• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Hoelang duurt de afwikkeling van een erfenis?

Na het overlijden van een dierbare wordt de erfenis afgewikkeld. In deze verdrietige periode is het fijn om snel te weten waar je als nabestaande aan toe bent. Hoelang duurt het verdelen van de bezittingen en wanneer wordt de nalatenschap uitgekeerd?

Chat met onze medewerkers

Wanneer wordt de erfenis uitbetaald?

Het duurt al gauw meer dan een jaar voordat een nalatenschap is afgewikkeld. Vaak is het namelijk een ingewikkeld juridisch proces waarbij veel regelwerk komt kijken. Zo moeten de erfgenamen het overal over eens zijn en moeten alle bezittingen en schulden in kaart worden gebracht. Pas wanneer alle rekeningen zijn betaald, de belastingen zijn afgedragen en de spullen zijn verdeeld, wordt het overgebleven geld uitbetaald.

Onenigheid

Bij het verdelen van de spullen en het geld ontstaat weleens onenigheid. Zeker wanneer er geen testament is waarin alles duidelijk wordt verdeeld. Wanneer erfgenamen ergens ruzie over hebben, kost het afwikkelen van de erfenis nog meer tijd. Dan kan het zelfs een aantal jaren duren voordat het helemaal rond is.

Om conflicten te voorkomen, is het handig om een lijstje op te stellen. De spullen die je het liefst wil hebben, zet je bovenaan. Zo zie je snel wie wat graag wil hebben. Aangezien niet alles dezelfde waarde heeft, kun je samen ongeveer bepalen wat iets waard is en dat van het bedrag aftrekken dat je uiteindelijk erft. Op deze manier voorkom je een oneerlijke verdeling van de totale nalatenschap.

Ingewikkelde erfenissen

De afwikkeling kan ook langer duren doordat de erfenis ingewikkeld is. Bijvoorbeeld wanneer de overledene huizen of bankrekeningen in het buitenland heeft. Dan krijg je te maken met erfregels van andere landen. Bij erfenissen binnen de Europese Unie (EU) kan een Nederlandse notaris vaak veel voor je doen. Voor nalatenschappen buiten de EU is het handig om een notaris in te schakelen die gespecialiseerd is in dat land.

Er zijn ook andere omstandigheden die een erfenis ingewikkeld maken. Zo kan het gebeuren dat erfgenamen niet reageren. In dat geval moet je naar de rechter om een reactie af te dwingen. Wanneer erfgenamen onvindbaar zijn, wijst de rechter iemand aan die namens deze persoon handelt. Als een erfgenaam na een bepaalde tijd nog steeds niet is gevonden, wordt zijn of haar deel verdeeld over de andere erfgenamen.

Verder kan ook een niet-erkend kind voor een ingewikkelde situatie zorgen. Eerst moet er een DNA-test worden gedaan. Als de overledene de biologische ouder blijkt te zijn, kan het kind een kindsdeel opeisen. Als de verdeling van de bezittingen al was afgerond, moet dit opnieuw gebeuren.

Uitbetaling

Zodra alle bezittingen zijn verdeeld en eventuele huizen zijn verkocht, moet er aangifte bij de Belastingdienst worden gedaan. Over de nalatenschap moet je namelijk in de meeste gevallen belasting afdragen. Daarna moeten alle rekeningen betaald worden, bijvoorbeeld voor de notaris, de executeur en eventuele rechtbankkosten. Het geld dat overblijft, wordt vervolgens uitbetaald aan de erfgenamen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over erven? Of wil je hulp bij het afwikkelen van een nalatenschap? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen en onze notarissen kunnen je veel werk uit handen nemen.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.