• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Aanvraag indienen

Het DELA Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die past bij het thema 'Verbinden van generaties.'

Aanvraag indienen bij het DELA Fonds

Iedereen in Nederland kan een aanvraag indienen bij het DELA Fonds.    

 1. U vraagt een aanvraagformulier aan door onderaan uw persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden
 2. Binnen tien werkdagen ontvangt u een aanvraagformulier en de voorwaarden met uitleg over het DELA Fonds
 3. U vult het aanvraagformulier in, waarbij u duidelijk aangeeft dat het om activiteiten met minimaal twee generaties gaat, die voor een activiteit samen worden gebracht. Ze delen iets met elkaar en geven iets aan elkaar door.
 4. U mailt het ingevulde formulier aan info@delafonds.nl
 5. De eerste maandag van de maand, beoordelen wij alle aanvragen. Dit kan in vakantieperiodes afwijken. Vervolgens ontvangt u binnen tien werkdagen een reactie.

 

Hoe werkt het?

 • Aanvraag tot € 1.500: Elke eerste maandag van de maand worden de aanvragen beoordeeld. Dit kan afwijken in vakantieperiodes. Daarna laten wij u binnen 10 werkdagen weten of uw project een bijdrage van het fonds ontvangt.
 • Aanvraag tot € 10.000:  Elke eerste maandag van de maand worden de aanvragen beoordeeld. Dit kan afwijken in vakantieperiodes. Daarna laten wij u binnen 10 werkdagen weten of dat uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Toewijzing. De Raad van Toewijzing vergadert 4x per jaar. De Raad bekijkt onder andere of het project past bij het thema 'Verbinden van generaties', waar het geld aan besteed wordt en welke actieve rol leden en/of medewerkers in het totale project spelen.
  Binnen tien werkdagen na een vergadering hoort u of het fonds bijdraagt aan uw project.
  Let op; Er kan geen aanvraag gedaan worden voor projecten, welke al hebben plaatsgevonden, voordat de Raad van Toewijzing is samengekomen.

Ontvangt u een bijdrage uit het fonds? Henrieke of Brigit maken dan afspraken met u over onder andere tegenprestaties en gebruik van ons logo.

Vergaderdata Raad van Toewijzing

 • maandag 28 september 2020, aanvraag indienen voor 1 september
 • maandag 7 december 2020, aanvraag indienen voor 13 november

   

Voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden waar een project aan moet voldoen:

 • Uw project sluit aan bij het thema 'Verbinden van generaties'
 • U kunt aantonen dat u als vrijwilliger actief betrokken bent bij het project.
 • Uw project is kleinschalig, laagdrempelig en praktisch ('handen uit de mouwen').
 • De bijdrage uit ons fonds is € 100 tot maximaal € 10.000.
 • Het gaat om een vrijwilligersproject binnen Nederland.
 • Het project heeft geen politieke of religieuze achtergrond.
 • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk en is geen ander fonds of overheidsinstelling.
 • Een project kan maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage ontvangen.
 • Het thema Onbeperkt! is per 1 januari 2020 gestopt. Er kunnen geen aanvragen meer voor dit thema worden ingediend.

Het DELA Fonds van coöperatie DELA geeft geen bijdrage voor exploitatie- en personeelskosten, vrijwilligersuitjes, sportactiviteiten, dagbesteding, koren, sponsoractiviteiten, bouw of restauratie van gebouwen, exposities, het uitgeven van boeken voor commerciële doeleinden, documentaires/films, en onderzoeken.

DELA gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens leest u in het privacy statement.

Persoonlijke gegevens

Aanhef*
Voorletters*
Voornaam*
tussenvoegsels
Achternaam*
Geboortedatum
Land*
E-mail adres
Telefoonnummer
 • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren
 • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren

Chat met onze medewerkers