• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Hoe wordt een erfenis verdeeld?

Voor de nabestaanden is het prettig als de verdeling van de erfenis goed geregeld is. Daarom stellen veel mensen een testament op. Zo voorkom je onduidelijkheden over de nalatenschap. Is er geen testament? Dan schrijft de wet voor wie de erfgenamen zijn.

Chat met onze medewerkers

Wie erft wat?

Bij de verdeling van de erfenis wordt eerst gekeken of de overledene een testament heeft. Hierin is onder meer vastgelegd wie de erfgenamen zijn. Dat kunnen personen zijn, bijvoorbeeld familieleden en vrienden, maar ook organisaties als goede doelen. Als er geen testament is opgesteld, dan bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld wordt. Dit wordt ook wel de wettelijke verdeling in erfrecht of het versterfrecht genoemd.

Wettelijke verdeling

De wet verdeelt erfgenamen in vier groepen:

1. Echtgenoten (of geregistreerd partners), kinderen en/of kleinkinderen
2. Ouders, broers en zussen en hun afstammelingen
3. Grootouders en hun kinderen; ooms, tantes, neefjes en nichtjes
4. Overgrootouders en hun afstammelingen

Partner

Als de overledene getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, dan heeft de echtgenoot of geregistreerd partner volgens de wet dus als eerste recht op de erfenis. Tenzij zij van tafel en bed gescheiden zijn.

Woon je alleen samen met je partner? Dan heb je niet automatisch recht op de erfenis als hij of zij overlijdt. Jullie kunnen hier wel afspraken over maken in een testament. Als er geen testament is opgesteld waarin jij als erfgenaam bent opgenomen, dan gaat de erfenis naar eventuele kinderen of andere familieleden van je partner.

Het is ook mogelijk om in een samenlevingscontract af te spreken dat gezamenlijke bezittingen na het overlijden van de ene partner eigendom worden van de ander.

Kinderen

Had de overledene kinderen? Dan erven ook zij een even groot deel van de nalatenschap van hun vader of moeder. De kinderen krijgen dit geldbedrag, het zogenoemde kindsdeel, pas uitgekeerd als ook de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner overleden is. De wet voorkomt zo dat de partner die alleen achterblijft in financiële problemen komt.

Kinderen kunnen alleen onterfd worden in een testament. Ze zijn dan geen erfgenaam meer, maar hebben volgens de wet toch recht op een geldbedrag: de legitieme portie. Dit bedrag is vaak lager dan wanneer er geen testament is.

Zijn er geen erfgenamen uit de eerste groep?

Als de overledene niet getrouwd was of een geregistreerd partner had en ook geen kinderen, dan wordt er gekeken naar de tweede groep, gevolgd door de derde en vierde groep. Ook dan krijgt iedereen een even groot deel.

Zijn er geen erfgenamen bekend?

Zijn er geen erfgenamen gevonden? Of wordt de verdeling van de erfenis niet opgepakt door eventuele erfgenamen? Dan regelt de overheid de verdeling van de erfenis. Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt dan of er erfgenamen zijn.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een testament of het afwikkelen van een erfenis? Als lid van DELA kun je contact opnemen met de VoorelkaarDesk. Onze notarissen helpen je graag.