• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Aanvraag indienen

Het DELA Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die passen bij de thema's 'Verbinden van generaties' en ‘Onbeperkt!’.

Aanvraag indienen bij het DELA Fonds

Iedereen in Nederland kan een aanvraag indienen bij het DELA Fonds.    

 1. U vraagt een aanvraagformulier aan door onderaan uw persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden
 2. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een aanvraagformulier en een flyer met uitleg over het DELA Fonds
 3. U vult het aanvraagformulier in, waarbij u duidelijk aangeeft wat de rol van mensen met een beperking is bij de organisatie en de uitvoering van het project
 4. U mailt het ingevulde formulier aan info@delafonds.nl
 5. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie

Hoe werkt het?

 • Aanvraag tot € 1.000: Binnen vijf werkdagen laten wij u weten of uw project een bijdrage van het fonds ontvangt.
 • Aanvraag tot € 10.000: Binnen vijf werkdagen hoort u van ons of uw project een bijdrage ontvangt of dat uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Toewijzing. De Raad van Toewijzing vergadert 4x per jaar. De Raad bekijkt onder andere of het project past bij één van de thema's 'Verbinden van generaties' en 'Onbeperkt!', waar het geld aan besteed wordt en welke actieve rol leden en/of medewerkers in het totale project spelen.
  Binnen zeven werkdagen na een vergadering hoort u of het fonds bijdraagt aan uw project.
  Let op; Het project mag niet hebben plaatsgevonden, voor de bijeenkomst van de Raad van Toewijzing. Het project mag pas na minimaal 4 maanden plaatsvinden, nadat de Raad van Toewijzing samen is gekomen en het project heeft besproken.

Ontvangt u een bijdrage uit het fonds? Henrieke of Brigit maken dan afspraken met u over onder andere tegenprestaties en gebruik van ons logo.

Vergaderdata Raad van Toewijzing

 •     maandag 9 december 2019, aanvraag indienen voor 22 november

Voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden waar een project aan moet voldoen:

 • Uw project sluit aan bij één van de thema's 'Verbinden van generaties' of 'Onbeperkt!'
 • U kunt aantonen dat u als vrijwilliger actief betrokken bent bij het project.
 • Uw project is kleinschalig, laagdrempelig en praktisch ('handen uit de mouwen').
 • De bijdrage uit ons fonds is € 100 tot maximaal € 10.000.
 • Het gaat om een vrijwilligersproject binnen Nederland.
 • Het project heeft geen politieke of religieuze achtergrond.
 • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk en is geen ander fonds of overheidsinstelling.
 • Een project kan maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage ontvangen.

Het DELA Fonds van coöperatie DELA geeft geen bijdrage voor exploitatie- en personeelskosten, vrijwilligersuitjes, sportactiviteiten, dagbesteding, koren, sponsoractiviteiten, bouw of restauratie van gebouwen, exposities, het uitgeven van boeken voor commerciële doeleinden, documentaires/films, en onderzoeken.

DELA gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens leest u in het privacy statement.

Graag vermelden voor welk thema 'Verbinden van generaties' of Onbeperkt! u een aanvraag wilt doen.

Persoonlijke gegevens

Aanhef*
Voorletters*
Voornaam*
tussenvoegsels
Achternaam*
Geboortedatum
Land*
E-mail adres
Telefoonnummer
 • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren
 • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren

Chat met onze medewerkers