• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat is een executeur (voorheen executeur-testamentair)?

Bij het overlijden van een dierbare breekt een moeilijke periode aan waarin veel geregeld moet worden. Maar wie neemt daarin het voortouw? Wie zorgt ervoor dat de uitvaart en het afwikkelen van de nalatenschap in goede harmonie verlopen? En wie hakt de knoop door als er toch een conflict ontstaat?

Chat met onze medewerkers

De executeur is de persoon die de erfenis afhandelt namens de erfgenamen. In het testament staat wie de executeur is en wat zijn bevoegdheden zijn. Vaak is de executeur zelf een van de erfgenamen, maar het kan bijvoorbeeld ook een notaris zijn. De executeur werd vroeger executeur-testamentair genoemd. Deze term gebruiken we sinds 2003 niet meer.

Het verdelen van de erfenis kan tot misverstanden, spanningen en in het ergste geval zelfs tot ruzie leiden. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Een sterfgeval is al droevig genoeg zonder onvrede en meningsverschillen over de nalatenschap. Daarom is het verstandig om bij het opstellen van je testament een executeur aan te wijzen.

Wat doet een executeur?

De executeur neemt alle beslissingen volgens jouw wensen. Je bepaalt dus niet alleen wie het wordt, maar ook wat hij of zij precies doet. Tot de mogelijke taken van de executeur behoren het verdelen van de erfenis, het betalen van eventuele schulden en het doen van belastingaangifte (erf- en inkomstenbelasting).

De executeur moet zich altijd houden aan het testament. Welke bevoegdheden hij heeft, verschilt per geval. Er zijn drie verschillende niveaus:

• Begrafenisexecuteur
De begrafenisexecuteur mag alleen de uitvaart regelen. Hij heeft geen rol in het afwikkelen van de erfenis.

• Beheersexecuteur
De beheersexecuteur moet de nalatenschap beheren en de schulden voldoen. Hij handelt in nauw overleg met de erfgenamen de erfenis af. Ook verzorgt hij de aangifte erfbelasting voor alle erfgenamen.

• Executeur-afwikkelingsbewindvoerder
De executeur-afwikkelingsbewindvoerder heeft dezelfde taken als de beheersexecuteur, maar dan met meer bevoegdheden. Hij kan zelfstandig besluiten nemen, zonder de medewerking van de erfgenamen.

Wie kies ik als executeur?

Het is belangrijk dat de persoon die je op het oog hebt ook daadwerkelijk bereid is om als executeur op te treden. Het afwikkelen van de nalatenschap is een verantwoordelijkheid die niet iedereen wil dragen. Misschien zou je zelf ook wel moeite hebben met deze rol. Ga er dus niet van uit dat iemand executeur wil zijn, maar vraag het bijtijds.

Het zou kunnen dat je een goede reden hebt om de executeur niet van tevoren in te lichten. In dit geval is het aan te raden een tweede optie op te nemen in je testament. Het staat iemand altijd vrij om nee te zeggen. Door een reserve-executeur te benoemen, houd je rekening met deze mogelijkheid.

Je kunt ook een externe partij inschakelen om als executeur op te treden. Zeker bij grote erfenissen kan dat verstandig zijn. Wil je toch liever een bekende, kies dan bij voorkeur iemand uit die georganiseerd werkt, communicatief vaardig is en goed met mensen om kan gaan.

Wat is de beloning voor een executeur?

De beloning voor een executeur is bij wet geregeld. Deze vergoeding is 1 procent van het vermogen op de dag van overlijden. Het is mogelijk om in je testament aan te geven dat de beloning hoger of juist lager moet zijn. Ook kun je vastleggen dat de executeur geen vergoeding krijgt.

Meer informatie?

Wil je nog meer informatie over dit onderwerp? Of zoek je een betrouwbare executeur? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen. Natuurlijk kunnen onze notarissen je ook veel werk uit handen nemen.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.