• Klantenservice 040 260 15 00 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Spaarverzekering

Bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar. Daarom is er de spaarverzekering van DELA. Het CoöperatiespaarPlan is een mooie manier om geld opzij te zetten voor de lange termijn, met een vaste rente van 2,75 procent voor iedereen. Voor een mooi appeltje voor de dorst. Of bijvoorbeeld voor de studie van uw kind of kleinkind.

Chat met onze medewerkers

Voordelen
Wat is het?
Kosten en risico's
Feiten op een rij

Daarom de spaarverzekering van DELA

 • Vaste rente van 2,75% voor iedereen
 • Voor de lange termijn, minimaal 10 jaar
 • Geen minimuminleg (max € 12.000 per jaar)
 • Extra uitkering van 10% van het tot dan toe opgebouwde saldo, bij overlijden voor het einde van de looptijd

Voorwaarden: Tussentijds geld opnemen is niet mogelijk. Beëindigen binnen 10 jaar kost € 150. Valt niet onder depositogarantiestelsel

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Toekomstplannen maakt u mogelijk met het DELA CoöperatiespaarPlan

Het DELA CoöperatiespaarPlan is geen verzekering die te maken heeft met uitvaart of overlijden. Het is een spaarverzekering. U zet geld opzij voor mooie doelen in het leven.

Vaste rente van 2,75% en winstdeling laten uw bedrag snel groeien

 • U zet geld opzij tegen een vaste rente van 2,75%. U kunt kiezen voor een periodieke inleg (bijvoorbeeld iedere maand), een éénmalige inleg of voor beide. Er is geen minimumbedrag en u kunt uw inleg aanpassen wanneer u wilt. Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Wilt u meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al uw polissen bij elkaar.
 • DELA is een coöperatie. Dat betekent dat u meedeelt in de winst die coöperatie DELA maakt. Na aftrek van door ons gemaakte kosten krijgt u de winstdeling bovenop uw gegarandeerde eindbedrag. Zo kan uw bedrag in een korte tijd flink groeien. Lees meer details over de winstdeling.

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90% per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.Looptijd minimaal 10 jaar, tussentijds geld opnemen kan niet

 • U sluit het DELA CoöperatiespaarPlan af voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt stoppen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten.
 • Tussentijds geld opnemen kan niet. Als u denkt dat u tussentijds uw geld nodig heeft voor bepaalde uitgaven, dan is deze spaarverzekering niet geschikt voor u.
 • Het is een verzekering: extra uitkering van 10 procent bij overlijden voor het einde van de looptijd.

Voor wie

U kunt een spaarverzekering afsluiten voor uzelf, voor uw kind of voor uw kleinkind. De persoon die als verzekerde op de polis staat, moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kunt u dus tot uiterlijk 1 dag vóór uw 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld. Omdat we rekening houden met een verwerkingstijd adviseren we u de spaarverzekering aan te vragen minimaal 2 weken voordat u 65 jaar wordt.

Er zijn verschillende rollen bij een spaarverzekering. Lees meer informatie over wie de verzekerde en verzekeringsnemer is en wat de mogelijkheden zijn.

Zelf doen of met persoonlijk advies?

Op onze website kunt u het DELA CoöperatiespaarPlan direct online afsluiten. U ontvangt hiervoor geen advies. Dit betekent dat u zelf beoordeelt of het product bij u past en wat de gevolgen van uw keuze zijn voor uw financiën.Vindt u het fijner om advies te krijgen? Dan kunt u een afspraak maken met een adviseur van DELA. Wij zijn wettelijk verplicht om hiervoor advieskosten in rekening te brengen. Hoeveel deze kosten zijn, leest u in het kostenoverzicht dienstverleningKlik hier om een afspraak te maken met één van onze adviseurs.

Geld opzijzetten bij DELA? Vreemd? Nee hoor

Al meer dan 75 jaar beheren wij als coöperatie geld voor ruim 3 miljoen leden. Onze leden betalen iedere maand een klein bedrag aan premie. Alle bedragen samen laten we groeien. En we delen onze winst met onze leden. Dat kunnen wij natuurlijk ook voor andere doelen dan een uitvaart. Precies wat we dus doen met het DELA CoöperatiespaarPlan.

 • Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel. Lees meer over wat de nationale opvangregeling inhoudt.

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Wij leggen de kosten en risico’s van het DELA CoöperatiespaarPlan zo eenvoudig en beknopt mogelijk uit, zodat u weet waar u aan toe bent. In de algemene voorwaarden en de productleeswijzer vindt u alle details over de spaarverzekering.

Risico’s

 • Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein. 

  Meer informatie hierover leest u in de Financiële Bijsluiter
  .
 • Coöperatie DELA en het CoöperatiespaarPlan vallen niet onder het depositogarantiestelsel.
 • DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel dat geldt voor spaartegoeden bij een bank. Bij het depositogarantiestelsel krijgt u tot een waarde van € 100.000 per persoon uw geld terug, mocht de bank failliet gaan. Bij de nationale opvangregeling kunnen onder regie van de Nederlandsche Bank de verplichtingen van een verzekeraar tijdelijk worden overgenomen of kunnen de verzekeringen zelfs helemaal worden overgedragen aan een andere verzekeraar. DELA is één van de meest solvabele verzekeraars van Nederland. Eind 2015 hadden wij 5 keer zoveel eigen vermogen als vereist, om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Een meer dan stevig fundament.
 • Heeft u het DELA CoöperatiespaarPlan afgesloten en bent u niet tevreden? Dan kunt u de verzekering binnen 30 dagen kosteloos opzeggen.

Kosten

 • Distributiekosten: DELA is wettelijk verplicht om de advies- en distributiekosten apart bij u in rekening te brengen. Wat betekent dit voor u? Wanneer u de spaarverzekering direct bij ons afsluit gelden de advies- en/of distributiekosten uit ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit u de verzekering online af? Dan zijn de distributiekosten € 9,50.
 • Overige kosten: De overige kosten (zoals voor het beheer van de polis) bedragen 2,16% en houden wij in op het percentage dat voor winstdeling beschikbaar is. Deze kosten halen wij dus nooit van uw inleg of de vaste rente van 2,75% af. Is er een jaar geen of onvoldoende rendement voor winstdeling? Dan neemt DELA de kosten die niet verrekend kunnen worden voor haar rekening.
 • Extra uitkering bij overlijden: overlijdt de verzekerde voor het einde van de looptijd? Dan ontvangt degene voor wie u geld opzijzet het opgebouwde saldo plus 10%. Voor het afdekken van dit risico van overlijden betaalt u een risicopremie. Deze is 0,06% per jaar over uw saldo. Daarom krijgt u van coöperatie DELA een bruto rente van 2,81%, zodat u een vaste rente van 2,75% overhoudt.
 • Afkoopkosten: Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten.

Lees voor meer informatie ook de bijlage Inleg & kosten.

 

Kenmerken van het DELA CoöperatiespaarPlan

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan? 

Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u al geld opzij vanaf een klein bedrag per maand voor een doel op langere termijn. Stortingen bij aanvang of tussentijds zijn ook mogelijk. U bepaalt zelf hoe vaak en hoeveel u geld opzijzet.

Voor wie?
 • U kunt een spaarverzekering afsluiten voor uzelf, voor uw kind of voor uw kleinkind.
 • De persoon die als verzekerde op de polis staat, moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kunt u dus tot uiterlijk 1 dag vóór uw 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld. Omdat we rekening houden met een verwerkingstijd adviseren we u de spaarverzekering aan te vragen minimaal 2 weken voordat u 65 jaar wordt.
 • Er zijn verschillende rollen bij een spaarverzekering. Lees meer informatie over wie de verzekerde en verzekeringsnemer is en wat de mogelijkheden zijn.
Voorwaarden Algemene Voorwaarden DELA CoöperatiespaarPlan.pdf

Wanneer kan DELA de voorwaarden veranderen?

DELA mag de voorwaarden veranderen. Klik hier voor meer informatie.
Brochure Brochure DELA CoöperatiespaarPlan.pdf
Vaste rente van 2,75%

Het gaat om geld dat u minimaal de komende 10 jaar niet nodig heeft. Doordat u uw geld zolang wegzet, kunnen wij u de vaste rente bieden van 2,75%.

Winstdeling voor u

Geeft coöperatie DELA u winstdeling? Na aftrek van door ons gemaakte kosten krijgt u de winstdeling bovenop uw gegarandeerde eindbedrag. Het totale verwachte rendement is 3,65% *. Lees meer details over de winstdeling.

*Hier gaan we uit van het gemiddelde historische rendement over de afgelopen 20 jaar. Dit is 5,90% per jaar. Als het werkelijke rendement anders uitpakt of als de Algemene Vergadering van DELA anders beslist, dan wijzigt ook het extra bedrag door winstdeling en dus het totale bedrag.

Wat is het verzekeringsdeel?

Een spaarverzekering is een combinatie van geld opzijzetten en verzekeren. Het verzekeringsdeel dekt een overlijdensrisico. Dit houdt in dat als de verzekerde overlijdt vóór het einde van de looptijd van de verzekering, degene voor wie u geld opzijzet het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10% extra ontvangt.

Om deze 10% extra uit te keren, berekenen we per jaar een risicopremie van 0,06% over uw saldo. U hoeft deze risicopremie niet apart te betalen. Om ervoor te zorgen dat u 2,75% netto rente per jaar overhoudt, krijgt u van DELA namelijk een bruto rente van 2,81%.

Minimuminleg Er is geen minimuminleg. U kunt al geld opzijzetten vanaf € 0,01
Maximuminleg Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Heeft u meerdere polissen? Dan mag het totaal van de polissen samen niet boven dit bedrag uitkomen. 
Inleg wijzigen  U kunt altijd uw inleg wijzigen. U bepaalt zelf hoeveel en hoe vaak u wilt inleggen. U kunt zelfs even stoppen met inleggen. 
Looptijd  U kiest zelf de looptijd van de spaarverzekering. De minimale looptijd is 10 jaar. 
Geld opnemen  Tussentijds geld opnemen kan niet. U kunt wel uw verzekering beëindigen. Dan ontvangt u het saldo in uw verzekering minus afkoopkosten van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij uw volledige saldo uit zonder afkoopkosten. 
Verzekering beëindigen 

Wilt u uw spaarverzekering beëindigen binnen tien jaar na de begindatum? Dan betaalt u € 150 aan kosten. Deze houden wij in op uw saldo. Na tien jaar kunt u beëindigen zonder kosten. Wij maken het saldo aan u over.

Om uw spaarverzekering te beëindigen gaat u naar www.dela.nl/mijndela. Hier kiest u de optie: wijzig mijn spaarverzekering. En vervolgens kiest u: polis beëindigen. U geeft dan zelf aan per welke datum u de polis wilt beëindigen. U kunt ook bellen naar onze Klantenservice op telefoonnummer 040 260 15 00. De Klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur.

Afhandeling van de verzekering na overlijden Lees meer informatie over wat er gebeurt met de spaarverzekering in geval van overlijden voordat het einde van de looptijd is bereikt.
Financieel risico 

Het risico dat u uw inleg niet terugkrijgt zoals opgenomen in de financiële bijsluiter is zeer klein.

Lees hier de financiële bijsluiters en overige documenten.

Download het dienstverleningsdocument

Wanneer niet geschikt voor u?
 • De spaarverzekering van DELA is niet geschikt voor u als u denkt het geld binnen 10 jaar nodig te hebben.
 • Het DELA CoöperatiespaarPlan is niet geschikt als buffer voor onvoorziene uitgaven. Het is een spaarverzekering voor de lange termijn.
 • Het DELA CoöperatiespaarPlan is ook niet geschikt als u een groot bedrag in één keer voor langere tijd vast kunt zetten. Er is een maximumbedrag van € 12.000.
Inhouden van kosten

Wij zijn wettelijk verplicht de advies-en distributiekosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen. Bijna alle andere kosten halen wij af van de winstdeling die u krijgt. Is er een jaar geen of onvoldoende winstdeling vanuit de coöperatie? Dan betaalt u dat jaar die kosten niet of maar gedeeltelijk. Dat risico neemt DELA op zich. Deze kosten worden dus niet op een later moment alsnog ingehouden.

Rendement vanaf dag 1

De kosten voor andere spaarverzekeringen worden vaak ingehouden in de eerste jaren van de looptijd. Het duurt soms wel 10 jaar voordat hij geld oplevert. Eerder stoppen betekent verlies. Omdat wij de kosten inhouden op de winstdeling levert het DELA CoöperatiespaarPlan vanaf dag één rendement op.

Wilt u precies weten wat de kosten zijn? Lees dan de Bijlage inleg en kosten.
Advies- en distributiekosten

DELA is wettelijk verplicht om de advies- en distributiekosten apart bij u in rekening te brengen. Wat betekent dit voor u? Wanneer u de spaarverzekering direct bij ons afsluit gelden de advies- en/of distributiekosten uit ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit u de verzekering online af? Dan betaalt u € 9,50 distributiekosten.

Gaat u naar uw financieel adviseur of tussenpersoon? Dan zal deze de kosten van zijn dienstverlening vooraf aan u duidelijk maken en rekent u direct met hem af.

Aanvullende informatie Alle documenten rondom het DELA CoöperatiespaarPlan voor u verzameld.

Lees ook welke kosten en risico's er verbonden zijn aan de spaarverzekering.

Nationale opvangregeling

Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.

DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel.

   

Maak uw toekomstplannen mogelijk met de spaarverzekering van DELA. U zet zelf of samen met uw partner geld opzij.

Meer informatie

Met kleine bedragen nu al werken aan een mooie toekomst voor uw kind. Of het nu om een opleiding gaat of een eerste huis.

Meer informatie


Een mooie manier om geld opzij te zetten voor de lange termijn, voor bijvoorbeeld de studie of het rijbewijs van uw kleinkind.

Meer informatie


 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.
 • 040 260 15 00 Bereikbaar van ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Chat met onze medewerkers