• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen

Chat met onze medewerkers

Coöperatie DELA

Klopt het dat DELA belt over digitale communicatie voorkeuren en hiervoor mijn e-mailadres vraagt?

Ja, het klopt dat DELA u belt over digitale communicatie voorkeuren. Tijdens dit gesprek wordt aan u gevraagd of u uw e-mailadres wilt doorgeven en of uw e-mailadres gebruikt mag worden voor:

 • Berichten in het kader van de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst en onderzoeksdoeleinden, zoals informatie over uw verzekering of een herinnering van betalingsachterstanden.
 • Uw digitale verzekeringspolis(sen)
 • Informatie over onze verzekeringsproducten, onze ledenvoordelen en onze digitale nieuwsbrief.

Per onderdeel kunt u aangeven of u akkoord gaat met communicatie per e-mail. Na het gesprek ontvangt u een e-mail met hierin een overzicht van uw voorkeuren. In de e-mail wordt gevraagd of u de e-mail wilt bevestigen. Als u dit heeft gedaan, zijn uw voorkeuren vastgelegd.

Waarom doet DELA dit?

Digitale communicatie is duurzamer en bespaart kosten. Ook is dit een mogelijkheid om u nog beter te informeren.

Heeft DELA een nieuw rekeningnummer?
Ja, vanaf augustus 2015 heeft DELA een nieuw rekeningnummer van de Rabobank.
Winst? DELA is toch een coöperatie zonder winstoogmerk?
Het blijft een spagaat: uitleggen dat een coöperatie zonder winstoogmerk ook een positief resultaat nodig heeft. Misschien is het beter om te zeggen dat wij handelen zonder commercieel motief. Want meestal sluiten wij het jaar af met een positief resultaat. Dat vinden we ook belangrijk. Het geld dat overblijft wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar blijft in de coöperatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de verzekering waardevast en de premies laag blijven.

Over het DELA LeefdoorPlan

Als DELA de tarieven aanpast, wordt mijn polis dan ook aangepast?

De bestaande polissen kunnen wij niet zomaar omzetten. Er zijn namelijk ook andere voorwaarden van toepassing. Bovendien kan het nieuwe tarief afhankelijk van de persoonlijke situatie lager, maar ook hoger zijn dan het vorige.

Oversluiten naar het nieuwe tarief?

Uw polis oversluiten naar het nieuwe tarief kan alleen als onderstaande gegevens gelijk blijven:
 • Resterende looptijd
 • Roken/niet roken
 • Het verzekerde kapitaal op dit moment
 • Kapitaalvariant

Wilt u weten of oversluiten voor u interessant is? Neemt u dan contact op met onze Klantenservice 040 260 16 36 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 20.00 uur) of met uw onafhankelijk adviseur.

Ik heb een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Hoe ziet mijn kapitaalverloop eruit?
Bekijk hier het kapitaalverloop van uw DELA LeefdoorPlan.
Wat houdt de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering in?
De begunstigde krijgt het geld dat de verzekering uitkeert. Vaak is de hypotheekverstrekker de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering. In dat geval is de verzekering verpand. Als u daarvoor kiest dan keert de verzekering dus uit aan de bank. Daarmee wordt de hypotheek dan (gedeeltelijk) afgelost. De hypotheeklasten worden zo lager of vallen helemaal weg. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het bedrag aan uw partner te laten uitkeren.

Veelgestelde vragen over de spaarverzekering

Wanneer keert de spaarverzekering uit?

De spaarverzekering keert uit zodra de door jou bepaalde einddatum is bereikt. Tussentijds opnemen is niet mogelijk. Je kunt wel je verzekering beëindigen. Je ontvangt dan het saldo in de verzekering min de afkoopkosten van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij het volledige saldo uit zonder afkoopkosten. Als de verzekerde overlijdt, keert DELA het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10,00% extra uit. Daarna stopt de verzekering.

Kan ik de spaarverzekering tussentijds opzeggen?

Wil je jouw spaarverzekering beëindigen binnen tien jaar na de begindatum? Dan betaal je € 150 aan kosten. Deze houden wij in op het saldo. Na tien jaar kun je jouw spaarverzekering beëindigen zonder kosten. Wij maken het saldo dan aan je over.

Wat kost de spaarverzekering?

Als je de spaarverzekering direct bij ons afsluit, gelden de advies- en/of distributiekosten uit ons Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan betaal je eenmalig € 10,50. Download hier de bijlage Inleg en kosten >

Over het DELA UitvaartPlan

Wat is een DELA UitvaartPlan?
Het DELA Uitvaartplan bestaat uit diensten en een vrij te besteden geldbedrag. Of u kiest voor alleen een geldbedrag.
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Uiteraard kunnen nabestaanden hier van afwijken. Wilt u bijvoorbeeld een bijzondere kist of een koets om de overledene te vervoeren? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

Meer informatie over het DELA UitvaartPlan
 
Benieuwd naar wat een uitvaart ongeveer kost? Bereken de uitvaartkosten.
Ben ik met een DELA UitvaartPlan Diensten maar voor € 621 verzekerd?

U bent verzekerd voor een pakket uitvaartdiensten en voor een aanvullend verzekerd bedrag van € 621. Het aanvullende verzekerd bedrag kunnen nabestaanden vrij besteden voor uitvaartdiensten die niet in het pakket uitvaartdiensten zitten. Denk bijvoorbeeld aan een koffietafel of een volgauto.

Ik woon in het buitenland en wil de uitvaart in mijn woonland laten plaatsvinden. Wat vergoedt DELA vanuit mijn DELA UitvaartPlan in Diensten?
Woont u in een ander land dan Nederland of België? En kiezen nabestaanden voor een uitvaart in het woonland? Dan kiezen uw nabestaanden zelf ter plaatse een uitvaartondernemer. DELA regelt en verzorgt namelijk alleen uitvaarten in Nederland en onder bepaalde voorwaarden ook in België. Voor de uitvaart in een ander land dan Nederland of België keren wij een vergoeding uit. We keren uit nadat we uitvaartnota’s hebben ontvangen. Op basis van de nota's keren we een vergoeding uit tot maximaal € 3.681 (2019). Daarbovenop komt het bedrag uit de aanvullende Geldverzekering. Deze uitkering kunnen nabestaanden gebruiken om de kosten van een begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk te betalen.

De drie meestgestelde vragen over uw nieuwe polis

Waar ben ik voor verzekerd?

Met het DELA UitvaartPlan regelt en verzorgt DELA uw uitvaart. Deze uitvaartverzekering bestaat uit een Dienstenverzekering en een Geldverzekering. Met de Dienstenverzekering bent u verzekerd voor een basispakket aan uitvaartdiensten. Met de Geldverzekering heeft u een vrij te besteden bedrag voor extra wensen. Bijvoorbeeld een luxe uitvaartkist. Bekijk ook hieronder ons YouTube filmpje. Daarin leggen wij u precies uit hoe het zit.

Waarom krijg ik een nieuwe polis?

Met de nieuwe polis informeren wij u over uw uitvaartverzekering. Er staat op waarvoor u verzekerd bent, wie er verzekerd zijn en wat uw nieuwe premie is vanaf 1 januari 2020.

Kan ik mijn polis digitaal ontvangen?

Meestal kunt u uw nieuwe polis ook digitaal ontvangen. Heeft u een Mijn DELA-account? Dan kunt u na het inloggen bij 'Mijn contactvoorkeuren' aangeven dat u uw polis voortaan graag digitaal wilt ontvangen. Heeft u nog geen Mijn DELA-account? Dan maakt u makkelijk een Mijn DELA-account aan.

Let op! U kunt uw nieuwe polis niet digitaal ontvangen als u uw verzekering heeft afgesloten via een onafhankelijk financieel adviseur. U kunt uw polis dan ook niet bekijken of aanpassen in Mijn DELA.

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

DELA heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook zo blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten. De risico’s die niet in de basispremie zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit of een verzekering verhoogt. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.

Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico's die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij je een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en jij voldoet aan jouw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
 • je betaalt meer premie
 • je kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
Je krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvang je van ons zonder tegenbericht jouw polis.

 

Onderstaande video van het Verbond van Verzekeraars geeft uitleg en tips over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Wanneer moet ik medisch gekeurd worden?

Voor een DELA UitvaartPlan (uitvaartverzekering) is geen medische keuring nodig. Als je een DELA LeefdoorPlan (overlijdensrisicoverzekering) aanvraagt, kun je wel uitgenodigd worden voor een medische keuring. Dit kan als:

 • Je een bedrag van € 360.001 of meer wilt verzekeren én 50 jaar of ouder bent.

 • Je een bedrag van € 500.001 of meer wilt verzekeren.

 • De informatie uit de door jou ingevulde gezondheidsverklaring niet voldoende is om je gezondheid goed te kunnen beoordelen. Waar je op gekeurd wordt, hangt dan af van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld.

Het doel van de medische keuring is om een goede inschatting te maken van het risico op overlijden. De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt je gezondheidssituatie en stelt het risico vast. Op basis daarvan geeft hij een medisch advies aan de verzekeraar. Je ontvangt van de verzekeraar, in dit geval DELA, vervolgens definitief bericht over je acceptatie.

 

Als er een medische keuring nodig is, wordt er contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.     

 

Lees meer over:

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?
Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen uw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort u eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.
Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of de hoogte van uw verzekering nog aansluit bij uw uitvaartwensen. Bereken uw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten leest u meer hierover.

Wilt u het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van u nodig:

1. Brief met handtekening met daarin uw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij uw polisnummer;
2. Kopie van uw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur uw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij uw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: u kunt ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.

Depositofonds

Wat is het Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen. Met het DELA Depositofonds zet u voordelig geld opzij voor uw uitvaart. Uw nabestaanden kunnen het bedrag gebruiken voor uw begrafenis of crematie. Wanneer u overlijdt, keert DELA het bedrag uit dat op dat moment in uw Depositofonds zit. Bekijk hier alle informatie over het Depositofonds.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

De hoogte van de rente is afhankelijk van het aanvangsbedrag in uw Depositofonds. De rente voor het nieuwe jaar wordt jaarlijks op de laatste dag van het oude jaar bepaald. Welke rente u exact gaat ontvangen, is dus pas bekend op de laatste dag van het oude jaar. Hieronder lichten we aan de hand van een tabel en een voorbeeld toe hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van uw aanvangsbedrag  Rente die u elk jaar ontvangt 
Minder dan € 450 Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350. Daarnaast heeft u geen andere DELA-verzekering.
Tussen € 450 en € 1.350, én u heeft ook een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350Voorbeeld: Stel het bedrag in het Depositofonds is € 4.000. Op 31 december van dat jaar is de ECB- depositorente 1%. We verhogen dit percentage met 0,75 %-punt naar 1,75%. Dit is lager dan de minimale rente van 3%. Daarom ontvangt u toch 3%. Het bedrag na de rentebijschrijving is dan € 4.120.

Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
 • U heeft een bedrag naar het DELA Depositofonds overgemaakt.
 • U had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering en bent daarmee geheel of gedeeltelijk gestopt. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.

Regels van De Nederlandsche Bank

Om welke wet- en regelgeving gaat het?
Sanctiewet (SW)
Volgens deze wet is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. Dit betekent o.a. dat wij moeten controleren of onze verzekeringnemers, verzekerden of uitkeringsgerechtigden voorkomen op een van de (internationale) sanctielijsten.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Deze wet bestaat uit 2 onderdelen:

 • Het voorkomen van witwassen. Dit houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.
 • Het voorkomen van het financieren van terrorisme. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.
Waarom heeft coöperatie DELA mijn persoonsgegevens nodig?
Wij doen een klantonderzoek om te weten met wie wij zaken doen. Dit volgt uit de Wwft. We doen dit onderzoek voordat we een overeenkomst sluiten of bij bepaalde wijzigingen op een reeds lopende verzekering.
Wat betekent dit voor mij?
Om uw aanvraag of wijziging correct af te ronden, hebben wij van iedere verzekeringnemer (aanvrager) een kopie van een legitimatiebewijs nodig. Ook hebben wij van iedere verzekeringnemer een bevestiging van het IBAN-rekeningnummer nodig. Wilt u ons daarom een kopie van de volgende documenten toe sturen?

 • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en;
 • een recent (niet ouder dan twee maanden) bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN-rekeningnummer. Een kopie van de bankpas van de rekening mag ook.
Betaalt iemand anders dan u de premie?
In dat geval ontvangen wij graag ook van degene die de premie betaalt een kopie van de bovengenoemde documenten.

Uw digitale polis

Ik wil mijn polis graag per mail in plaats van per post. Hoe kan ik dit aangeven?
Als verzekeringnemer kunt u makkelijk en snel via 'Mijn gegevens' in Mijn DELA aangeven dat u uw polis voortaan digitaal wilt ontvangen.
Ik wil mijn polis graag per post in plaats van per mail. Hoe kan ik dit aangeven?
Als verzekeringnemer kunt u makkelijk en snel via 'Mijn gegevens' in Mijn DELA aangeven dat u uw polis voortaan op papier wilt ontvangen.
Waar ben ik voor verzekerd?
Hebt u een DUP in diensten? Klik hier om de inhoud van de pakketten te bekijken.
Heeft u alleen een geldbedrag verzekerd? Dan keren we na een overlijden het geldbedrag uit aan de nabestaanden.

Mijn DELA

Wat kan ik met een Mijn DELA-account?
Met Mijn DELA kunt u in een beveiligde omgeving:

• uw persoonlijke gegevens aanpassen;
• uw polis(sen) inzien en aanpassen;
• uw uitvaartwensen vastleggen en aanpassen. 
Hoe krijg ik toegang tot Mijn DELA?
U meldt zich op de registratiepagina aan voor Mijn DELA.

Het aanmeldproces gaat als volgt:
• Vul het registratieformulier in;
• U ontvangt een e-mail met een activatielink ter bevestiging;
• Klik op de activatielink in de e-mail. U heeft nu toegang tot Mijn DELA.

Heeft u al een account? Dan kunt u inloggen via de inlogpagina.
Bent u uw inloggegevens vergeten? Dan kunt u de inloggegevens opvragen.
Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. En nu?

• De e-mail wordt automatisch verzonden. Het kan gebeuren dat deze e-mail pas later aankomt.
• Soms zet uw e-mailprogramma de e-mail in uw spamfilter of map met ongewenste berichten.

Heeft u uiteindelijk geen e-mail ontvangen? Dan kunt u opnieuw uw activatie aanvragen.

Urnen, sieraden en herinneringsproducten

Hoe kom ik aan de as om in het sieraad te doen?
Alleen de opdrachtgever van de crematie mag over de as beslissen. Bent u geen opdrachtgever? Dan kunt u een machtiging vragen. Daarmee mag u de as in het crematorium afhalen. U ontvangt van ons een zakje, dat u na vulling kunt opsturen.
Hoe bestel ik een vingerafdruksieraad?
U kunt een vingerafdruksieraad bestellen als van uw dierbare een vingerafdruk is afgenomen. Het is mogelijk dat u in het bezit bent van een afdruk op papier of dat er, met uw toestemming, een digitale vingerafdruk is afgenomen door DELA. 
Kijkt u hieronder welke situatie voor u van toepassing is en hoe de bestelling in die situatie verloopt.

Vingerafdruk digitaal afgenomen door DELA

In dit geval plaatst u de gewenste bestelling en vult u het dossiernummer (u vindt deze linksboven op de kostenopgaaf) en het e-mailadres van de opdrachtgever van de uitvaart in, voordat u de bestelling afrondt. Met deze gegevens halen wij de vingerafdruk uit onze digitale kluis en zorgen we dat deze op een veilige manier bij de edelsmid komt.

Vingerafdruk afgenomen op papier 

Indien u de vingerafdruk heeft afgenomen met behulp van de herinneringsset, dient u de vingerafdruk zelf te digitaliseren door het maken van een foto, met bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Uitleg over hoe u dit doet vindt u hier. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u van ons een e-mail waarin u leest waar u de foto naar toe dient te  sturen. Na ontvangst van deze gegevens, ontvangt u van ons een bevestiging en zetten wij de bestelling in gang.

 
Hoe kom ik aan een vingerafdruk?
Via uw uitvaartverzorger kunt u een herinneringsset afnemen. Hiermee heeft u de mogelijkheid om vingerafdrukken van uw dierbare op papier af te nemen en te bewaren of te laten verwerken in bijvoorbeeld een sieraad. 

Bij dossiers vóór oktober 2019, werd altijd een digitale vingerafdruk aangeboden. Houdt u er rekening mee dat wij alleen een digitale vingerafdruk maken als de nabestaanden daar zelf toestemming voor hebben gegeven.