• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen over het DELA CoöperatiespaarPlan

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over het CoöperatiespaarPlan, de spaarverzekering van DELA. De vragen zijn onderverdeeld in vragen over de verzekering, vragen over de distributiekosten en vragen over inleggen en extra storten.

Chat met onze medewerkers

Veelgestelde vragen over de spaarverzekering

Wanneer keert de spaarverzekering uit?

De spaarverzekering keert uit zodra de door jou bepaalde einddatum is bereikt. Tussentijds opnemen is niet mogelijk. Je kunt wel je verzekering beëindigen. Je ontvangt dan het saldo in de verzekering min de afkoopkosten van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij het volledige saldo uit zonder afkoopkosten. Als de verzekerde overlijdt, keert DELA het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10,00% extra uit. Daarna stopt de verzekering.

Kan ik de spaarverzekering tussentijds opzeggen?

Wil je jouw spaarverzekering beëindigen binnen tien jaar na de begindatum? Dan betaal je € 150 aan kosten. Deze houden wij in op het saldo. Na tien jaar kun je jouw spaarverzekering beëindigen zonder kosten. Wij maken het saldo dan aan je over. Staan er bij de beëindiging nog distributiekosten open? Dan verrekenen wij deze met het saldo. 

 
Wat kost de spaarverzekering?

Als je de spaarverzekering direct bij ons afsluit, gelden de distributiekosten uit ons Kostenoverzicht. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan betaal je eenmalig € 16,80. Wij zijn verplicht deze apart in rekening te brengen. Download hier de 'Bijlage inleg en kosten' voor alle informatie over kosten tijdens de looptijd.  

Waarom is het een verzekering?

Een spaarverzekering is een combinatie van geld opzijzetten en verzekeren. Het verzekeringsdeel dekt een overlijdensrisico. Als de verzekerde overlijdt vóór het einde van de looptijd van de verzekering, ontvangt de begunstigde het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10,00% extra. Om deze 10,00% extra uit te keren, berekenen we per jaar een risicopremie van 0,06% over het saldo. Je hoeft deze risicopremie niet apart te betalen. Om ervoor te zorgen dat je 2,00% netto rente per jaar overhoudt, krijg je van DELA namelijk een bruto rente van 2,06%.

Wat gebeurt er als DELA failliet gaat?

DELA is een van de meest solvabele levensverzekeraars van Nederland. Wij kunnen nu en op lange termijn goed aan onze financiële verplichtingen voldoen. Hierbij kun je denken aan het betalen van de verzekeringsuitkeringen. Het bedrijfsdoel van DELA is erop gericht om altijd aan onze financiële verplichtingen te kunnen voldoen. 

Als wij het toch financieel zwaar krijgen, dan kunnen er maatregelen worden getroffen. Met deze maatregelen worden de rechten van de verzekeringnemers/polishouders zoveel mogelijk beschermd. Denk bijvoorbeeld aan de overdracht van verzekeringen aan een andere verzekeraar. Andere maatregelen kunnen het aanpassen van de verzekeringsvoorwaarden of het stopzetten van verzekeringen met mogelijk een uitbetaling zijn. 

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan?
Het DELA CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering en een mooie manier om geld opzij te zetten. U krijgt een vaste rente van 2,00%. U weet dus vooraf zeker wat u krijgt. De minimum inleg is € 10,00 per keer en u bepaalt zelf hoe vaak u geld opzijzet. Eenmalig inleggen of bijstorten kan per jaar tot een totaalbedrag van € 12.000 op uw polis(sen). DELA kan in de toekomst de mogelijkheid tot bijstorten stopzetten. Lees verder. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste 10 jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten. Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel.
Is er een maximale leeftijd waarop iemand kan beginnen met een CoöperatiespaarPlan?
Er geldt alleen een maximumleeftijd voor de persoon die als verzekerde op de polis staat. Deze moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kunt u dus tot uiterlijk 14 dagen vóór uw 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld.
Wat is het verschil met een spaarrekening of depositorekening bij de bank?
Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering. U zet voor langere tijd geld opzij tegen een vaste rente. De minimuminleg is € 10 per keer. U bepaalt zelf hoe vaak u geld opzijzet. U kunt zelfs even stoppen als u dat wilt. Periodiek inleggen kan tot € 200 per maand (€ 2.400 per jaar). Zolang wij het toestaan kunt u (bij)storten tot een totaalbedrag van € 12.000 per kalenderjaar. Wilt u meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al uw polissen bij elkaar. Overlijdt de verzekerde dan ontvangt degene voor wie u geld opzijzet het saldo plus 10% extra als de verzekerde overlijdt voor het einde van de afgesproken looptijd. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt afkopen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten.
Het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel

Bij een normale spaarrekening kunt u wel zonder kosten geld storten en opnemen. U krijgt echter geen vaste rente, maar een variabele rente. Deze kan elke dag veranderen. Daardoor weet u niet vooraf waar u aan toe bent. Bij een deposito weet u dit vaak wel, maar u moet vaak wel een hoog bedrag inleggen om mee te doen. En wilt u uw geld tussentijds opnemen? Dan mag dit niet of er zijn soms hoge opnamekosten. Ook geldt de rente op spaar- en depositorekeningen vaak tot een bepaald saldo.
 
Heeft het DELA CoöperatiespaarPlan een en bloc clausule? En wat houdt deze in?
Het DELA CoöperatiespaarPlan heeft een en bloc clausule. Dat betekent dat wij uw spaarverzekering kunnen aanpassen. Wij mogen de garantierente, de kosten en de voorwaarden van het DELA CoöperatiespaarPlan veranderen. Veranderingen aanbrengen, doen wij natuurlijk niet zomaar. We doen dit alleen als het echt nodig is en in overleg met onze leden, met u dus. Dit gebeurt in de Algemene Vergadering via een ledenbesluit. De leden van DELA hebben dus altijd het laatste woord. Veranderen we iets? Dan krijgt u vooraf een brief van ons.

Waarom en wanneer verandert DELA dan de spaarverzekering?
Alleen als het echt noodzakelijk is. Wanneer bijvoorbeeld de wet verandert of door ontwikkelingen in de maatschappij. DELA kijkt dan of zij nog in staat is om aan alle verplichtingen te voldoen in de huidige situatie. Lukt dat niet? Dan kan DELA in het belang van alle klanten de spaarverzekering veranderen. Ditzelfde geldt ook voor wijzigingen ten goede van de voorwaarden voor de spaarverzekering. De en bloc wordt dan gebruikt voor vernieuwing en verbetering van de spaarverzekering voor iedereen, alle polishouders. Als organisatie bewaken we het collectieve belang van de leden. En we geven de leden de laatste stem.
Wat zijn de financiële gevolgen voor ouders bij spaarverzekering voor een kleinkind?

Als een grootouder een spaarverzekering afsluit voor een minderjarig kleinkind kan dat ook financiële gevolgen hebben voor de ouder(s) van het kleinkind. De waarde van de spaarverzekering telt namelijk mee bij het vermogen van de ouder(s).
Dit geldt voor de vermogensrendementsheffing* en voor een aantal financiële regelingen waarbij gekeken wordt naar het vermogen van de ouders. Zoals bijvoorbeeld huurtoeslag of bijstand. Dit is niet zo als een grootouder op eigen naam geld opzij zet voor zijn kleinkind. Misschien wilt u liever zelf het geld beheren? Dat kan ook. Neemt u hiervoor contact op met onze klantenservice.

*De belasting die de ouder betaalt over zijn bezittingen (min schulden) in belastingbox 3 boven het bedrag van de vrijstelling.

Valt het DELA CoöperatiespaarPlan onder het depositogarantiestelsel?
Nee, het DELA CoöperatiespaarPlan valt niet onder het depositogarantiestelsel.
Wat is mijn rente?
U krijgt bij het DELA CoöperatiespaarPlan over de hele looptijd een vaste rente van 2,00% per jaar.
Is mijn geld opneembaar?
Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering voor de langere termijn. Dit maakt dat DELA dit geld voor langere tijd kan beleggen. Zo maken we meer rendement. U kunt dan ook tussentijds geen geld opnemen. U kunt wel uw verzekering beëindigen. Dan ontvangt u het saldo in uw verzekering minus een boete van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij uw volledige saldo uit zonder boete. Staan er bij beëindiging nog distributiekosten open? Dan verrekenen wij deze met het saldo.
Kan ik een DELA CoöperatiespaarPlan afsluiten als ik in het buitenland woon?
Uitsluitend fiscaal inwoners van Nederland kunnen een spaarverzekering afsluiten. Normaal ben je (alleen) fiscaal inwoner van het land waar je woont.
Wat als de rente gaat stijgen? Stijgt mijn rente dan mee?
De vaste rente blijft over de hele looptijd hetzelfde.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?

Ja, voor het DELA CoöperatiespaarPlan is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten leest u meer hierover.

Wilt u het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van u nodig:

 1. Brief met handtekening met daarin uw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij uw polisnummer;
 2. Kopie van uw identiteitsbewijs;
 3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur uw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij uw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: u kunt ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.

Heeft het DELA CoöperatiespaarPlan gevolgen voor mijn jaarlijkse belastingaangifte?

Uw DELA CoöperatiespaarPlan valt in belastingbox 3 ‘sparen en beleggen’. De waarde die u opgeeft is het bedrag dat u zou krijgen als u uw verzekering stopzet op 1 januari van het jaar waarover u belastingaangifte doet. Wij informeren u ieder jaar rond 1 maart over deze waarde. Of u belasting over uw DELA CoöperatiespaarPlan betaalt, hangt af van uw bezittingentotaal in belastingbox 3. In 2022 geldt hiervoor een vrijstelling van € 50.650 per persoon (in 2021 was dit € 50.000). Fiscale partners mogen elkaars vrijstelling gebruiken. Samen is dat € 101.300 (in 2021 was dit € 100.000). In de Productleeswijzer vindt u meer belastinginformatie.

Bij de belangrijke documenten staat een logo van de verzekeringskaart. Wat is een verzekeringskaart?

Met een verzekeringskaart ziet u in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een verzekering. Op de digitale kaarten is met iconen – en waar nodig een korte toelichting – weergegeven wat wel en niet gedekt is. Zo kunt u eenvoudig de verschillende verzekeringen met elkaar vergelijken. De verzekeringskaart van het DELA CoöperatiespaarPlan is opgezet volgens het format van het Verbond van Verzekeraars. Bekijk de animatiefilm over verzekeringskaarten.

Inleggen en extra storten

Kan ik inleggen via mijn buitenlandse bankrekening?
Ja dat is mogelijk. DELA incasseert vanaf alle IBAN-rekeningnummers.
Maakt u zelf de inleg over via acceptgiro of via internetbankieren? Ook dat kan vanaf alle IBAN-rekeningnummers. U kunt dit overmaken (onder vermelding van uw polisnummer) naar NL56RABO0303577037 en BIC-code: RABONL2U.
Hoeveel moet ik minimaal inleggen, hoeveel mag ik maximaal inleggen?

De minimum inleg is € 10 per keer. 

Periodiek inleggen kan tot maximaal:

 • € 200 per maand
 • € 600 per kwartaal
 • € 1.200 per halfjaar
 • € 2.400 per jaar

Eenmalig inleggen of bijstorten kan per jaar tot een totaalbedrag van € 12.000 op je polis(sen). DELA kan in de toekomst de mogelijkheid tot bijstorten stopzetten. Lees meer informatie over inleggen.

Wanneer vindt automatische incasso plaats?

Heeft u gekozen voor automatische incasso bij uw aanvraag van het Dela CoöperatiespaarPlan? Dan vindt de eerste automatische incasso plaats op de ingangsdatum. Daaropvolgende incasso's vinden plaats op dezelfde dag van een maand, afhankelijk van de door u gekozen inlegtermijn.

Voorbeeld: u heeft gekozen voor ingangsdatum 5 maart. Als u maandelijks inlegt, is de eerstvolgende incassodatum 5 april, daarna 5 mei, etc.
Heeft u gekozen voor een inlegtermijn van een kwartaal en de ingangsdatum is 5 maart? Dan is de eerstvolgende incassodatum 5 juni, daarna 5 september etc.

Naar welk rekeningnummer kan ik mijn extra storting overmaken?

U kunt de extra storting (onder vermelding van uw polisnummer) voor uw spaarverzekering overmaken naar ons rekeningnummer bij de Rabobank: NL56RABO0303577037

 

 


Ik wil graag een extra inleg doen in mijn DELA CoöperatiespaarPlan, hoe werkt dit?

Er zijn verschillende manieren om een extra inleg te kunnen doen.

 • In uw Mijn DELA account kunt u via iDeal geld overmaken naar uw spaarverzekering. Doe dit onder vermelding van uw polisnummer.
 • Via internetbankieren. U gebruikt dan het IBAN nummer van DELA NL56RABO0303577037 en vermeldt in de omschrijving uw polisnummer.
 • U kunt ook een Acceptgiro aanvragen via uw Mijn DELA account.
 • Voor het doen van een extra inleg kunt u ook bellen naar onze Klantenservice op telefoonnummer 040 260 15 00, bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur.
Kan ik mijn inleg wijzigen?
Ja, je kunt de inleg wijzigen.  Dat doe je allemaal online via www.dela.nl/mijndela. Of door even te bellen onze Klantenservice. Het telefoonnummer is 040 260 15 00. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. Je kunt ook een e-mail sturen naar spaarplan@dela.org.

Over de distributiekosten

Wat zijn distributiekosten?
Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze brengen wij apart bij u in rekening. Wij verrekenen ze niet met uw inleg. Staan er nog distributiekosten open bij beëindiging van uw polis? Dan verrekenen wij deze met het saldo.
Waar kan ik mijn distributiekosten terugvinden?

Bij de aanvraag van uw spaarverzekering ging u akkoord met de bijbehorende distributiekosten. Deze staan op de ‘Bijlage Rendement & Kosten’, die u ontvangen hebt bij uw polis.

Wat zijn de kosten als u het DELA CoöperatiespaarPlan via dela.nl afsluit?

Een spaarverzekering brengt kosten met zich mee. Deze kosten gaan nooit van uw inleg of de netto vaste rente van 2,00% af.

Distributiekosten

Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van de verzekeringsaanvraag. Deze brengen we apart bij u in rekening. Wij verrekenen ze niet met uw inleg.

Kosten voor de extra uitkering bij overlijden

Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum? Dan betalen wij het saldo van uw spaarverzekering uit plus 10% extra. Hiervoor rekenen we een risicopremie van 0,06% per jaar over het saldo van de spaarverzekering. Om er voor te zorgen dat u gegarandeerd 2,00% netto rente per jaar overhoudt, krijgt u van DELA daarom een bruto vaste rente van 2,06%.

Kosten bij beëindiging van de polis

U betaalt afkoopkosten als u uw spaarverzekering beëindigt voordat de einddatum is bereikt. Deze bedragen € 150. De afkoopkosten zijn echter nooit hoger dan uw saldo. U betaalt geen afkoopkosten als u na 10 jaar na de ingangsdatum de polis afkoopt.

Kosten van wijzigingen

Wit u een wijziging doorvoeren op uw polis? Dat kan. U betaalt dan geen distributiekosten, behalve als u de verzekeringnemer op de polis wilt wijzigen. Dan zijn wij verplicht daar distributiekosten voor te rekenen.

Wijzigingen die u via MijnDELA doorvoert zijn altijd gratis. Dat geldt ook voor wijzigingen die u niet zelf kan doorvoeren via MijnDELA en waarvoor u dus onze klantenservice inschakelt. U betaalt dus geen wijzigingskosten. Let op! Voor wijzigingen die u zelf via MijnDELA kunt uitvoeren maar waarvoor u toch onze Klantenservice inschakelt, kunnen wij in de toekomst wijzigingskosten gaan rekenen. Voorlopig is dit gratis.

Wat zijn de kosten als u het DELA CoöperatiespaarPlan via uw onafhankelijk financieel adviseur afsluit?

Een spaarverzekering brengt kosten met zich mee. Deze kosten gaan nooit van uw inleg of de netto vaste rente van 2,00% af.

Vergoeding onafhankelijk financieel adviseur
Uw onafhankelijk financieel adviseur kan kosten rekenen voor zijn advies en overige dienstverlening. Uw adviseur ontvangt geen beloning van DELA. U moet dus zelf afspraken maken met uw adviseur over zijn verdiensten.

Kosten voor de extra uitkering bij overlijden
Overlijdt de verzekerde vóór de einddatum? Dan betalen wij het saldo van uw spaarverzekering uit plus 10% extra. Hiervoor rekenen we een risicopremie van 0,06% per jaar over het saldo van de spaarverzekering. Om er voor te zorgen dat u gegarandeerd 2,00% netto rente per jaar overhoudt, krijgt u van DELA daarom een bruto vaste rente van 2,06%.

Kosten bij beëindiging van de polis
U betaalt afkoopkosten als u uw spaarverzekering beëindigt voordat de einddatum is bereikt. Deze bedragen € 150. De afkoopkosten zijn echter nooit hoger dan uw saldo. U betaalt geen afkoopkosten als u na 10 jaar na de ingangsdatum de polis afkoopt.

Kosten van wijzigingen
Wit u een wijziging doorvoeren op uw polis? Dat kan. Wijzigingen via MijnDELA zijn altijd gratis. Voor wijzigingen die u niet kunt doorvoeren in MijnDELA schakelt u de Klantenservice in. Ook dat is dan gratis. Let op! Voor wijzigingen die u zelf via MijnDELA kunt uitvoeren maar waarvoor u toch onze Klantenservice inschakelt, kunnen wij in de toekomst wijzigingskosten gaan rekenen. Voorlopig is dit gratis.
Waarom heb ik op verschillende polissen ook verschillende bedragen aan distributiekosten staan?

Distributiekosten kunnen per polis verschillen. Dit heeft meerdere oorzaken:

 • Manier van afsluiten: Als u een polis via internet afsluit dan zijn de distributiekosten anders dan dat u een polis afsluit via de Klantenservice.
 • Periode waarin u de polis heeft afgesloten: Wij zijn verplicht om de distributiekosten voor nieuwe polissen tenminste één keer per jaar opnieuw te bepalen met actuele cijfers. Daardoor ontstaan verschillen.    
Wat gebeurt er met de distributiekosten als ik mijn polis voortijdig beëindig?
De distributiekosten moeten altijd worden betaald. Staan er nog distributiekosten open als u uw verzekering voortijdig beëindigt? Dan verrekenen wij deze met het saldo.
Ik kan voor de betaling van mijn distributiekosten kiezen voor een AcceptEmail. Wat is een AcceptEmail?

Een AcceptEmail is een digitale acceptgiro die u per e-mail ontvangt. Lees hier meer over AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Vanuit de e-mail kunt u rechtstreeks met bijvoorbeeld iDeal betalen. Tijdens het betalen is het altijd duidelijk wie de begunstigde is en aan wie u welk bedrag betaalt. De gekleurde status laat zien of u al betaald heeft. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost u niets extra's.

 

Ik heb een email over mijn betaling via AcceptEmail ontvangen. Is dit een e-mail van coöperatie DELA?

U ontvangt voortaan e-mails van coöperatie DELA over uw betalingen en betalingsachterstanden via AcceptEmail. Door middel van de betaalknop in een AcceptEmail kunt u snel, veilig en eenvoudig betalen. Makkelijk, goed voor het milieu en het kost u niets extra's.