• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Organisatie van het DELA Fonds

In de Raad van Toewijzing zitten zes personen: één DELA-medewerker en vijf onafhankelijke leden. Daarnaast heeft het Fonds drie bestuursleden. Zij leggen verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van coöperatie DELA.

Chat met onze medewerkers

De dagelijkse gang van zaken is in handen van Henrieke van Dooren en Brigit Vonk (coördinatoren projectbureau DELA Fonds) en Anna-Geertje van Eert (manager).

Het DELA Fonds van coöperatie DELA is juridisch zelfstandig. Het RSIN-nummer is 817819538.

Geld doneren aan ons fonds?

U kunt ook een gift doen aan het DELA Fonds. Op die manier helpt u het Fonds bij het steunen van nog meer projecten. Maak uw bijdrage over op IBAN-rekeningnummer NL49RABO0304835447 ten name van Stichting DELA Fonds, Eindhoven.

Contact:
Stichting DELA Fonds
Oude Stadsgracht 1
5611 DD  Eindhoven
info@delafonds.nl

  • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren
  • 040 2601 400 Neem voor meer informatie contact op met Brigit Vonk of Henrieke van Dooren