• Overlijden melden - 0800 955 66 55 (24 uur per dag) 

Jaarverslagen

Over de afgelopen jaren zijn de volgende verslagen beschikbaar:

2021

  • SFCR-rapportage (solvabiliteit en financiële toestand): SFCR 2021

2020

2019

2018

Archief

Chat met onze medewerkers