Ook een (ernstige) ziekte kan een aanleiding zijn voor het opstellen van een testament.

Momenten op een testament op te maken

Het opstellen van je testament is een zeer persoonlijke kwestie. Er is geen ideaal of verkeerd moment om dit te doen. Jij bepaalt dit helemaal zelf en de wet verplicht je nergens toe. Allerlei gebeurtenissen kunnen mensen doen besluiten hun testament op te maken, zoals:

• Ziekte
Iedereen kan ernstig ziek worden, dat is niet leeftijdgebonden. Na het horen van de diagnose besluiten veel mensen hun testament op te stellen, zodat ze voorbereid zijn op het ergste. Ook een minder ernstige ziekte kan je aan het denken zetten over je sterfelijkheid.

• Overlijdensgeval
Als een familielid of goede vriend komt te overlijden, kan dat je ertoe bewegen om je eigen testament op te maken. Misschien is er door het ontbreken van een testament wel gesteggel over de erfenis ontstaan en wil je dat na je eigen overlijden koste wat het kost voorkomen.

• Geboorte
Wanneer je minderjarige kinderen hebt, is het verstandig om vast te leggen wie de voogdij krijgt als jij en je partner allebei komen te overlijden. Heb je dat niet gedaan, dan buigt de rechter zich hierover. De geboorte van een kind is dan ook voor veel koppels reden hun testament op te maken.

• Huwelijk of scheiding
Een huwelijk of scheiding is een goed moment om je testament op te stellen. Zonder testament regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Zo kan de gehele erfenis na het overlijden van de langstlevende naar één familie gaan of een familiestuk via de kinderen bij de schoonfamilie terechtkomen.

• Leeftijd
Het bereiken van een bijzondere leeftijd zoals 65 of 80 is voor sommige mensen aanleiding om hun testament op te stellen. Dit kan overigens al veel eerder. Vanaf je zestiende verjaardag mag je een testament opmaken, op voorwaarde dat je handelingsbekwaam wordt geacht.

Meer informatie?

Wil je nog meer informatie over dit onderwerp? Of vind je het tijd voor je eigen testament? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen. 

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.