• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

DELA Fonds

Ons Fonds heeft als slogan ‘met elkaar voor een ander’. Dat is niet voor niets. Door samen iets goeds te doen voor een ander geven we het leven meer betekenis. Om dat mogelijk te maken, heeft coöperatie DELA in 2007 het DELA Fonds opgericht. Bij het Fonds kan iedereen in Nederland projecten indienen die aansluiten bij één van de thema's van het Fonds: Leden en medewerkers kunnen ook deelnemen aan activiteiten die het Fonds organiseert.

Thema's 'Verbinden van generaties' en "Onbeperkt!

‘Verbinden van generaties’
Bij coöperatie DELA is het ideaal van onderlinge verbondenheid en solidariteit nog onverminderd aanwezig. DELA richt zich al meer dan 80 jaar op het verbinden van generaties en doorgeven van herinneringen, ervaring, waarden etc. Toch brengen de meeste mensen het grootste deel van hun tijd door met uitsluitend leeftijdsgenoten. Hoewel er in Nederland zes generaties naast elkaar leven, is onze samenleving zodanig ingericht dat, behalve in families, contacten tussen generaties steeds minder plaatsvinden. Door vanuit het DELA Fonds generaties actief te gaan verbinden en meer van elkaars kwaliteiten gebruik te laten maken, wil DELA bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen.

'Onbeperkt!'
Heeft u een beperking of kent u iemand met een beperking die vrijwilligerswerk doet? Doe dan een aanvraag bij het DELA Fonds!
Het DELA Fonds nodigt mensen met een beperking uit om als vrijwilliger iets goeds te doen voor een ander. Veel mensen met een beperking ontvangen hulp. Het DELA Fonds draait dat om, zodat mensen met een beperking anderen kunnen verrassen met hun kwaliteiten en talenten. Iedereen wil van betekenis zijn. We willen dat iedereen ervaart dat hij of zij meedoet en ertoe doet. Want we zijn niet gelijk, maar we zijn wel gelijkwaardig.

Aanvraag indienen

Iedereen in Nederland kan een aanvraag indienen. U kunt alleen een aanvraag indienen via deze website.

Lees meer

Projectvoorbeelden

Voorbeelden van projecten die passen bij de thema's 'Verbinden van generaties' en 'Onbeperkt!'

Lees meer

Facebook

Volg het DELA Fonds op Facebook om op de hoogte te blijven van activiteiten.

Lees meer
  • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren
  • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren

Chat met onze medewerkers