• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Veelgestelde vragen over het DELA CoöperatiespaarPlan

Op deze pagina vind je de veelgestelde vragen over het CoöperatiespaarPlan, de spaarverzekering van DELA. De vragen zijn onderverdeeld in vragen over de verzekering, vragen over de distributiekosten en vragen over inleggen en extra storten.

Chat met onze medewerkers

Veelgestelde vragen over de spaarverzekering

Wanneer informeert DELA mij over de fiscale waarde van mijn DELA CoöperatiespaarPlan?

Je krijgt ieder jaar uiterlijk begin maart een brief met de fiscale waarde van jouw spaarverzekering of een e-mail die vertelt dat je fiscale waarde in Mijn DELA staat.

Wat verandert er in de box 3-belasting door de herstel- en overbruggingsregeling?

Op 24 december 2021 besloot de Hoge Raad dat de box 3-belasting niet voldeed aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Sommige mensen betaalden meer belasting dan ze aan opbrengst hebben ontvangen. Zo’n 60.000 mensen maakten bezwaar en hebben hierdoor via de herstelregeling een vergoeding gekregen over de periode van 2017 tot 2020.

Voor belastingjaar 2021 en 2022 gebruikt de Belastingdienst de herstelregeling automatisch voor iedereen. Of ze gebruiken de oude box 3-belastingregeling nog, als die voor mensen voordeliger is. Voor de periode van 2023 tot en met 2026 geldt alleen de herstelregeling. Die heet dan: overbruggingsregeling.

Vanaf 2027 komt er nog een nieuwe regeling: vanaf dan wil de overheid belasting heffen over de echte opbrengst van vermogen. Er komen nog collectieve rechtszaken voor mensen die na 2021 bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad. Daarom is het nog niet zeker of de herstelregeling over de periode van 2017 tot en met 2020 voor iedereen gaat gelden. Of alleen voor de 60.000 mensen die eerder bezwaar maakten.

Op 6 juni 2024 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook de overbruggingsregeling voor de box 3 belasting niet volgens de wet is. Het fictieve rendement op overig vermogen (6,04%, 2024) kan leiden tot een hogere belasting dan het rendement dat mensen op dit vermogen behalen. De staatssecretaris van Financiën moet nu de regeling aanpassen en die voorleggen aan de Eerste en Tweede Kamer.

Wat is voordeliger voor mij, de oude box 3-regeling of de overbruggingsregeling? 
De overbruggingsregeling is vooral voordeliger voor mensen die veel (spaar)geld bij de bank hebben. Dat zit zo. In de oude box 3-regeling, betaal je volgens vermogensschijven. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt. Het maakt hierbij niet uit of dit geld bij de bank is of dat het andere bezittingen zijn. In de overbruggingsregeling maakt dit wel uit.

Voor geld bij de bank rekent de Belastingdienst met de gemiddelde spaarrente in het belastingjaar. Deze is nu een stuk lager dan de opbrengst waar in de oude box 3 mee wordt gerekend. In de overbruggingsregeling betaal je nu dus minder belasting over geld bij de bank dan vroeger. Voor al het andere vermogen is de opbrengst waarmee gerekend wordt flink hoger. Daarover betaal je nu dus meer belasting.

Voor 2024 is het rendement op geld bij de bank voorlopig vastgesteld op 1,03% en dat op ander vermogen op 6,04%. Bij een belastingpercentage van 36% betaal je 0,37% belasting over geld bij je bank en 2,17% belasting over het andere vermogen. Een groot verschil.

Goed om te weten: dit geldt alleen voor vermogen in box 3 boven de vermogensvrijstelling. Die is € 57.000 per persoon in 2023 én in 2024. Dat is voor fiscale partners samen € 114.000. Onder dit bedrag betaal je hierover geen belasting. De datum waarop de hoogte van je vermogen wordt gemeten blijft 1 januari.


Wat verandert er verder in de box 3-belasting?
Het belastingtarief is in stappen verhoogd naar 36%:  
2022: 31%
2023: 32%
2024: 36%
2025: 36%

In de periode van 2023 tot en met 2026 geldt alleen nog de overbruggingsregeling. Het kabinet hoopt dat de Belastingdienst vanaf 2027 klaar is om belasting te kunnen heffen op basis van de echt behaalde opbrengst op je vermogen.

Wat zijn de gevolgen van de verandering in de box 3-belasting op mijn DELA CoöperatiespaarPlan?

Dat hangt af van de hoogte van je vermogen in box 3 en waar het uit bestaat. Zolang je vermogen onder de vrijstelling in box 3 valt merk je er niets van. In 2023 én 2024 is die vrijstelling € 57.000 per persoon en € 114.000 samen voor fiscale partners. Je betaalt hierover dan geen belasting. Voor je vermogen boven de vrijstelling maakt het wel uit hoe dat is opgebouwd. Over 2024 bijvoorbeeld betaal je bij de overbruggingsregeling voorlopig 0,37% belasting over je (spaar)geld bij de bank en op ander vermogen 2,17%. Het DELA CoöperatiespaarPlan valt onder ander vermogen. In de toekomst verdwijnt de overbruggingsregeling. Vanaf 1 januari 2027 wil het kabinet de belasting berekenen over de echt behaalde opbrengst op je vermogen.

Hoeveel belasting betaal ik met een DELA CoöperatiespaarPlan?

Is het totale box 3-vermogen minder dan € 57.000, of minder dan € 114.000 voor fiscale partners samen? Dan betaal je geen belasting over het vermogen in je DELA CoöperatiespaarPlan.
Is het daarboven? Dan betaal je wel belasting, maar alleen over het deel van box 3 dat hoger is dan € 57.000/€ 114.000. De belastingdienst gaat in 2024 uit van een fictief rendement van voorlopig 1,03% op (spaar)geld bij de bank en 6,04% op overig vermogen, en belast dit met 36%.

Voorbeelden:
De vrijstelling is € 114.000.

 1. Jij en je partner hebben op 1 januari 2024 samen een vermogen in box 3 van € 90.000. Dat is lager dan de vrijstelling. Je betaalt geen belasting.
 2. Jij en je partner hebben op 1 januari 2024 samen een vermogen in box 3 van € 120.000. Dat is in totaal € 6.000 hoger dan de vrijstelling. Dit bestaat voor de helft uit spaargeld bij de bank en voor de helft uit overig vermogen.
  Je betaalt dan 36% belasting over 1,03% van € 3.000 (=€ 11,12) plus 36% over 6,04% van € 3.000 (=€ 65,23). Dat is bij elkaar € 76.
Wanneer keert de spaarverzekering uit?

De spaarverzekering keert uit zodra de door jou bepaalde einddatum is bereikt. Tussentijds opnemen is niet mogelijk. Je kunt wel je verzekering beëindigen. Je ontvangt dan het saldo in de verzekering min de afkoopkosten van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij het volledige saldo uit zonder afkoopkosten. Als de verzekerde overlijdt, keert DELA het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10,00% extra uit. Daarna stopt de verzekering.

Kan ik de spaarverzekering tussentijds opzeggen?

Wil je jouw spaarverzekering beëindigen binnen tien jaar na de begindatum? Dan betaal je € 150 aan kosten. Deze houden wij in op het saldo. Na tien jaar kun je jouw spaarverzekering beëindigen zonder kosten. Wij maken het saldo dan aan je over. Staan er bij de beëindiging nog distributiekosten open? Dan verrekenen wij deze met het saldo. 

 
Wat kost de spaarverzekering?

Als je de spaarverzekering direct bij ons afsluit, gelden de distributiekosten uit ons Kostenoverzicht. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan betaal je eenmalig € 19,20. Wij zijn verplicht deze apart in rekening te brengen. Download hier de 'Bijlage inleg en kosten' voor alle informatie over kosten tijdens de looptijd.  

Waarom is het een verzekering?

Een spaarverzekering is een combinatie van geld opzijzetten en verzekeren. Het verzekeringsdeel dekt een overlijdensrisico. Als de verzekerde overlijdt vóór het einde van de looptijd van de verzekering, ontvangt de begunstigde het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10,00% extra. Om deze 10,00% extra uit te keren, berekenen we per jaar een risicopremie van 0,06% over het saldo. Je hoeft deze risicopremie niet apart te betalen. Om ervoor te zorgen dat je 2,00% netto rente per jaar overhoudt, krijg je van DELA namelijk een bruto rente van 2,06%.

Wat gebeurt er als DELA failliet gaat?

DELA is een van de meest solvabele levensverzekeraars van Nederland. Wij kunnen nu en op lange termijn goed aan onze financiële verplichtingen voldoen. Hierbij kun je denken aan het betalen van de verzekeringsuitkeringen. Het bedrijfsdoel van DELA is erop gericht om altijd aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 

Als wij het toch financieel zwaar krijgen, dan kunnen er maatregelen worden getroffen. Met deze maatregelen worden de rechten van de verzekeringnemers/polishouders zoveel mogelijk beschermd. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van verzekeringen aan een andere verzekeraar. Andere maatregelen kunnen het aanpassen van de verzekeringsvoorwaarden of het stopzetten van verzekeringen met mogelijk een uitbetaling zijn. 

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan?
Het DELA CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering en een mooie manier om geld opzij te zetten. Je krijgt een vaste rente van 2,00%. Je weet dus vooraf zeker wat je krijgt. De minimum inleg is € 10,00 per keer en je bepaalt zelf hoe vaak je geld opzijzet. Eenmalig inleggen of bijstorten kan per jaar tot een totaalbedrag van € 12.000 op jouw polis(sen). DELA kan in de toekomst de mogelijkheid tot bijstorten stopzetten. Lees verder. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet je geld opzij voor minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar. Het kan gebeuren dat je je spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste 10 jaar. Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten. Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel.
Is er een maximale leeftijd waarop iemand kan beginnen met een CoöperatiespaarPlan?
Er geldt alleen een maximumleeftijd voor de persoon die als verzekerde op de polis staat. Deze moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kun je dus tot uiterlijk 14 dagen vóór je 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld.
Wat is het verschil met een spaarrekening of depositorekening bij de bank?
Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering. Je zet voor langere tijd geld opzij tegen een vaste rente. De minimuminleg is € 10 per keer. Je bepaalt zelf hoe vaak je geld opzijzet. Je kunt zelfs even stoppen als je dat wilt. Periodiek inleggen kan tot € 200 per maand (€ 2.400 per jaar). Zolang wij het toestaan kun je (bij)storten tot een totaalbedrag van € 12.000 per kalenderjaar. Wil je meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al je polissen bij elkaar. Overlijdt de verzekerde, dan ontvangt degene voor wie je geld opzijzet het saldo. Overlijdt de verzekerde voor het einde van de afgesproken looptijd? Dan krijgt degene voor wie je geldt opzij zet 10% extra bovenop het saldo. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet je geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat je jouw spaarverzekering toch wilt afkopen binnen de eerste tien jaar. Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten.
Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel

Bij een normale spaarrekening kun je wel zonder kosten geld storten en opnemen. Je krijgt echter geen vaste rente, maar een variabele rente. Deze kan elke dag veranderen. Daardoor weet je niet vooraf waar je aan toe bent. Bij een deposito weet je dit vaak wel, maar je moet vaak wel een hoog bedrag inleggen om mee te doen. En wil je jouw geld tussentijds opnemen? Dan mag dit niet of er zijn soms hoge opnamekosten. Ook geldt de rente op spaar- en depositorekeningen vaak tot een bepaald saldo.

Voor 2023 tot en met 2026 geldt er een andere box 3 belasting voor (spaar)geld bij de bank en het DELA CoöperatiespaarPlan als je vermogen boven de vrijstelling komt. De vrijstelling is in 2023 en 2024 € 57.000 per persoon en samen voor fiscale partners € 114.000. Kijk voor meer informatie over de belasting op de website van de Belastingdienst.
Heeft het DELA CoöperatiespaarPlan een en bloc clausule? En wat houdt deze in?
Het DELA CoöperatiespaarPlan heeft een en bloc clausule. Dat betekent dat wij jouw spaarverzekering kunnen aanpassen. Wij mogen de garantierente, de kosten en de voorwaarden van het DELA CoöperatiespaarPlan veranderen. Veranderingen aanbrengen, doen wij natuurlijk niet zomaar. We doen dit alleen als het echt nodig is en in overleg met onze leden, met jou dus. Dit gebeurt in de Algemene Vergadering via een ledenbesluit. De leden van DELA hebben dus altijd het laatste woord. Veranderen we iets? Dan krijg je vooraf een brief van ons.

Waarom en wanneer verandert DELA dan de spaarverzekering?
Alleen als het echt noodzakelijk is. Wanneer bijvoorbeeld de wet verandert of door ontwikkelingen in de maatschappij. DELA kijkt dan of zij nog in staat is om aan alle verplichtingen te voldoen in de huidige situatie. Lukt dat niet? Dan kan DELA in het belang van alle klanten de spaarverzekering veranderen. Ditzelfde geldt ook voor wijzigingen ten goede van de voorwaarden voor de spaarverzekering. De en bloc wordt dan gebruikt voor vernieuwing en verbetering van de spaarverzekering voor iedereen, alle polishouders. Als organisatie bewaken we het collectieve belang van de leden. En we geven de leden de laatste stem.
Wat zijn de financiële gevolgen voor ouders bij spaarverzekering voor een kleinkind?

Als een grootouder een spaarverzekering afsluit voor een minderjarig kleinkind kan dat ook financiële gevolgen hebben voor de ouder(s) van het kleinkind. De waarde van de spaarverzekering telt namelijk mee bij het vermogen van de ouder(s).
Dit geldt voor de vermogensrendementsheffing* en voor een aantal financiële regelingen waarbij gekeken wordt naar het vermogen van de ouders. Zoals bijvoorbeeld huurtoeslag of bijstand. Dit is niet zo als een grootouder op eigen naam geld opzij zet voor zijn kleinkind. Misschien wil je liever zelf het geld beheren? Dat kan ook. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

*De belasting die de ouder betaalt over zijn bezittingen (min schulden) in belastingbox 3 boven het bedrag van de vrijstelling.

Valt het DELA CoöperatiespaarPlan onder het depositogarantiestelsel?
Nee, het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel.
Wat is mijn rente?
Je krijgt bij het DELA CoöperatiespaarPlan over de hele looptijd een vaste rente van 2,00% per jaar.
Is mijn geld opneembaar?
Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering voor de langere termijn. Dit maakt dat DELA dit geld voor langere tijd kan beleggen. Zo maken we meer rendement. Je kunt dan ook tussentijds geen geld opnemen. Je kunt je verzekering wel beëindigen. Dan ontvang je het saldo in jouw verzekering minus een boete van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij je volledige saldo uit zonder boete. Staan er bij beëindiging nog distributiekosten open? Dan verrekenen wij deze met het saldo.
Kan ik een DELA CoöperatiespaarPlan afsluiten als ik in het buitenland woon?
Uitsluitend fiscaal inwoners van Nederland kunnen een spaarverzekering afsluiten. Normaal ben je (alleen) fiscaal inwoner van het land waar je woont.
Wat als de rente gaat stijgen? Stijgt mijn rente dan mee?
De vaste rente blijft over de hele looptijd hetzelfde.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?

Ja, voor het DELA CoöperatiespaarPlan is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten lees je meer hierover.

Wil je het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van je nodig:

 1. Brief met handtekening met daarin je verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij je polisnummer.
 2. Kopie van je identiteitsbewijs.
 3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur je brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij jouw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: je kunt ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.

Moet ik belasting betalen over de waarde van mijn DELA CoöperatiespaarPlan?
Dat hangt af van de waarde van je totale bezittingen in box 3 ‘sparen en beleggen’ op 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet. Tot een bepaald bedrag hoef je geen belasting te bepalen. Dat is je belastingvrijstelling. In 2023 is dit € 57.000 per persoon. Fiscale partners mogen elkaars vrijstelling gebruiken, samen is dat € 114.000. Is jouw vermogen hoger dan de vrijstelling? Dan betaal je belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

We informeren je ieder jaar over de fiscale waarde van jouw spaarverzekering. Deze waarde heb je nodig bij jouw belastingaangifte.

Meer informatie over de belasting lees je in de Productleeswijzer. Of kijk op de website van de Belastingdienst.
Bij de belangrijke documenten staat een logo van de verzekeringskaart. Wat is een verzekeringskaart?

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Op de digitale kaarten is met iconen – en waar nodig een korte toelichting – weergegeven wat wel en niet gedekt is. Zo kun je eenvoudig de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. De verzekeringskaart van het DELA CoöperatiespaarPlan is opgezet volgens het format van het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de animatiefilm over verzekeringskaarten.

Inleggen en extra storten

Kan ik inleggen via mijn buitenlandse bankrekening?
Ja, dat is mogelijk. DELA incasseert vanaf alle IBAN-rekeningnummers.

Wil je geen gebruik maken van automatische incasso? Dan kun je ook inleggen via de beveiligde omgeving van iDEAL. Log hiervoor in op Mijn DELA en ga bij ‘Belangrijke links’ naar ‘Extra bedrag inleggen’. Kies het bedrag en selecteer je bank en regel direct de betaling. Heb je nog geen Mijn DELA-account? Maak deze dan aan via dela.nl/registratie
Hoeveel moet ik minimaal inleggen, hoeveel mag ik maximaal inleggen?

De minimum inleg is € 10 per keer. 

Periodiek inleggen kan tot maximaal:

 • € 200 per maand
 • € 600 per kwartaal
 • € 1.200 per halfjaar
 • € 2.400 per jaar

Eenmalig inleggen of bijstorten kan per jaar tot een totaalbedrag van € 12.000 op je polis(sen). DELA kan in de toekomst de mogelijkheid tot bijstorten stopzetten. Lees meer informatie over inleggen.

Wanneer vindt automatische incasso plaats?

Heb je gekozen voor automatische incasso bij je aanvraag van het Dela CoöperatiespaarPlan? Dan vindt de eerste automatische incasso plaats op de ingangsdatum. Daaropvolgende incasso's vinden plaats op dezelfde dag van een maand, afhankelijk van de inlegtermijn die je hebt gekozen.

Voorbeeld: je hebt gekozen voor ingangsdatum 5 maart. Als je maandelijks inlegt, is de eerstvolgende incassodatum 5 april, daarna 5 mei enzovoorts.
Heb je gekozen voor een inlegtermijn van een kwartaal en de ingangsdatum is 5 maart? Dan is de eerstvolgende incassodatum 5 juni, daarna 5 september enzovoorts.

Kan ik een (extra) storting op mijn polis later verdelen over mijn andere polissen?
Nee, het is niet mogelijk om een (extra) storting die je hebt gedaan op één polis later te verdelen over andere polissen. Voorbeeld: je hebt twee polissen, polis A en polis B. Je doet een (extra) storting van € 100 op polis A. Enkele dagen later bel je met het verzoek of het bedrag van € 100 verdeeld kan worden in € 50 op polis A en € 50 op polis B. Dit mogen wij dan helaas niet voor je uitvoeren. 
Als je in Mijn DELA een (extra) storting doet, kies dan direct de polis waar het bedrag op moet komen. Als de storting op verschillende polissen moet komen, kunnen wij dit niet uitvoeren. In dit geval kunnen wij de extra inleg terugstorten. Je kunt daarna zelf op iedere polis een extra storting doen. 
Ik wil graag een extra inleg doen in mijn DELA CoöperatiespaarPlan, hoe werkt dit?

Er zijn verschillende manieren om een extra inleg te doen:

 • In jouw Mijn DELA account kun je via iDEAL geld overmaken naar je spaarverzekering. Doe dit onder vermelding van jouw polisnummer.
 • Of ga naar dela.nl/extra-inleg. Daar leg je op dezelfde manier in via iDEAL. 
 • Je kunt ook bellen naar onze Klantenservice via telefoonnummer 040 260 15 00, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur.
Kan een extra inleg die fout is ingelegd worden teruggestort?

Ja, dit is mogelijk als de extra inleg is gedaan door de verzekeringnemer en deze zelf contact met ons opneemt. Is de extra inleg door iemand anders gedaan, bijvoorbeeld door opa of oma? Dan moet hij/zij de verzekeringnemer vragen om contact met ons op te nemen. Alleen de verzekeringnemer (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) kan toestemming geven om de extra inleg terug te laten storten. Wij storten nooit op verzoek van iemand anders dan de verzekeringnemer de extra inleg terug.

Kan ik mijn inleg wijzigen?
Ja, je kunt de inleg wijzigen. Dat doe je allemaal online via www.dela.nl/mijndela. Of door even te bellen met onze Klantenservice. Het telefoonnummer is 040 260 15 00. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen naar spaarplan@dela.org.

Over de distributiekosten

Wat zijn distributiekosten?
Distributiekosten zijn kosten om je te informeren over de verzekering en om de verzekeringsaanvraag te verwerken. Deze brengen wij apart bij je in rekening. Wij verrekenen ze niet met je inleg. Staan er nog distributiekosten open bij beëindiging van uw polis? Dan verrekenen wij deze met het saldo.
Waar kan ik mijn distributiekosten terugvinden?

Bij de aanvraag van je spaarverzekering ging je akkoord met de bijbehorende distributiekosten. Deze staan op de ‘Bijlage Rendement & Kosten’, die je ontvangen hebt bij jouw polis.

Wat zijn de kosten als u het DELA CoöperatiespaarPlan via dela.nl afsluit?

Een spaarverzekering brengt kosten met zich mee. Deze kosten gaan nooit van je inleg of de netto vaste rente van 2,00% af.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten om je te informeren over de verzekering en om de verzekeringsaanvraag te verwerken. Deze brengen we apart bij je in rekening. Wij verrekenen ze niet met je inleg.

Kosten voor de extra uitkering bij overlijden

Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum? Dan betalen wij het saldo van jouw spaarverzekering uit plus 10% extra. Hiervoor rekenen we een risicopremie van 0,06% per jaar over het saldo van de spaarverzekering. Om er voor te zorgen dat je gegarandeerd 2,00% netto rente per jaar overhoudt, krijg je van DELA daarom een bruto vaste rente van 2,06%.

Kosten bij beëindiging van de polis

Je betaalt afkoopkosten als je jouw spaarverzekering beëindigt voordat de einddatum is bereikt. Deze bedragen € 150. De afkoopkosten zijn echter nooit hoger dan je saldo. Je betaalt geen afkoopkosten als je na 10 jaar na de ingangsdatum de polis afkoopt.

Kosten van wijzigingen

Wil je een wijziging doorvoeren op je polis? Dat kan. Je betaalt dan geen distributiekosten, behalve als je de verzekeringnemer op de polis wilt wijzigen. Dan zijn wij verplicht daar distributiekosten voor te rekenen.

Wijzigingen die je via MijnDELA doorvoert, zijn altijd gratis. Dat geldt ook voor wijzigingen die je niet zelf kunt doorvoeren via MijnDELA en waarvoor je dus onze klantenservice inschakelt. Je betaalt dus geen wijzigingskosten. Let op! Voor wijzigingen die je zelf via MijnDELA kunt uitvoeren maar waarvoor je toch onze Klantenservice inschakelt, kunnen wij in de toekomst wijzigingskosten gaan rekenen. Voorlopig is dit gratis.

Waarom heb ik op verschillende polissen ook verschillende bedragen aan distributiekosten staan?

Distributiekosten kunnen per polis verschillen. Dit heeft meerdere oorzaken:

 • Manier van afsluiten: Als je een polis via internet afsluit dan zijn de distributiekosten anders dan dat je een polis afsluit via de Klantenservice.
 • Periode waarin je de polis hebt afgesloten: Wij zijn verplicht om de distributiekosten voor nieuwe polissen tenminste één keer per jaar opnieuw te bepalen met actuele cijfers. Daardoor ontstaan verschillen.    
Wat gebeurt er met de distributiekosten als ik mijn polis voortijdig beëindig?
De distributiekosten moeten altijd worden betaald. Staan er nog distributiekosten open als je jouw verzekering voortijdig beëindigt? Dan verrekenen wij deze met het saldo.
Ik kan voor de betaling van mijn distributiekosten kiezen voor een AcceptEmail. Wat is een AcceptEmail?

Een AcceptEmail is een digitale acceptgiro die je per e-mail ontvangt. Lees hier meer over AcceptEmail. Via de betaalknop in een AcceptEmail kun je snel, veilig en eenvoudig betalen. Vanuit de e-mail kun je rechtstreeks met bijvoorbeeld iDeal betalen. Tijdens het betalen is het altijd duidelijk wie de begunstigde is en aan wie je welk bedrag betaalt. De gekleurde status laat zien of je al betaald hebt. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost je niets extra's.

Ik heb een email over mijn betaling via AcceptEmail ontvangen. Is dit een e-mail van coöperatie DELA?

Je ontvangt voortaan e-mails van coöperatie DELA over jouw betalingen en betalingsachterstanden via AcceptEmail. Via de betaalknop in een AcceptEmail kun je snel, veilig en eenvoudig betalen. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost je niets extra's.