• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Disclaimer

Wij doen ons best om zo juist en actueel mogelijke informatie op onze website aan te bieden en proberen zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor (vermeende) schade door gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van www.dela.nl en de informatie die wij op de website aanbieden. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Inhoud van de site

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag niets kopiëren en/of veranderen zonder onze toestemming. Heeft u wel toestemming voor niet-commercieel gebruik van informatie van onze website, dan mag dit alleen met bronvermelding. DELA is volledig eigenaar van www.dela.nl en van de op de website afgebeelde gegevens. Hieronder vallen ook logo’s, teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal. Deze gegevens zijn beschermd volgens het auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Op meerdere plaatsen in de website verwijzen wij via links naar andere websites. Dit is ter informatie aan onze bezoekers; wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op andere websites. Gegevens die u via de website aan ons doorgeeft, moeten juist en rechtsgeldig zijn. Wij zijn niet verplicht om uw gegevens te controleren. De gegevens die u doorgeeft mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Muziek

De muziekfragmenten op onze website staan daar met toestemming van BUMA/Stemra. U mag deze muziek downloaden voor privégebruik. Verspreiding, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. 

Copyright 09-2019, coöperatie DELA