DELA logo
 • Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag
Het risico van de DELA spaarverzekering is zeer klein

Veelgestelde vragen

Chat met onze medewerkers

Coöperatie DELA

Klopt het dat DELA belt over digitale communicatie voorkeuren en hiervoor mijn e-mailadres vraagt?

Ja, het klopt dat DELA u belt over digitale communicatie voorkeuren. Tijdens dit gesprek wordt aan u gevraagd of u uw e-mailadres wilt doorgeven en of uw e-mailadres gebruikt mag worden voor:

 • Berichten in het kader van de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst en onderzoeksdoeleinden, zoals informatie over uw verzekering of een herinnering van betalingsachterstanden.
 • Uw digitale verzekeringspolis(sen)
 • Informatie over onze verzekeringsproducten, onze ledenvoordelen en onze digitale nieuwsbrief.

Per onderdeel kunt u aangeven of u akkoord gaat met communicatie per e-mail. Na het gesprek ontvangt u een e-mail met hierin een overzicht van uw voorkeuren. In de e-mail wordt gevraagd of u de e-mail wilt bevestigen. Als u dit heeft gedaan, zijn uw voorkeuren vastgelegd.

Waarom doet DELA dit?

Digitale communicatie is duurzamer en bespaart kosten. Ook is dit een mogelijkheid om u nog beter te informeren.

Heeft DELA een nieuw rekeningnummer?
Ja, vanaf augustus 2015 heeft DELA een nieuw rekeningnummer van de Rabobank.
Winst? DELA is toch een coöperatie zonder winstoogmerk?
Het blijft een spagaat: uitleggen dat een coöperatie zonder winstoogmerk ook een positief resultaat nodig heeft. Misschien is het beter om te zeggen dat wij handelen zonder commercieel motief. Want meestal sluiten wij het jaar af met een positief resultaat. Dat vinden we ook belangrijk. Het geld dat overblijft wordt niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar blijft in de coöperatie. Hiermee zorgen we ervoor dat de verzekering waardevast en de premies laag blijven.

Over het DELA LeefdoorPlan

Wat is een DELA LeefdoorPlan?
Het DELA LeefdoorPlan is een overlijdensrisicoverzekering waarmee u uw nabestaanden beschermt tegen financiële problemen als u komt te overlijden. Wanneer u of uw partner komt te overlijden is het voor uw nabestaanden niet altijd mogelijk om de lopende vaste lasten te betalen.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt u gedurende een vastgesteld aantal jaren (minimaal 10) een maandelijkse premie. Het verzekerd bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden van de verzekerde.
Wat zijn de kosten van een DELA LeefdoorPlan?
 • U bepaalt zelf de hoogte van het bedrag dat u wilt verzekeren. De premie die u betaalt, hangt onder andere af van uw leeftijd op het moment van uw aanvraag. U kunt kiezen voor een premiebetaling per maand, kwartaal, half jaar of jaar.
 • DELA brengt doorlopende poliskosten in rekening. Deze zijn € 13,00 bij jaarbetaling, € 6,63 bij halfjaarbetaling € 3,35 bij kwartaalbetaling en € 1,14 bij maandbetaling. De getoonde premies zijn altijd inclusief poliskosten.
 • U betaalt bij online afsluiten € 11,00 eenmalige distributiekosten. Deze brengen wij in de eerste 10 jaren tegelijk met uw premie in rekening, dit is € 0,09 per maand. Lees hier meer over onze dienstverlening en de bijbehorende distributiekosten.
Tot welke leeftijd kan ik een overlijdensrisicoverzekering afsluiten?
U kunt vanaf uw 16e tot uw 65e verjaardag een DELA LeefdoorPlan afsluiten.

Over het CoöperatiespaarPlan

Wat is het DELA CoöperatiespaarPlan?

Het DELA CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering en een mooie manier om geld opzij te zetten voor minimaal 10 jaar. U krijgt een vaste rente van 2,75%. U weet dus vooraf zeker wat u krijgt. Bovendien deelt u als lid van coöperatie DELA mee in de winstdeling. Er is geen minimuminleg en u bepaalt zelf hoe vaak u geld opzijzet. U kunt zelfs even stoppen als u dat wilt. Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Wilt u meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al uw polissen bij elkaar. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt beëindigen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten. Overlijdt de verzekerde voor het einde van de afgesproken looptijd? Dan ontvangt degene voor wie u geld opzij zet het bedrag tot dan toe plus 10% extra.

Is er een maximale leeftijd waarop iemand kan beginnen met een CoöperatiespaarPlan?
Iedereen die in Nederland woont kan een DELA CoöperatiespaarPlan afsluiten. Wel geldt er een maximumleeftijd voor de persoon die als verzekerde op de polis staat. Deze moet op de einddatum van de spaarverzekering jonger dan 75 jaar zijn. Bij een minimale looptijd van de spaarverzekering van 10 jaar kunt u dus tot uiterlijk 1 dag vóór uw 65ste verjaardag als verzekerde op de polis worden aangemeld.
Wat is het verschil met een spaarrekening of depositorekening bij de bank?
Het CoöperatiespaarPlan is een spaarverzekering. U zet voor langere tijd geld opzij tegen een vaste rente plus jaarlijks kans op meer door winstdeling. Er is geen minimuminleg en u bepaalt zelf hoe vaak u geld opzijzet. U kunt zelfs even stoppen als u dat wilt. Per kalenderjaar kunt u maximaal € 12.000 inleggen. Wilt u meerdere polissen afsluiten? Dan geldt dit bedrag voor al uw polissen bij elkaar. Overlijdt de verzekerde dan ontvangt degene voor wie u geld opzijzet het saldo plus 10% extra als de verzekerde overlijdt voor het einde van de afgesproken looptijd. Met het DELA CoöperatiespaarPlan zet u geld opzij voor minimaal tien jaar. Het kan gebeuren dat u uw spaarverzekering toch wilt afkopen binnen de eerste tien jaar. Dan betaalt u € 150 afkoopkosten. Na tien jaar kunt u stoppen zonder afkoopkosten.

Bij een normale spaarrekening kunt u wel zonder kosten geld storten en opnemen. U krijgt echter geen vaste rente, maar een variabele rente. Deze kan elke dag veranderen. Daardoor weet u niet vooraf waar u aan toe bent. Bij een deposito weet u dit vaak wel, maar u moet vaak wel een hoog bedrag inleggen om mee te doen. En wilt u uw geld tussentijds opnemen? Dan mag dit niet of er zijn soms hoge opnamekosten. Ook geldt de rente op spaar- en depositorekeningen vaak tot een bepaald saldo.

Coöperatie DELA valt niet onder het depositogarantiestelsel.
DELA valt als verzekeraar onder de nationale opvangregeling van De Nederlandsche Bank en het Verbond van Verzekeraars. Deze regeling biedt niet dezelfde zekerheid als het depositogarantiestelsel. Lees meer over de nationale opvangregeling.

Over het DELA UitvaartPlan

Wat is een DELA UitvaartPlan?
Het DELA Uitvaartplan bestaat uit diensten en een vrij te besteden geldbedrag. Of u kiest voor alleen een geldbedrag.
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Uiteraard kunnen nabestaanden hier van afwijken. Wilt u bijvoorbeeld een bijzondere kist of een koets om de overledene te vervoeren? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

Meer informatie over het DELA UitvaartPlan

Meer informatie over de inhoud van de pakketten:


Benieuwd naar wat een uitvaart ongeveer kost? Bereken de uitvaartkosten.
Ben ik met een DELA UitvaartPlan Diensten maar voor € 603 verzekerd?

U bent verzekerd voor een pakket uitvaartdiensten en voor een aanvullend verzekerd bedrag van € 603. Het aanvullende verzekerd bedrag kunnen nabestaanden vrij besteden voor uitvaartdiensten die niet in het pakket uitvaartdiensten zitten. Denk bijvoorbeeld aan een koffietafel of een volgauto.

Ik heb mijn polis voor 2017 ontvangen

Ieder jaar ontvangt u tussen september en december uw nieuwe polis. In de brief bij de polis staat een linkje. Wanneer u deze link intypt in uw browser, vindt u alle belangrijke informatie rondom uw polis.

 

Uw polis voor 2017 - DELA UitvaartPlan

Waarom ontvang ik een nieuw polisblad?

Met het polisblad informeert coöperatie DELA u over de nieuwe premie en de winstdeling per 1 januari 2017. We leggen ook uit waarom de premie in 2017 stijgt. Daarnaast staan de verhoogde verzekerde bedragen op de polis. De vermelde premie en bedragen gelden per 1 januari 2017. Wij adviseren u uw nieuwe polisblad te bewaren.

Kan ik mijn polis ook digitaal ontvangen?

Ja, u kunt uw polisblad ook digitaal ontvangen. Wanneer u inlogt bij uw Mijn DELA account krijgt u éénmalig een scherm waarin u kunt aangeven hoe u uw jaarpolis in de toekomst wilt ontvangen: per post of digitaal.

Wilt u dit later nog aanpassen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze Klantenservice via 040 260 16 36.

 

 

Waarom zijn de verzekerde bedragen verhoogd?

Het DELA UitvaartPlan in diensten is een waardevaste verzekering. Dat betekent dat u altijd kunt rekenen op het afgesproken pakket aan uitvaartdiensten. De waarde van het pakket wordt als gevolg van een stijging (inflatie) van de uitvaartkosten jaarlijks hoger. Dit jaar zijn de uitvaartkosten bij DELA gemiddeld met 0,97% gestegen. Dit betekent dat DELA ook jaarlijks een hoger bedrag moet verzekeren om dezelfde diensten te kunnen leveren. Daarom stijgt de premie. Ook bij de aanvullende Geldverzekering laten we het verzekerde bedrag en de premie met hetzelfde percentage meestijgen.

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

We willen er zijn voor onze leden en we willen dat zoveel mogelijk mensen lid worden voor de coöperatie om zo de kracht van de coöperatie te laten groeien. Maar DELA heeft ook de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten.

De risico’s die niet in de basis verzekering zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat u een verzekering afsluit. Wanneer bij de beoordeling toch blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden u verzekerd kunt worden.
Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico’s die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en u voldoet aan uw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
 • U betaalt meer premie
 • U kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
U krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvangt u van ons zonder tegenbericht uw polis.

 

 

Wanneer moet ik gekeurd worden?
Voor een DELA UitvaartPlan hoeft u geen medische keuring te ondergaan.

Voor een overlijdensrisicoverzekering kan dit wel voorkomen. Dit is afhankelijk van het bedrag dat u wilt verzekeren. Bij beoordeling wordt ook gekeken naar overlijdensrisicoverzekeringen die u in de afgelopen drie jaar heeft afgesloten bij andere Nederlandse verzekeraars. Als het totale verzekerde bedrag meer dan € 360.000 bedraagt, moet u een keuring ondergaan. De verzekeraar dekt dan een groter risico en wil het risico bij het aangaan van de verzekering zo gedetailleerd mogelijk bepalen.

Meditel voert de keuringen voor coöperatie DELA uit. Zij nemen contact met u op voor een afspraak.
Download de folder voor meer informatie over keuringen (.pdf)

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?
Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen uw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort u eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.
Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of de hoogte van uw verzekering nog aansluit bij uw uitvaartwensen. Bereken uw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten leest u meer hierover.

Wilt u het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van u nodig:

1. Brief met handtekening met daarin uw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij uw polisnummer;
2. Kopie van uw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur uw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij uw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: u kunt ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.

Depositofonds

Wat is het Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen. Met het DELA Depositofonds zet u voordelig geld opzij voor uw uitvaart. Uw nabestaanden kunnen het bedrag gebruiken voor uw begrafenis of crematie. Wanneer u overlijdt, keert DELA het bedrag uit dat op dat moment in uw Depositofonds zit. Bekijk hier alle informatie over het Depositofonds.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

De hoogte van de rente is afhankelijk van het aanvangsbedrag in uw Depositofonds. De rente voor het nieuwe jaar wordt jaarlijks op de laatste dag van het oude jaar bepaald. Welke rente u exact gaat ontvangen, is dus pas bekend op de laatste dag van het oude jaar. Hieronder lichten we aan de hand van een tabel en een voorbeeld toe hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van uw aanvangsbedrag  Rente die u elk jaar ontvangt 
Minder dan € 450 Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350. Daarnaast heeft u geen andere DELA-verzekering.
Tussen € 450 en € 1.350, én u heeft ook een andere DELA-verzekering. Minimaal 3% en maximaal 6%. De exacte rentevergoeding voor het komende jaar baseren we op de depositorente die de Europese Centrale Bank gebruikt. We nemen het percentage van 31 december van het oude jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350Voorbeeld: Stel het bedrag in het Depositofonds is € 4.000. Op 31 december van dat jaar is de ECB- depositorente 1%. We verhogen dit percentage met 0,75 %-punt naar 1,75%. Dit is lager dan de minimale rente van 3%. Daarom ontvangt u toch 3%. Het bedrag na de rentebijschrijving is dan € 4.120.

Waarom heb ik een DELA Depositofonds?
 • U heeft een bedrag naar het DELA Depositofonds overgemaakt.
 • U had ooit een DELA UitvaartPlan of Natura Uitvaartverzekering en bent daarmee gestopt. Wij hebben de afkoopwaarde toen overgemaakt naar het DELA Depositofonds.

Regels van De Nederlandsche Bank

Aan welke wettelijke regels moet DELA zich houden?
Sanctiewet (SW)
Volgens deze wet mogen verzekeraars en adviseurs geen zaken doen met personen of organisaties die op een speciale lijst staan. Als uw naam op deze lijst voorkomt, zijn wij verplicht dit te melden bij De Nederlandsche Bank.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Volgens deze wet zijn verzekeraars verplicht mee te werken aan het bestrijden van witwassen van geld en het bestrijden van financiering van terroristische activiteiten. Wij moeten onze klanten kennen en ongebruikelijke of verdachte acties moeten wij melden bij de FUI, de Financial Intelligence Unit.
Lees hier meer over cliëntenonderzoek en identificatieplicht van financiële instellingen.
Waarom heeft coöperatie DELA mijn persoonsgegevens nodig?
Als verzekeraar moeten wij ons houden aan wettelijke regels. Onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank, controleert of wij ons houden aan de wettelijke regels.
Wat betekent dit voor mij?
Wij hebben een kopie van uw paspoort en een recent bankafschrift nodig. Daarnaast kan het gebeuren dat wij contact met u opnemen voor aanvullende gegevens.

Wat wij in ieder geval nodig hebben:
1. Een kopie van uw legitimatiebewijs (paspoort, legitimatiekaart of rijbewijs)
2. Een kopie of print van een recent bankafschrift (maximaal 2 maanden oud) waarop ook uw IBAN-rekeningnummer te zien is of van de bankpas van de rekening.
Een scan of foto mag ook.

Betaalt u de premie niet zelf?
Dan is een kopie van uw paspoort voldoende. Van de betaler hebben wij wel kopieën van het paspoort en de bankgegevens nodig.


Uw digitale polis

Ik wil mijn polis graag per mail in plaats van per post. Hoe kan ik dit aangeven?
Als verzekeringnemer kunt u zich eenvoudig aanmelden voor de digitale polis. Bel hiervoor naar onze Klantenservice: 040 260 16 36, op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar klantenservice@dela.org.
Ik wil mijn polis graag per post in plaats van per mail. Hoe kan ik dit aangeven?
Bel hiervoor naar onze Klantenservice: 040 260 16 36, op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar klantenservice@dela.org.
Waar ben ik voor verzekerd?
Hebt u een DUP in diensten? Klik hier om de inhoud van de pakketten te bekijken.
Heeft u alleen een geldbedrag verzekerd? Dan keren we na een overlijden het geldbedrag uit aan de nabestaanden.

Mijn DELA

Wat kan ik met een Mijn DELA-account?
Met Mijn DELA kunt u in een beveiligde omgeving:

• uw persoonlijke gegevens aanpassen;
• uw polis(sen) inzien en aanpassen;
• uw uitvaartwensen vastleggen en aanpassen. 
Hoe krijg ik toegang tot Mijn DELA?
U meldt zich op de registratiepagina aan voor Mijn DELA.

Het aanmeldproces gaat als volgt:
• Vul het registratieformulier in;
• U ontvangt een e-mail met een activatielink ter bevestiging;
• Klik op de activatielink in de e-mail. U heeft nu toegang tot Mijn DELA.

Heeft u al een account? Dan kunt u inloggen via de inlogpagina.
Bent u uw inloggegevens vergeten? Dan kunt u de inloggegevens opvragen.
Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. En nu?

• De e-mail wordt automatisch verzonden. Het kan gebeuren dat deze e-mail pas later aankomt.
• Soms zet uw e-mailprogramma de e-mail in uw spamfilter of map met ongewenste berichten.

Heeft u uiteindelijk geen e-mail ontvangen? Dan kunt u opnieuw uw activatie aanvragen.

Urnen, sieraden en herinneringsproducten

Hoe kom ik aan de as om in het sieraad te doen?
Alleen de opdrachtgever van de crematie mag over de as beslissen. Bent u geen opdrachtgever? Dan kunt een machtiging vragen. Daarmee kunt u de as in het crematorium afhalen.
Hoe kom ik aan een vingerafdruk?
Dit loopt via het uitvaartcentrum. Hou er rekening mee dat wij alleen een vingerafdruk maken als de nabestaanden daar zelf om vragen. Wilt u graag een vingerafdruk, geef hier dan expliciet opdracht voor.
Is een afdruk gemaakt, dan ontvangt u na enkele weken een brief over de mogelijkheden.
Kan DELA het sieraad voor mij vullen?
Ja, wij doen dit graag voor u. Wilt u dit graag zelf doen? Dan mag dat natuurlijk.