• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Aanvraag indienen

Het DELA Fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die past bij het thema 'Verbinden van generaties.'

Aanvraag indienen bij het DELA Fonds

Iedereen in Nederland kan een aanvraag indienen bij het DELA Fonds.    

 1. U kunt via de (blauwe) button, die onderaan op deze pagina staat, het (aanvraag)formulier invullen, lees vooraf eerst de voorwaarden goed door.
 2. U vult het aanvraagformulier in, waarbij u duidelijk aangeeft dat het om activiteiten met minimaal twee generaties gaat, die voor een activiteit samen worden gebracht. Ze delen iets met elkaar en geven iets aan elkaar door. U krijgt na het invullen een mail met een projectnummer toegestuurd.
 3. U krijgt per mail een automatische bevestiging van uw aanvraag. Binnen 6 weken ontvangt u van ons een reactie op uw aanvraag (dit kan tijdens vakantieperiodes afwijken). We laten daarbij weten of u aanvraag wordt toegekend of afgewezen óf dat uw aanvraag doorgang vindt naar de Raad van Toewijzing (bij aanvragen boven de 1.500€)

Hoe werkt het?

 • Aanvraag tot 1.500€: Uw aanvraag wordt binnen 6 weken door ons beoordeeld. U ontvangt van ons per mail de uitkomst van onze beoordeling.
 • Aanvraag tot € 10.000: Binnen 6 weken wordt uw aanvraag beoordeeld. Hierna laten wij  u weten of dat uw aanvraag wordt voorgelegd aan de Raad van Toewijzing. De Raad van Toewijzing vergadert 4x per jaar (voor vergaderdata, zie deze website). De Raad bekijkt onder andere of het project past bij het thema 'Verbinden van generaties', waar het geld aan besteed wordt en welke actieve rol leden en/of vrijwilligers in het totale project spelen.
  Binnen tien werkdagen na een vergadering hoort u of het Fonds bijdraagt aan uw project. De sluitingsdata voor het indienen van deze projecten staan hieronder vermeld.

 • Let op; Er kan geen aanvraag gedaan worden voor projecten, welke al hebben plaatsgevonden, voordat de Raad van Toewijzing is samengekomen.

Ontvangt u een bijdrage uit het Fonds? Het team DELA Fonds maakt dan afspraken met u over onder andere tegenprestaties en gebruik van ons logo.

Vergaderdata 2024 Raad van Toewijzing

 • maandag 4 maart om 10.30 uur, aanvraag voor 9 februari indienen
 • maandag 17 juni om 10.30 uur, aanvraag voor 24 mei indienen
 • maandag 23 september om 10.30 uur, aanvraag voor 30 augustus indienen
 • maandag 2 december om 10.30 uur, aanvraag voor 8 november indienen 

   

Voorwaarden

Hieronder vindt u de voorwaarden waar een project aan moet voldoen:

 • Uw project sluit aan bij het thema 'Verbinden van generaties.' U kunt een aanvraag doen voor een (terugkerende) activiteit waar verschillende generaties aan mee doen. Het door een activiteit verbinden van generaties staat centraal. De ontmoeting die u organiseert is er een tussen groepen mensen (geen familie) die elkaar in het dagelijks leven misschien niet zo snel tegen komen. Verbinden van generaties staat voor ontmoeten, samen een activiteit doen en iets aan elkaar doorgeven.
 • Let op: Bent u onderdeel van een landelijke stichting, dan kunt u per jaar maximaal €10.000,00 aanvragen (in totaal, als landelijke stichting), voor de duur van maximaal drie jaar.
 • U kunt aantonen dat u als vrijwilliger actief betrokken bent bij het project.
 • Uw project is kleinschalig, laagdrempelig en praktisch ('handen uit de mouwen').
 • De bijdrage uit ons fonds is € 100 tot maximaal € 10.000.
 • Het gaat om een vrijwilligersproject binnen Nederland.
 • Het project heeft geen politieke of religieuze achtergrond.
 • Uw organisatie heeft geen winstoogmerk en is geen ander fonds of overheidsinstelling.
 • Een project kan maximaal drie jaar achter elkaar een bijdrage ontvangen.

Het DELA Fonds van coöperatie DELA geeft geen bijdrage voor exploitatie- en personeelskosten, vrijwilligersuitjes, vrijwilligerskosten, sportactiviteiten, dagbesteding, koren, sponsoractiviteiten, toevallige ontmoetingen, (ver)bouw of restauratie van gebouwen, gildeactiviteiten, exposities, het uitgeven van boeken voor commerciële doeleinden, documentaires/films/podcast, buurt/straatfeest en onderzoeken.

DELA gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens leest u in het privacy statement.

Chat met onze medewerkers