• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Vergelijken

Met onze spaarverzekering zet je voor de lange termijn geld opzij. Dat kun je ook met een spaarrekening of met een spaardeposito. Wat is nu het verschil tussen een spaarrekening, spaardeposito en onze spaarverzekering?

 

Arrow Tik of voor meer informatie

1. Staat het rentepercentage vast?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
De spaarverzekering van DELA heeft een vaste rente van 2,75% per jaar.
Een spaarrekening met dagelijks opvraagbaar tegoed is de meest flexibele manier om te sparen. Het inleggen en weer opnemen van geld is vrij. De rente op deze spaarrekening is variabel.
Met depositosparen bij een bank heeft u door de vaste rente meer zekerheid over wat uw inleg opbrengt. U moet vaak wel een groot bedrag inleggen om mee te kunnen doen. Daarnaast kunt u meestal tussentijds niet bij uw geld of alleen in bijzondere omstandigheden en met een boete. Daarom biedt een deposito meestal een hogere rente dan een gewone spaarrekening.
Sluit uitleg
 
2. Hoeveel rente krijg ik per jaar?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
2,75%
0,16%*
0,80%**
Dit is een vast rentepercentage per jaar, gedurende de hele looptijd. En geldt voor iedere inleg en het opgebouwde saldo. Rente wordt maandelijks bijgeschreven.
De rente op een dagelijks opvraagbare spaarrekening is variabel en kan op ieder moment door de bank worden aangepast. De rente beweegt vaak mee met de ontwikkelingen op de geldmarkt. Dit rentepercentage geeft de gemiddelde rente weer op een internetspaarrekening bij 4 grote Nederlandse banken: Rabobank, ING, ABN-AMRO en SNS gemeten op 17-08-2017*.
De rente op een spaardeposito wordt bij aanvang bepaald en staat vast tijdens de looptijd van het deposito. De rentevergoeding op nieuwe deposito's beweegt meestal mee met de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt. Het rentepercentage stijgt doorgaans met de looptijd. Dit rentepercentage geeft de gemiddelde rente opbrengst weer van een depositorekening met een looptijd van 10 jaar bij 4 grote Nederlandse banken: ING, ABN, SNS, en Rabobank gemeten op 17-08-2017.
Sluit uitleg
 
3. Kan ik lage bedragen inleggen?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
Er is geen minimuminleg. U kunt al geld opzijzetten vanaf € 0,01. Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Heeft u meerdere polissen? Dan mag het totaal van de polissen samen niet boven dit bedrag uitkomen. U kunt altijd uw inleg wijzigen. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u wilt inleggen. U kunt zelfs even stoppen met inleggen.
Bij een spaarrekening bij een van de 4 grote Nederlandse banken geldt geen minimum en geen maximale inleg. U kunt zowel periodiek, eenmalig geld inleggen of bijstorten. Voor specifieke spaarrekeningen van banken geldt soms wel een verplichte inleg.
U moet bij een deposito vaak een groot bedrag inleggen om mee te kunnen doen. Periodieke stortingen of bijstortingen zijn vaak niet mogelijk. Er zijn enkele deposito's waarbij je wel kunt starten met een lage inleg.
Sluit uitleg
 
4. Kan ik tussentijds geld opnemen?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
U kunt geen geld opnemen. Wel kunt u op ieder moment besluiten de polis stop te zetten. Binnen 10 jaar kost dat € 150. Na 10 jaar zijn er geen afkoopkosten.
Van een spaarrekening met dagelijks opvraagbaar tegoed kan meestal op ieder moment zonder kosten geld worden opgenomen.
Afhankelijk van de voorwaarden zijn er wel of geen mogelijkheden om uw deposito voortijdig te beëindigen. Wellicht alleen in bijzondere omstandigheden. Daarnaast geldt er vaak een boete die je voor het opnemen betaalt. Des te langer het deposito nog doorloopt, hoe hoger de boete die u doorgaans betaalt voor het opnemen.
Sluit uitleg
 
5. Kan ik stoppen?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
Dat kan alleen door uw polis tussentijds te beëindigen. De kosten daarvoor zijn € 150, binnen de looptijd van 10 jaar. Na die 10 jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
Meestal geen kosten bij opname of beëindiging.
Soms is eerder beëindigen niet mogelijk of alleen in bijzondere omstandigheden. Meestal geldt er een boeteregeling die afhankelijk is van restant looptijd.
Sluit uitleg
 
6. Is er een opvangregeling?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
n.v.t.
n.v.t.
DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze opvangregeling is ontworpen door De Nederlandsche Bank (DNB) in overleg met het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling heeft als doel om de verzekeringsaanspraken van klanten veilig te stellen als een verzekeraar in de problemen komt. Alles wordt in het werk gesteld om de belangen van verzekerden te beschermen. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel.
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Sluit uitleg
 
7. Geldt het depositogarantiestelsel?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
DELA en de DELA spaarverzekering vallen niet onder het depositogarantiestelsel. DELA is een verzekeraar en geen bank. Meer informatie over de depositogarantieregeling.
Ja, met een maximum van € 100.000 per persoon per bank(entiteit). Let op! Dit geldt voor een spaarrekening onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Ja, met een maximum van € 100.000 per persoon per bank(entiteit). Let op! Dit geldt voor een spaardeposito onder het Nederlandse Depositogarantiestelsel.
Sluit uitleg
 
8. Geldt er een winstdelingsregeling?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
 
 
 
Met een CoöperatiespaarPlan bent u lid van coöperatie DELA en deelt u mee in de winst. Het percentage voor winstdeling berekenen wij ieder jaar op de manier die door de Algemene Vergadering van DELA is vastgesteld. Gebaseerd op ons historisch rendement van 5,90% bedraagt de jaarlijkse winstdeling 0,93%. De winstdeling is niet gegarandeerd en kan in praktijk hoger maar ook lager uitpakken. Meer informatie over winstdeling.
Nee, naast de rente ontvangt u niets extra's. Enkele aanbieders splitsen hun rente in een lage basisrente en bonusrente die u krijgt als uw saldo een periode op de rekening staat of op een bepaalde peildatum.
Nee, naast de rente ontvangt u niets extra's.
Sluit uitleg
 
9. Hoelang staat mijn geld vast?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
10 jaar
n.v.t.
vanaf 1 maand
Je geld staat minimaal 10 jaar vast. Of naar keuze langer.
Niet van toepassing
Voor de periode die u afspreekt (vanaf 1 maand).
Sluit uitleg
 
10. Hoe werkt het?
DELA
spaarverzekering
Spaarrekening dagelijks opvraagbaar
Deposito
Lees meer
Lees meer
Lees meer
Bij een spaarverzekering van DELA legt u eenmalig of periodiek (bijv. maandelijks) een bedrag in. U kunt ook kiezen voor zowel periodiek als eenmalig en u kunt aanvullende stortingen doen. Daar is geen minimum voor. Wel een maximum. U kunt maximaal € 12.000 per kalenderjaar inleggen. Over uw inleg en saldo ontvangt u een vaste rente van 2,75%. Jaarlijks komt u in aanmerking voor winstdeling. Als deze er is wordt hij toegevoegd aan uw saldo. Omdat het een spaarverzekering is, keren wij bij overlijden van de verzekerde het saldo uit plus 10% en dan eindigt de verzekering. Op einddatum - na ten minste 10 jaar - komt de gegarandeerde uitkering vrij. U kunt uw spaarverzekering tussentijds beëindigen. De kosten daarvoor zijn € 150, binnen de looptijd van 10 jaar. Na die 10 jaar zijn er geen afkoopkosten meer.
U opent een spaarrekening bij de bank van uw keuze. Voor een spaarrekening met een dagelijks opvraagbaar tegoed geldt bijna altijd een variabele rente. Dit betekent dat de bank de rente op ieder moment kan aanpassen. Meestal worden er geen voorwaarden gesteld aan de hoogte van uw inleg. Daarnaast kunt u vrij beschikken over het spaarsaldo, zonder kosten. De rente is doorgaans lager dan op een spaardeposito of spaarverzekering.
U opent een spaardeposito bij de bank van uw keuze. De rente op een spaardeposito wordt bij aanvang bepaald en staat vast tijdens de looptijd van het deposito. Vaak moet u een hoger bedrag storten in uw deposito en kunt u tussentijds niet bijstorten. Tussentijds opnemen kan soms alleen in bijzondere omstandigheden. Bijna altijd geldt er een boete bij voortijdige beëindiging. Daar tegenover staat dat de depositorente vaak hoger is dan op een dagelijks opvraagbare spaarrekening.
Sluit uitleg
 
 

* De gemiddelde rente dagelijks opvraagbaar bij 4 grote Nederlandse banken per 17-08-2017, bij een saldo tot € 75.000.

** De gemiddelde rente op een 10-jaars deposito bij 4 grote Nederlandse banken per 17-08-2017

Voordelen
Kosten en risico's

Daarom de spaarverzekering van DELA

 • Vaste rente van 2,75% voor iedereen
 • Voor de lange termijn, tenminste 10 jaar
 • Geen minimuminleg (max € 12.000 per jaar)
 • Extra uitkering van 10% van het tot dan toe opgebouwde saldo, bij overlijden voor het einde van de looptijd

Voorwaarden: Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk. Beëindigen binnen 10 jaar kost € 150. Valt niet onder depositogarantiestelsel.

Wij leggen de kosten en risico’s van het DELA CoöperatiespaarPlan zo eenvoudig en beknopt mogelijk uit, zodat jij weet waar je aan toe bent. In de algemene voorwaarden en de productleeswijzer vind je alle details over de spaarverzekering.

  Risico’s

 • Het risico dat je jouw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. Meer informatie hierover lees je in de Financiële Bijsluiter.
 • Coöperatie DELA en het CoöperatiespaarPlan vallen niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel dat geldt voor spaartegoeden bij een bank. Bij het depositogarantiestelsel krijg je tot een waarde van € 100.000 per persoon je geld terug, mocht de bank failliet gaan. Bij de nationale opvangregeling kunnen onder regie van de Nederlandsche Bank de verplichtingen van een verzekeraar tijdelijk worden overgenomen of kunnen de verzekeringen zelfs helemaal worden overgedragen aan een andere verzekeraar. DELA is één van de meest solvabele verzekeraars van Nederland. Eind 2015 hadden wij 5 keer zoveel eigen vermogen als vereist, om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Een meer dan stevig fundament.
 • Heb je het DELA CoöperatiespaarPlan afgesloten en ben je niet tevreden? Dan kun je de verzekering binnen 30 dagen kosteloos opzeggen.

Kosten

 • Distributiekosten: DELA is wettelijk verplicht om de distributiekosten apart in rekening te brengen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan zijn de distributiekosten € 9,50. Bij het afsluiten van de verzekering kun je aangeven hoe je deze kosten wilt betalen: Eénmalig een bedrag van € 9,50 of tijdens de eerste 10 jaar van de verzekering, jaarlijks een bedrag van € 0,95.
 • Overige kosten: De overige kosten (zoals voor het beheer van de polis) bedragen 2,16% en houden wij in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Deze kosten halen wij dus nooit van de inleg of de vaste rente van 2,75% af. Is er een jaar geen of onvoldoende rendement voor winstdeling? Dan neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.
 • Extra uitkering bij overlijden: overlijdt de verzekerde voor het einde van de looptijd? Dan ontvangt degene voor wie je geld opzijzet het opgebouwde saldo plus 10%. Voor het afdekken van dit risico van overlijden betaal je een risicopremie. Deze is 0,06% per jaar over het saldo. Daarom krijg je van coöperatie DELA een bruto rente van 2,81%, zodat je een vaste rente van 2,75% overhoudt.
 • Afkoopkosten: Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet je geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat je de spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste tien jaar. Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten.

Lees voor meer informatie ook de bijlage Inleg & kosten.

Wat is het verschil met een spaarrekening of deposito?

Het verschil tussen een spaardeposito en spaarverzekering

Met depositosparen bij een bank heb je door de vaste rente meer zekerheid over wat je inleg opbrengt. Je moet wel vaak hoge bedragen inleggen om mee te kunnen doen. Daarom biedt een deposito vaak een hogere rente dan een spaarverzekering.

 • Onze spaarverzekering kent geen minimuminleg en jij bepaalt zelf hoe vaak je geld opzijzet. De maximuminleg is €12.000 per jaar. Wil je meerdere polissen afsluiten? Dan moet je dit bedrag verdelen over je polissen.

Tussentijds geld opnemen

Bij een deposito kan tussentijds geld opnemen niet of hier zijn kosten aan verbonden die vooraf niet duidelijk en/of hoog zijn.

 • Tussentijds geld opnemen kan ook niet bij onze spaarverzekering. Wil je stoppen met het DELA CoöperatiespaarPlan binnen tien jaar? Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten.

Extra uitkering bij overlijden voor einddatum

Onze spaarverzekering geeft een extra uitkering bij overlijden voor de einddatum. Bij een deposito is dit niet het geval.

 • Als de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd ontvangt degene voor wie je opzijzet het saldo plus 10 procent.

Depositogarantiestelsel

Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.

 • Coöperatie DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel. 
Het verschil tussen een spaarrekening en spaarverzekering

Bij een spaarrekening met dagelijks opvraagbaar tegoed kun je meestal kosteloos geld storten en opnemen. En je krijgt een variabele rente. Dit wil zeggen dat de rente het ene moment hoog kan zijn en het andere moment laag. Bij een variabele rente weet je nooit zeker wat het eindbedrag zal zijn.

 • Bij DELA krijg je een vaste rente van 2,75 procent per jaar. Je weet dus bij de start al wat het gegarandeerde eindbedrag op de afgesproken looptijd is. Geeft coöperatie DELA winstdeling? Dit bedrag ontvang je bovenop de vaste rente en het gegarandeerde eindbedrag groeit.
 • Je sluit onze spaarverzekering af voor minimaal tien jaar. Wil je stoppen binnen tien jaar? Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten. Als je denkt dat je tussentijds het geld nodig hebt, dan is deze spaarverzekering dus niet geschikt voor jou.

Extra uitkering bij overlijden voor einddatum

 • Als de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd ontvangt degene voor wie je geld opzijzet het saldo plus 10 procent.

Depositogarantiestelsel

Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.

Het verschil tussen onze spaarverzekering en andere spaarverzekeringen

Bij onze spaarverzekering betaal je een premie voor overlijdensrisicodekking. Voor deze premie krijg je een extra uitkering van 10 procent als de verzekerde overlijdt voor het einde van de looptijd. Er zijn meerdere vormen van een spaarverzekering. Wat is het verschil met het DELA CoöperatiespaarPlan?

In het algemeen is een spaarverzekering een vorm van geld opzijzetten die veel zekerheid geeft. Met een gegarandeerd eindbedrag. De kosten die verbonden zijn aan de spaarverzekering worden bij andere spaarverzekeringen vaak verrekend in de eerste jaren van de looptijd. Dit betekent dat het soms wel 10 jaar duurt voordat de spaarverzekering geld oplevert.

 • Bij DELA halen we kosten nooit van jouw inleg af. Na verrekening van premie voor de overlijdensrisicodekking (0,06 procent) blijft er van de bruto rente (2,81 procent) altijd een netto rente van 2,75 procent over. Alle andere kosten houden we in op de winstdeling. Is er een jaar geen of onvoldoende winstdeling? Dan betaal je dat jaar die kosten niet of maar gedeeltelijk. Dit risico is voor DELA. 
 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers

Chat met onze medewerkers