• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Veelgestelde vragen

Chat met onze medewerkers

Over het DELA LeefdoorPlan

Ik heb een overlijdensrisicoverzekering bij DELA. Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan?

Tijdens de looptijd van de verzekering

De premies van een overlijdensrisicoverzekering kunt u niet aftrekken bij uw inkomstenbelasting.

Uitkering bij overlijden

Over een uitkering betaalt de ontvanger geen inkomstenbelasting in box 1. Wel is het mogelijk dat de ontvanger erfbelasting moet betalen. Partners die samenwonen op basis van partnerschapsvoorwaarden of die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, kunnen mogelijk zo erfbelasting voorkomen. Dat kan door de premie van de dekking op het leven van de ander te betalen. Dat heet kruislings verzekeren. Zijn er twee verzekerden op eenzelfde dekking? Kiest u dan voor premiesplitsing. Daardoor kan de ene partner weer de premie van de dekking op het leven van de ander betalen. Zo voorkomt u heffing van erfbelasting. U kunt via deze manier helaas geen erfbelasting voorkomen wanneer u gehuwd of samenwonend bent op basis van gemeenschap van goederen.

Vooruitkering bij leven

Als u gebruik maakt van de vooruitkering bij leven is het verstandig om een adviseur te vragen naar een advies over uw specifieke situatie. Ook de situatie van de ontvanger van de uitkering kan dan worden meegenomen.

Lees meer informatie over erfbelasting.
Heeft roken invloed op de premie?

Voor personen die niet roken, hebben wij een lager niet-rokentarief. U heeft recht op het niet-rokentarief als de verzekerde niet rookt en minimaal 24 maanden direct hiervoor niet heeft gerookt. Wij stellen het gebruik van nicotine houdende middelen gelijk aan roken. Denk bijvoorbeeld aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom en elektronische sigaretten.

Tussentijds stoppen met roken

Stopt u tijdens de duur van de verzekering met roken? En heeft u dat minimaal 24 maanden volgehouden? Dan kunt u ook gebruik maken van het lagere niet-roken tarief. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig dat de verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor niet-roken. Een formulier hiervoor kunt u bij DELA opvragen.

Tussentijds beginnen met roken

Als de verzekerde (opnieuw) begint met roken of met het gebruik van nicotinehoudende middelen, zijn u en de verzekerde verplicht dit direct aan ons te melden. Vanaf dat moment geldt het rokentarief. Het is belangrijk dat u een verandering van het rookgedrag op tijd en schriftelijk aan ons meldt. Een onjuiste niet-rokenpremie leidt tot een vermindering van een uitkering met 40% (algemene voorwaarden - artikel 8).

Wat wordt maximaal vergoed wanneer sprake is van herstelkosten?
Herstelkosten zijn kosten die een tussenpersoon maakt doordat een verzekeraar een fout heeft gemaakt. U kunt hiermee te maken krijgen wanneer u via een tussenpersoon een DELA verzekering heeft afgesloten. Per 1 januari 2013 mogen verzekeraars herstelkosten niet meer rechtstreeks aan een tussenpersoon vergoeden. Hiervoor heeft het Verbond van Verzekeraars een regeling ontwikkeld. De regeling komt er op neer dat wanneer er sprake is van herstelkosten, DELA deze rechtstreeks aan de klant betaalt. De klant kan hiermee vervolgens de rekening van de adviseur betalen. U ontvangt maximaal een vergoeding van € 300 voor herstelkosten.

Veelgestelde vragen over de spaarverzekering

Wanneer informeert DELA mij over de fiscale waarde van mijn DELA CoöperatiespaarPlan?

Je krijgt ieder jaar uiterlijk begin maart een brief met de fiscale waarde van jouw spaarverzekering of een e-mail die vertelt dat je fiscale waarde in Mijn DELA staat.

Wat verandert er in de box 3-belasting door de herstel- en overbruggingsregeling?

Op 24 december 2021 besloot de Hoge Raad dat de box 3-belasting niet voldeed aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Sommige mensen betaalden meer belasting dan ze aan opbrengst hebben ontvangen. Zo’n 60.000 mensen maakten bezwaar en hebben hierdoor via de herstelregeling een vergoeding gekregen over de periode van 2017 tot 2020.

Voor belastingjaar 2021 en 2022 gebruikt de Belastingdienst de herstelregeling automatisch voor iedereen. Of ze gebruiken de oude box 3-belastingregeling nog, als die voor mensen voordeliger is. Voor de periode van 2023 tot en met 2026 geldt alleen de herstelregeling. Die heet dan: overbruggingsregeling.

Vanaf 2027 komt er nog een nieuwe regeling: vanaf dan wil de overheid belasting heffen over de echte opbrengst van vermogen. Er komen nog collectieve rechtszaken voor mensen die na 2021 bezwaar hebben gemaakt bij de Belastingdienst naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad. Daarom is het nog niet zeker of de herstelregeling over de periode van 2017 tot en met 2020 voor iedereen gaat gelden. Of alleen voor de 60.000 mensen die eerder bezwaar maakten.

We verwachten in augustus 2024 nog een uitspraak van de Hoge Raad of de belasting op overig vermogen van de overbruggingsregeling wel rechtmatig is. Mensen die het fictieve rendement op overig vermogen (6,04%, 2024) niet behalen, betalen mogelijk te veel belasting.

Wat is voordeliger voor mij, de oude box 3-regeling of de overbruggingsregeling? 
De overbruggingsregeling is vooral voordeliger voor mensen die veel (spaar)geld bij de bank hebben. Dat zit zo. In de oude box 3-regeling, betaal je volgens vermogensschijven. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt. Het maakt hierbij niet uit of dit geld bij de bank is of dat het andere bezittingen zijn. In de overbruggingsregeling maakt dit wel uit.

Voor geld bij de bank rekent de Belastingdienst met de gemiddelde spaarrente in het belastingjaar. Deze is nu een stuk lager dan de opbrengst waar in de oude box 3 mee wordt gerekend. In de overbruggingsregeling betaal je nu dus minder belasting over geld bij de bank dan vroeger. Voor al het andere vermogen is de opbrengst waarmee gerekend wordt flink hoger. Daarover betaal je nu dus meer belasting.

Voor 2024 is het rendement op geld bij de bank voorlopig vastgesteld op 1,03% en dat op ander vermogen op 6,04%. Bij een belastingpercentage van 36% betaal je 0,37% belasting over geld bij je bank en 2,17% belasting over het andere vermogen. Een groot verschil.

Goed om te weten: dit geldt alleen voor vermogen in box 3 boven de vermogensvrijstelling. Die is € 57.000 per persoon in 2023 én in 2024. Dat is voor fiscale partners samen € 114.000. Onder dit bedrag betaal je hierover geen belasting. De datum waarop de hoogte van je vermogen wordt gemeten blijft 1 januari.


Wat verandert er verder in de box 3-belasting?
Het belastingtarief is in stappen verhoogd naar 36%:  
2022: 31%
2023: 32%
2024: 36%
2025: 36%

In de periode van 2023 tot en met 2026 geldt alleen nog de overbruggingsregeling. Het kabinet hoopt dat de Belastingdienst vanaf 2027 klaar is om belasting te kunnen heffen op basis van de echt behaalde opbrengst op je vermogen.

Wat zijn de gevolgen van de verandering in de box 3-belasting op mijn DELA CoöperatiespaarPlan?

Dat hangt af van de hoogte van je vermogen in box 3 en waar het uit bestaat. Zolang je vermogen onder de vrijstelling in box 3 valt merk je er niets van. In 2023 én 2024 is die vrijstelling € 57.000 per persoon en € 114.000 samen voor fiscale partners. Je betaalt hierover dan geen belasting. Voor je vermogen boven de vrijstelling maakt het wel uit hoe dat is opgebouwd. Over 2024 bijvoorbeeld betaal je bij de overbruggingsregeling voorlopig 0,37% belasting over je (spaar)geld bij de bank en op ander vermogen 2,17%. Het DELA CoöperatiespaarPlan valt onder ander vermogen. In de toekomst verdwijnt de overbruggingsregeling. Vanaf 1 januari 2027 wil het kabinet de belasting berekenen over de echt behaalde opbrengst op je vermogen.

Over het DELA UitvaartPlan

Ik woon in het buitenland en wil de uitvaart in mijn woonland laten plaatsvinden. Wat vergoedt DELA vanuit mijn DELA UitvaartPlan in Diensten?
Woon je in een ander land dan Nederland of België? En kiezen nabestaanden voor een uitvaart in het woonland? Dan kiezen je nabestaanden zelf ter plaatse een uitvaartondernemer. DELA regelt en verzorgt namelijk alleen uitvaarten in Nederland en onder bepaalde voorwaarden ook in België. Voor de uitvaart in een ander land dan Nederland of België keren wij een vergoeding uit. We keren uit nadat we uitvaartnota’s hebben ontvangen. Op basis van de nota's keren we een vergoeding uit tot maximaal € 4.273 (2024). Daarbovenop komt het bedrag uit de aanvullende Geldverzekering. Deze uitkering kunnen nabestaanden gebruiken om de kosten van een begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk te betalen.
Ik heb al een uitvaartverzekering ergens anders. Kan ik deze overbrengen naar DELA?

Je kunt de waarde van je huidige verzekering gebruiken voor een verzekering bij DELA. Het gaat dan om een DELA UitvaartPlan tegen Koopsom, DELA CoöperatiespaarPlan of het DELA Depositofonds. Kies je voor een DELA UitvaartPlan met premiebetaling? Dan gebruiken wij de waarde als vooruitbetaalde premie.

Wil je de waarde van een andere verzekeraar naar DELA overmaken? Neem hierover dan contact op met de verzekeraar waar jouw verzekering nu loopt en doe een verzoek tot kapitaaloverdracht. Je geeft dan aan de waarde jouw verzekering te willen overmaken naar DELA. De contactpersoon van jouw huidige verzekeraar verstuurt een overdrachtsformulier PSK (Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten) naar DELA. Op basis van het overdrachtsformulier bekijken we welk product van DELA het meest geschikt is. Het overdrachtsformulier PSK kan jouw contactpersoon mailen naar dverzekeren@dela.org.

Verder hebben wij onderstaande gegevens nodig:

 • Naam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • BSN-nummer

Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen, krijgt je van ons een offerte.

Enkele verzekeraars zijn niet aangesloten bij het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. In dat geval kun je vragen om de waarde van jouw verzekering naar jouw eigen rekening over te maken. Daarna kun je het bedrag naar DELA overmaken.

Ik wil de waarde van mijn uitvaartverzekering ergens anders onderbrengen. Kan dat?

Je kunt de afkoopwaarde van jouw DELA UitvaartPlan laten overmaken naar een andere verzekering. Wil je het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling? Laat ons dit dan schriftelijk weten. Wij ontvangen graag het volgende van jou:

1. Brief met handtekening met daarin jouw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij jouw polisnummer;

2. Kopie van jouw identiteitsbewijs;

3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

DELA heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook zo blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten. De risico’s die niet in de basispremie zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit of een verzekering verhoogt. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.

Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico's die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij je een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en jij voldoet aan jouw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
 • je betaalt meer premie
 • je kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
Je krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvang je van ons zonder tegenbericht jouw polis.

 

Onderstaande video van het Verbond van Verzekeraars geeft uitleg en tips over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Wanneer moet ik medisch gekeurd worden?

Voor een DELA UitvaartPlan (uitvaartverzekering) is geen medische keuring nodig. Als je een DELA LeefdoorPlan (overlijdensrisicoverzekering) aanvraagt, kun je wel uitgenodigd worden voor een medische keuring. Dit kan als:

 • Je een bedrag van € 360.001 of meer wilt verzekeren én 50 jaar of ouder bent.

 • Je een bedrag van € 500.001 of meer wilt verzekeren.

 • De informatie uit de door jou ingevulde gezondheidsverklaring niet voldoende is om je gezondheid goed te kunnen beoordelen. Waar je op gekeurd wordt, hangt dan af van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld.

Het doel van de medische keuring is om een goede inschatting te maken van het risico op overlijden. De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt je gezondheidssituatie en stelt het risico vast. Op basis daarvan geeft hij een medisch advies aan de verzekeraar. Je ontvangt van de verzekeraar, in dit geval DELA, vervolgens definitief bericht over je acceptatie.

 

Als er een medische keuring nodig is, wordt er contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.     

 

Lees meer over:

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen jouw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.

Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door mogelijke winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren je daarom regelmatig te controleren of de hoogte van jouw verzekering nog aansluit bij jouw uitvaartwensen. Bereken jouw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten lees je meer hierover.

Wil je het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van jou nodig:

1. Brief met handtekening met daarin jouw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij jouw polisnummer;
2. Kopie van jouw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur jouw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij jouw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: je kan ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.

DELA Depositofonds

Wat is het DELA Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen, waarmee je voordelig geld opzijzet voor je uitvaart. In je deposito zit een geldbedrag. Hierover krijg je elk jaar rente, die we bijschrijven op jouw depositofonds. Met het geldbedrag uit je deposito betalen nabestaanden de kosten van de uitvaart. Wanneer de deelnemer overlijdt, keren wij het bedrag uit dat op dat moment in het deposito zit. Goed om te weten: kiezen nabestaanden ervoor om de uitvaart door DELA te laten verzorgen? Dan krijgen zij korting op de uitvaart.

Bekijk hier alle informatie over het DELA Depositofonds.

Waar kan ik de algemene voorwaarden van mijn DELA Depositofonds vinden?

 

Welk bedrag moet ik in mijn deposito inleggen?
Het bedrag dat je in je deposito inlegt bepaal je zelf. Per deelnemer is de minimale inleg € 500 en de maximale inleg € 25.000. De maximale inleg is inclusief eventuele extra bedragen die je inlegt. Heb je meerdere deposito’s? Dan mag de inleg van alle deposito’s bij elkaar niet meer zijn dan € 25.000.

Let op! De kosten van een uitvaart hangen altijd af van de wensen van de overledene en/of nabestaanden. Bekijk daarom hier de gemiddelde kosten van een uitvaart. Zo krijg je een beeld van het bedrag dat je in jouw depositofonds kunt inleggen.
 

Regels van De Nederlandsche Bank

Om welke wet- en regelgeving gaat het?
Sanctiewet (SW)
Volgens deze wet is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. Dit betekent o.a. dat wij moeten controleren of onze verzekeringnemers, verzekerden of uitkeringsgerechtigden voorkomen op een van de (internationale) sanctielijsten.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Deze wet bestaat uit 2 onderdelen:

 • Het voorkomen van witwassen. Dit houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.
 • Het voorkomen van het financieren van terrorisme. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.
Waarom heeft coöperatie DELA mijn persoonsgegevens nodig?
Wij doen een klantonderzoek om te weten met wie wij zaken doen. Dit volgt uit de Wwft. We doen dit onderzoek voordat we een overeenkomst sluiten of bij bepaalde wijzigingen op een reeds lopende verzekering.
Wat betekent dit voor mij?
Om uw aanvraag of wijziging correct af te ronden, hebben wij van iedere verzekeringnemer (aanvrager) een kopie van een legitimatiebewijs nodig. Ook hebben wij van iedere verzekeringnemer een bevestiging van het IBAN-rekeningnummer nodig. Wilt u ons daarom een kopie van de volgende documenten toe sturen?

 • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en;
 • een recent (niet ouder dan twee maanden) bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN-rekeningnummer. Een kopie van de bankpas van de rekening mag ook.
Betaalt iemand anders dan u de premie?
In dat geval ontvangen wij graag ook van degene die de premie betaalt een kopie van de bovengenoemde documenten.

Uw digitale polis

Ik wil mijn polis graag per mail in plaats van per post. Hoe kan ik dit aangeven?
Als verzekeringnemer kunt u makkelijk en snel via 'Mijn gegevens' in Mijn DELA aangeven dat u uw polis voortaan digitaal wilt ontvangen.
Ik wil mijn polis graag per post in plaats van per mail. Hoe kan ik dit aangeven?
Als verzekeringnemer kunt u makkelijk en snel via 'Mijn gegevens' in Mijn DELA aangeven dat u uw polis voortaan op papier wilt ontvangen.
Waar ben ik voor verzekerd?
Hebt u een DUP in diensten? Klik hier om de inhoud van de pakketten te bekijken.
Heeft u alleen een geldbedrag verzekerd? Dan keren we na een overlijden het geldbedrag uit aan de nabestaanden.

Mijn DELA

Wat kan ik met een Mijn DELA-account?
Met Mijn DELA kunt u in een beveiligde omgeving:

• uw persoonlijke gegevens aanpassen;
• uw polis(sen) inzien en aanpassen;
• uw uitvaartwensen vastleggen en aanpassen. 
Hoe maak ik een Mijn DELA-account aan?
Alleen de verzekeringnemer kan een Mijn DELA-account aanmaken. Dat is degene die de verzekering heeft afgesloten. 

U maakt een Mijn DELA-account aan via www.dela.nl/registratie

U vult daar uw geboortedatum, polisnummer en e-mailadres in en klikt op account aanmaken. 
U ontvangt een e-mail met een link om uw account te activeren. 
Kies een wachtwoord en vul uw mobiele telefoonnummer in. 
Daarna vult u de persoonlijke code in die u ontvangt per sms. Uw account is aangemaakt. 

Let op! Heeft u uw verzekering(en) afgesloten via een financieel adviseur? Dan kunt u geen Mijn DELA-account aanmaken. U kunt uw verzekering(en) bekijken en/of aanpassen via uw adviseur. U vindt zijn of haar contactgegevens op uw nieuwe polis.  
 
Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. En nu?
• De e-mail wordt automatisch verstuurd. Soms duurt het even voordat u deze ontvangt. 
• Controleer uw map met ongewenste e-mail. Soms komt de e-mail daarin terecht.
 
Heeft u uiteindelijk geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice via 040 260 16 39 .  
 

Urnen, sieraden en herinneringsproducten

Hoe kom ik aan de as om in het sieraad te doen?
Alleen de opdrachtgever van de crematie mag over de as beslissen. Bent u geen opdrachtgever? Dan kunt u een machtiging vragen. Daarmee mag u de as in het crematorium afhalen. U ontvangt van ons een zakje, dat u na vulling kunt opsturen.
Hoe bestel ik een vingerafdruksieraad?
U kunt een vingerafdruksieraad bestellen als van uw dierbare een vingerafdruk is afgenomen. Het is mogelijk dat u in het bezit bent van een afdruk op papier of dat u een digitaal bestand heeft van een vingerafdruk. 

Vingerafdruk afgenomen op papier of digitaal bestand. 

Indien u de vingerafdruk heeft afgenomen met behulp van de herinneringsset, dient u de vingerafdruk zelf te digitaliseren door het maken van een foto, met bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Uitleg over hoe u dit doet vindt u hier. Als u al een digitaal bestand heeft hoeft u niets te doen. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u van ons een e-mail waarin u leest waar u de foto naar toe dient te  sturen. Na ontvangst van deze gegevens, ontvangt u van ons een bevestiging en zetten wij de bestelling in gang.

 
Hoe kom ik aan een vingerafdruk?
Via uw uitvaartverzorger kunt u een herinneringsset afnemen. Hiermee heeft u de mogelijkheid om vingerafdrukken van uw dierbare op papier af te nemen en te bewaren of te laten verwerken in bijvoorbeeld een sieraad.