• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Uit elkaar gaan of scheiden

Uit elkaar gaan of scheiden is een vervelende periode. Er moet veel worden geregeld en dat kan behoorlijk emotioneel zijn. Zeker als u ook kinderen hebt. Door van te voren zaken op papier te zetten en afspraken te maken, kunnen de lasten een beetje worden verlicht.

Chat met onze medewerkers

Niet getrouwd en uit elkaar

Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, maar hebt u wel een samenlevingscontract? Dit vervalt zodra u en uw partner niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven en alle bezittingen en eventuele schulden in feite zijn verdeeld. Als het samenlevingscontract eindigt, moet u beiden wel de afspraken nakomen die in het contract staan. Bijvoorbeeld over het verdelen van het spaargeld en de inboedel.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

Zijn u en uw partner het eens over het beëindigen van de relatie en hebt u geen minderjarige kinderen? Dan hoeft u alleen naar de notaris of een advocaat voor de ontbinding van geregistreerd partnerschap. Is één van u beiden het niet met de scheiding eens of zijn er minderjarige kinderen in het spel? Dan gaat de ontbinding via de rechtbank. In een echtscheidingsconvenant legt u zaken vast over de verdeling van geldzaken, het huis en uw pensioen.

Scheiding

In eerste instantie bepaalt u hoe u wilt scheiden: een echtscheiding of scheiding van tafel en bed.

  • Echtscheiding
    De juridische rechten en plichten van het huwelijk komen te vervallen bij een echtscheiding. Na een echtscheiding heeft u geen zorgplicht meer naar elkaar toe en bent u geen erfgenaam meer van elkaar.
  • Scheiding van tafel en bed
    U legt vast dat u niet meer wilt samenwonen, maar juridisch gezien bent u nog getrouwd. Deze manier van scheiden komt nauwelijks meer voor.

U kunt een echtscheiding alleen regelen via een advocaat, omdat alleen een advocaat het verzoek tot scheiden bij de rechter mag indienen. Wilt u beiden scheiden en bent u het eens over de gemaakte afspraken, dan kunt u samen één advocaat kiezen. Bent u het niet met elkaar eens, dan kunt u allebei een advocaat nemen of de hulp inschakelen van een mediator.
Als u samen een verzoekschrift indient, kunt u ook een echtscheidingsconvenant meesturen naar de rechter. Hierin zet u alle afspraken die u maakt over de scheiding.

Uit elkaar gaan of scheiden en kinderen

Een scheiding is misschien wel het meest verdrietig voor de kinderen, hoe jong of oud ze ook zijn. Door afspraken rondom de kinderen na een scheiding vast te leggen, zijn de belangrijkste zaken in ieder geval geregeld.

Als u uit elkaar gaat en minderjarige kinderen hebt, dan moet u een ouderschapsplan opstellen. Het maakt niet uit of u samenwoonde met een samenlevingscontract, getrouwd of geregistreerd partners was. In een ouderschapsplan worden zaken over ouderlijk gezag, contact en alimentatie vastgelegd. Een rechter moet het ouderschapsplan uiteindelijk goedkeuren.

Lees alles over een ouderschapsplan
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.