• Klantenservice 040 260 15 00 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Spaarverzekering

Bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar. Daarom is er de spaarverzekering van DELA. Het CoöperatiespaarPlan is een mooie manier om geld opzij te zetten voor de lange termijn, met een vaste rente van 2,75 procent voor iedereen. Voor een mooi appeltje voor de dorst. Of bijvoorbeeld voor de studie van je kind of kleinkind.

Chat met onze medewerkers

Voordelen
Wat is het?
Kosten en risico's
Feiten op een rij

Daarom de spaarverzekering van DELA

 • Vaste rente van 2,75% voor iedereen
 • Voor de lange termijn, minimaal 10 jaar
 • Geen minimuminleg (max € 12.000 per jaar)
 • Extra uitkering van 10% van het tot dan toe opgebouwde saldo, bij overlijden voor het einde van de looptijd

Voorwaarden: Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk. Beëindigen binnen 10 jaar kost € 150. Valt niet onder depositogarantiestelsel

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Toekomstplannen maak je mogelijk met het DELA CoöperatiespaarPlan

Het DELA CoöperatiespaarPlan is geen verzekering die te maken heeft met uitvaart of overlijden. Het is een spaarverzekering. Je zet geld opzij voor mooie doelen in het leven.

Vaste rente van 2,75%

 • Je zet geld opzij tegen een vaste rente van 2,75%. Je kunt kiezen voor een periodieke inleg (bijvoorbeeld iedere maand), een éénmalige inleg of voor beide. Er is geen minimumbedrag en je kunt je inleg aanpassen wanneer je wilt. Per kalenderjaar kun je maximaal € 12.000 inleggen. Wil je meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al je polissen bij elkaar.
 • DELA is een coöperatie. Dat betekent dat je meedeelt in de winst die coöperatie DELA maakt. Na aftrek van door ons gemaakte kosten krijg je de winstdeling bovenop je gegarandeerde eindbedrag. Lees meer details over de winstdeling.

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90% per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.

Looptijd minimaal 10 jaar, tussentijds geld opnemen kan niet

 • Je sluit het DELA CoöperatiespaarPlan af voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat je je spaarverzekering toch wilt stoppen binnen de eerste tien jaar. Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten.
 • Tussentijds geld opnemen kan niet. Als je denkt dat je tussentijds geld nodig hebt voor bepaalde uitgaven, dan is deze spaarverzekering voor jou niet geschikt.
 • Het is een verzekering: extra uitkering van 10 procent bij overlijden voor het einde van de looptijd.

Voor wie

Je kunt een spaarverzekering afsluiten voor jezelf, voor je kind of voor je kleinkind. De persoon die als verzekerde op de polis staat, moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kun je dus tot uiterlijk 1 dag vóór je 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld. Omdat we rekening houden met een verwerkingstijd adviseren we de spaarverzekering aan te vragen minimaal 2 weken voordat je 65 jaar wordt.

Er zijn verschillende rollen bij een spaarverzekering. Lees meer informatie over wie de verzekerde en verzekeringsnemer is en wat de mogelijkheden zijn.

Zelf doen of met persoonlijk advies?

Op onze website kun je het DELA CoöperatiespaarPlan direct online afsluiten. Je ontvangt hiervoor geen advies. Dit betekent dat je zelf beoordeelt of het product bij je past en wat de gevolgen van je keuze zijn voor je financiën.Vind je het fijner om advies te krijgen? Dan kun je een afspraak maken met een adviseur van DELA. Wij zijn wettelijk verplicht om hiervoor advieskosten in rekening te brengen. Hoeveel deze kosten zijn, lees je in het kostenoverzicht dienstverlening. Klik hier om een afspraak te maken met één van onze adviseurs.

Geld opzijzetten bij DELA? Vreemd? Nee hoor

Al meer dan 75 jaar beheren wij als coöperatie geld voor ruim 3 miljoen leden. Onze leden betalen iedere maand een klein bedrag aan premie. Alle bedragen samen laten we groeien. En we delen onze winst met onze leden. Dat kunnen wij natuurlijk ook voor andere doelen dan een uitvaart doen. Precies wat we dus doen met het DELA CoöperatiespaarPlan.

 • Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel. Lees meer over wat de nationale opvangregeling inhoudt.

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Wij leggen de kosten en risico’s van het DELA CoöperatiespaarPlan zo eenvoudig en beknopt mogelijk uit, zodat je weet waar je aan toe bent. In de algemene voorwaarden en de productleeswijzer vind je alle details over de spaarverzekering.

Risico’s

 • Het risico dat je je inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. 

  Meer informatie hierover lees je in de Financiële Bijsluiter
  .
 • Coöperatie DELA en het CoöperatiespaarPlan vallen niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel dat geldt voor spaartegoeden bij een bank. Bij het depositogarantiestelsel krijg je tot een waarde van € 100.000 per persoon je geld terug, mocht de bank failliet gaan. Bij de nationale opvangregeling kunnen onder regie van de Nederlandsche Bank de verplichtingen van een verzekeraar tijdelijk worden overgenomen of kunnen de verzekeringen zelfs helemaal worden overgedragen aan een andere verzekeraar. DELA is één van de meest solvabele verzekeraars van Nederland. Eind 2015 hadden wij 5 keer zoveel eigen vermogen als vereist, om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Een meer dan stevig fundament.
 • Heb je DELA CoöperatiespaarPlan afgesloten en ben je niet tevreden? Dan kun je de verzekering binnen 30 dagen kosteloos opzeggen.

Kosten

 • Distributiekosten: DELA is wettelijk verplicht om de advies- en distributiekosten apart in rekening te brengen. Wat betekent dit voor jou? Wanneer je de spaarverzekering direct bij ons afsluit gelden de advies- en/of distributiekosten uit ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan zijn de distributiekosten € 9,50.
 • Overige kosten: De overige kosten (zoals voor het beheer van de polis) bedragen 2,16% en houden wij in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Deze kosten halen wij dus nooit van je inleg of de vaste rente van 2,75% af. Is er een jaar geen of onvoldoende rendement voor winstdeling? Dan neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.
 • Extra uitkering bij overlijden: overlijdt de verzekerde voor het einde van de looptijd? Dan ontvangt degene voor wie jij geld opzijzet het opgebouwde saldo plus 10%. Voor het afdekken van dit risico van overlijden betaal je een risicopremie. Deze is 0,06% per jaar over het saldo. Daarom krijg je van coöperatie DELA een bruto rente van 2,81%, zodat je een vaste rente van 2,75% overhoudt.
 • Afkoopkosten: Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet je geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat je jouw spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste tien jaar. Dan betaal je € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kun je stoppen zonder afkoopkosten.

Lees voor meer informatie ook de bijlage Inleg & kosten.

 

Kenmerken van het DELA CoöperatiespaarPlan

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan? 

Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet je al geld opzij vanaf een klein bedrag per maand voor een doel op langere termijn. Stortingen bij aanvang of tussentijds zijn ook mogelijk. Je bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel geld je opzijzet.

Voor wie?
 • Je kunt een spaarverzekering afsluiten voor jezelf, voor je kind of voor je kleinkind.
 • De persoon die als verzekerde op de polis staat, moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kun je dus tot uiterlijk 1 dag vóór je 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld. Omdat we rekening houden met een verwerkingstijd adviseren we de spaarverzekering aan te vragen minimaal 2 weken voordat je 65 jaar wordt.
 • Er zijn verschillende rollen bij een spaarverzekering. Lees meer informatie over wie de verzekerde en verzekeringsnemer is en wat de mogelijkheden zijn.
Voorwaarden Algemene Voorwaarden DELA CoöperatiespaarPlan.pdf

Wanneer kan DELA de voorwaarden veranderen?

DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.
Brochure Brochure DELA CoöperatiespaarPlan.pdf
Vaste rente van 2,75%

Het gaat om geld dat je minimaal de komende 10 jaar niet nodig hebt. Doordat je je geld zolang wegzet, kunnen wij je de vaste rente bieden van 2,75%.

Winstdeling voor jou

Geeft coöperatie DELA winstdeling? Na aftrek van door ons gemaakte kosten krijg je de winstdeling bovenop het gegarandeerde eindbedrag. Het totale verwachte rendement is 3,65% *. Lees meer details over de winstdeling.

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90% per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.

Wat is het verzekeringsdeel?

Een spaarverzekering is een combinatie van geld opzijzetten en verzekeren. Het verzekeringsdeel dekt een overlijdensrisico. Dit houdt in dat als de verzekerde overlijdt vóór het einde van de looptijd van de verzekering, degene voor wie je geld opzijzet het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10% extra ontvangt.

Om deze 10% extra uit te keren, berekenen we per jaar een risicopremie van 0,06% over het saldo. Je hoeft deze risicopremie niet apart te betalen. Om ervoor te zorgen dat je 2,75% netto rente per jaar overhoudt, krijgt je van DELA namelijk een bruto rente van 2,81%.

Minimuminleg Er is geen minimuminleg. Je kunt al geld opzijzetten vanaf € 0,01
Maximuminleg Per kalenderjaar kun je maximaal € 12.000 inleggen. Heb je meerdere polissen? Dan mag het totaal van de polissen samen niet boven dit bedrag uitkomen. 
Inleg wijzigen  Je kunt altijd je inleg wijzigen.Je bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak je wilt inleggen. Je kunt zelfs even stoppen met inleggen. 
Looptijd  Je kiest zelf de looptijd van de spaarverzekering. De minimale looptijd is 10 jaar. 
Geld opnemen  Tussentijds geld opnemen kan niet. Je kunt wel je verzekering beëindigen. Dan ontvang je het saldo in de verzekering minus afkoopkosten van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij het volledige saldo uit zonder afkoopkosten. 
Verzekering beëindigen 

Wilt je jouw spaarverzekering beëindigen binnen tien jaar na de begindatum? Dan betaal je € 150 aan kosten. Deze houden wij in op het saldo. Na tien jaar kun je beëindigen zonder kosten. Wij maken het saldo over.

Om de spaarverzekering te beëindigen ga je naar www.dela.nl/mijndela. Hier kies je de optie: wijzig mijn spaarverzekering. En vervolgens kies je: polis beëindigen. Je geeft dan zelf aan per welke datum je de polis wilt beëindigen. Je kunt ook bellen naar onze Klantenservice op telefoonnummer 040 260 15 00. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur.

Afhandeling van de verzekering na overlijden Lees meer informatie over wat er gebeurt met de spaarverzekering in geval van overlijden voordat het einde van de looptijd is bereikt.
Financieel risico 

Het risico dat je jouw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein.

Lees hier de financiële bijsluiters en overige documenten.

Download het dienstverleningsdocument

Wanneer niet geschikt voor jou?
 • De spaarverzekering van DELA is niet geschikt voor jou als je denkt het geld binnen 10 jaar nodig te hebben.
 • Het DELA CoöperatiespaarPlan is niet geschikt als buffer voor onvoorziene uitgaven. Het is een spaarverzekering voor de lange termijn.
 • Het DELA CoöperatiespaarPlan is ook niet geschikt als je een groot bedrag in één keer voor langere tijd vast kunt zetten. Er is een maximumbedrag van € 12.000.
Inhouden van kosten

Wij zijn wettelijk verplicht de advies-en distributiekosten rechtstreeks in rekening te brengen. Bijna alle andere kosten halen wij af van de winstdeling die je krijgt. Is er een jaar geen of onvoldoende winstdeling vanuit de coöperatie? Dan betaal je dat jaar die kosten niet of maar gedeeltelijk. Dat risico neemt DELA op zich. Deze kosten worden dus niet op een later moment alsnog ingehouden.

Rendement vanaf dag 1

De kosten voor andere spaarverzekeringen worden vaak ingehouden in de eerste jaren van de looptijd. Het duurt soms wel 10 jaar voordat hij geld oplevert. Eerder stoppen betekent verlies. Omdat wij de kosten inhouden op de winstdeling levert het DELA CoöperatiespaarPlan vanaf dag één rendement op.

Wil je precies weten wat de kosten zijn? Lees dan de Bijlage inleg en kosten.
Advies- en distributiekosten

DELA is wettelijk verplicht om de advies- en distributiekosten apart in rekening te brengen. Wat betekent dit? Wanneer je de spaarverzekering direct bij ons afsluit gelden de advies- en/of distributiekosten uit ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan betaal je € 9,50 distributiekosten.

Ga je naar je financieel adviseur of tussenpersoon? Dan zal deze de kosten van zijn dienstverlening vooraf duidelijk maken en reken je direct met hem af.

Aanvullende informatie Alle documenten rondom het DELA CoöperatiespaarPlan verzameld.

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Nationale opvangregeling

Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.

DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel.

   

Deze spaarverzekering met een vaste rente van 2,75% is nog af te sluiten tot 29 december 2017. Vanaf 3 januari kun je het DELA CoöperatiespaarPlan afsluiten tegen een vaste rente van 2,00%.

Maak je toekomstplannen mogelijk met de spaarverzekering van DELA. Zet zelf of samen met je partner geld opzij.

Meer informatie

Met kleine bedragen nu al werken aan een mooie toekomst voor je kind. Of het nu om een opleiding gaat of een eerste huis.

Meer informatie


Een mooie manier om geld opzij te zetten voor de lange termijn, voor bijvoorbeeld de studie of het rijbewijs van je kleinkind.

Meer informatie


 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers