• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Erven en erfbelasting

Nu al nadenken over erven, is dat niet erg voorbarig? Toch kan het handig zijn, want u wilt ook goed voor uw partner, kinderen en andere dierbaren zorgen als u er niet meer bent. Maar hoe zorgt u ervoor dat ook uw kleinkinderen van u erven? En betalen zij dan niet te veel belasting? Wij helpen u op weg om alles netjes te regelen.

Chat met onze medewerkers

In een testament kunt u aangeven wie van u erft en wat zij krijgen na uw overlijden. Vaak gaat het om geld. Maar het kan ook over uw huis gaan of over dat ene bijzondere schilderij. Heeft u geen testament dan gaat uw erfenis in eerste instantie naar uw partner en kinderen.

Erfbelasting

Over het algemeen moet iedereen erfbelasting betalen. Voor partners, kinderen, kleinkinderen, ouders en gehandicapte kinderen gelden speciale vrijstellingen. Hier kunt u handig gebruik van maken, zodat zij minder erfbelasting hoeven te betalen. Het gaat om de volgende vrijgestelde bedragen:

Een kind erft € 30.000. De vrijstelling voor een kind is € 25.187. Het kind moet belasting betalen over het verschil.
Dat is € 30.000 - € 25.187 = € 4.813. Het belastingtarief voor een kind is 10%. Hij betaalt dus € 481,30 belasting.

Vrijstellingen voor de erfbelasting 2024 

Relatie met overledene Vrijgesteld bedrag
Partner  € 795.156
Kind of kleinkind € 25.187
Ouder* € 59.643
Gehandicapt kind  € 75.546
Andere erfgenaam € 2.658

*Als beide ouders van de overledene erven, dan is de vrijstelling voor hen samen € 59.643. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 59.643.

U bent partner (voor de erfbelasting) voor de Belastingdienst als u een samenlevingscontract heeft, geregistreerd partner bent of getrouwd bent. Ook ziet de Belastingdienst u als partner als u allebei meerderjarig bent èn minimaal vijf jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven èn geen bloedverwant bent in rechte lijn. (groot)Ouders en (klein)kinderen zijn bloedverwanten in rechte lijn.

Lees meer over erfbelasting verlagen voor uw kinderen en erfbelasting partner

Tarief erfbelasting 2024 

Bekijk in deze tabel hoeveel procent belasting u betaalt over uw erfdeel.

Belaste erfenis Tariefgroep 1
Partner*,
(pleeg)kinderen  
Tariefgroep 1a
Kleinkinderen en
Verdere afstammelingen zoals achterkleinkinderen
Tariefgroep 2
Overige erfgenamen
€ 0 tot € 152.368 10% 18% 30%
€ 152.368 en meer 20% 36% 40%

*U bent partner (voor de erfbelasting) voor de Belastingdienst als u een samenlevingscontract heeft, geregistreerd partner bent of getrouwd bent. Ook ziet de Belastingdienst u als partner als u allebei meerderjarig bent èn minimaal vijf jaar op hetzelfde adres staat ingeschreven èn geen bloedverwant bent in rechte lijn. (groot)Ouders en (klein)kinderen zijn bloedverwanten in rechte lijn.

Minder belasting? Schenken bij leven

Uw kinderen of kleinkinderen helpen bij hun studie, die ene reis of hun bruiloft? Dit geeft een goed gevoel en de financiële steun kan heel welkom zijn. Maar u kunt ook beslissen dat ene bijzondere schilderij of meubelstuk aan één van de kinderen te schenken.

Schenken bij leven heeft zo zijn voordelen. In principe verkleint u door te schenken de erfenis en zo wordt de erfbelasting later ook lager. Jaarlijks mag u tot € 6.633 (2024) belastingvrij aan kinderen schenken, maar een eenmalige grote schenking is onder bepaalde voorwaarden ook mogelijk.

U leest er alles over bij schenken en schenkbelasting

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.