• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen

Chat met onze medewerkers

Over het DELA LeefdoorPlan

Ik heb een overlijdensrisicoverzekering bij DELA. Wat zijn de fiscale gevolgen daarvan?

Tijdens de looptijd van de verzekering

De premies van een overlijdensrisicoverzekering kunt u niet aftrekken bij uw inkomstenbelasting.

Uitkering bij overlijden

Over een uitkering betaalt de ontvanger geen inkomstenbelasting in box 1. Wel is het mogelijk dat de ontvanger erfbelasting moet betalen. Partners die samenwonen op basis van partnerschapsvoorwaarden of die op huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd, kunnen mogelijk zo erfbelasting voorkomen. Dat kan door de premie van de dekking op het leven van de ander te betalen. Dat heet kruislings verzekeren. Zijn er twee verzekerden op eenzelfde dekking? Kiest u dan voor premiesplitsing. Daardoor kan de ene partner weer de premie van de dekking op het leven van de ander betalen. Zo voorkomt u heffing van erfbelasting. U kunt via deze manier helaas geen erfbelasting voorkomen wanneer u gehuwd of samenwonend bent op basis van gemeenschap van goederen.

Vooruitkering bij leven

Als u gebruik maakt van de vooruitkering bij leven is het verstandig om een adviseur te vragen naar een advies over uw specifieke situatie. Ook de situatie van de ontvanger van de uitkering kan dan worden meegenomen.

Lees meer informatie over erfbelasting.
Heeft roken invloed op de premie?

Voor personen die niet roken, hebben wij een lager niet-rokentarief. U heeft recht op het niet-rokentarief als de verzekerde niet rookt en minimaal 24 maanden direct hiervoor niet heeft gerookt. Wij stellen het gebruik van nicotine houdende middelen gelijk aan roken. Denk bijvoorbeeld aan nicotinepleisters, nicotinekauwgom en elektronische sigaretten.

Tussentijds stoppen met roken

Stopt u tijdens de duur van de verzekering met roken? En heeft u dat minimaal 24 maanden volgehouden? Dan kunt u ook gebruik maken van het lagere niet-roken tarief. Daarvoor is een schriftelijke verklaring nodig dat de verzekerde voldoet aan de voorwaarden voor niet-roken. Een formulier hiervoor kunt u bij DELA opvragen.

Tussentijds beginnen met roken

Als de verzekerde (opnieuw) begint met roken of met het gebruik van nicotinehoudende middelen, zijn u en de verzekerde verplicht dit direct aan ons te melden. Vanaf dat moment geldt het rokentarief. Het is belangrijk dat u een verandering van het rookgedrag op tijd en schriftelijk aan ons meldt. Een onjuiste niet-rokenpremie leidt tot een vermindering van een uitkering met 40% (algemene voorwaarden - artikel 8).

Wat wordt maximaal vergoed wanneer sprake is van herstelkosten?
Herstelkosten zijn kosten die een tussenpersoon maakt doordat een verzekeraar een fout heeft gemaakt. U kunt hiermee te maken krijgen wanneer u via een tussenpersoon een DELA verzekering heeft afgesloten. Per 1 januari 2013 mogen verzekeraars herstelkosten niet meer rechtstreeks aan een tussenpersoon vergoeden. Hiervoor heeft het Verbond van Verzekeraars een regeling ontwikkeld. De regeling komt er op neer dat wanneer er sprake is van herstelkosten, DELA deze rechtstreeks aan de klant betaalt. De klant kan hiermee vervolgens de rekening van de adviseur betalen. U ontvangt maximaal een vergoeding van € 300 voor herstelkosten.

Veelgestelde vragen over de spaarverzekering

Wanneer keert de spaarverzekering uit?

De spaarverzekering keert uit zodra de door jou bepaalde einddatum is bereikt. Tussentijds opnemen is niet mogelijk. Je kunt wel je verzekering beëindigen. Je ontvangt dan het saldo in de verzekering min de afkoopkosten van € 150. Bij een beëindiging na 10 jaar, keren wij het volledige saldo uit zonder afkoopkosten. Als de verzekerde overlijdt, keert DELA het tot dan toe opgebouwde bedrag plus 10,00% extra uit. Daarna stopt de verzekering.

Kan ik de spaarverzekering tussentijds opzeggen?

Wil je jouw spaarverzekering beëindigen binnen tien jaar na de begindatum? Dan betaal je € 150 aan kosten. Deze houden wij in op het saldo. Na tien jaar kun je jouw spaarverzekering beëindigen zonder kosten. Wij maken het saldo dan aan je over. Staan er bij de beëindiging nog distributiekosten open? Dan verrekenen wij deze met het saldo. 

 
Wat kost de spaarverzekering?

Als je de spaarverzekering direct bij ons afsluit, gelden de distributiekosten uit ons Kostenoverzicht. Distributiekosten zijn kosten voor het informeren over de verzekering en het verwerken van een verzekeringsaanvraag. Sluit je de verzekering online af? Dan betaal je eenmalig € 13,20. Wij zijn verplicht deze apart in rekening te brengen. Download hier de 'Bijlage inleg en kosten' voor alle informatie over kosten tijdens de looptijd.  

Over het DELA UitvaartPlan

Wat is een DELA UitvaartPlan?
Het DELA Uitvaartplan bestaat uit diensten en een vrij te besteden geldbedrag. Of je kiest voor alleen een geldbedrag.
Met het dienstenpakket zijn de belangrijkste zaken van een uitvaart verzekerd. Uiteraard kunnen nabestaanden hier van afwijken. Wil je bijvoorbeeld een bijzondere kist of een koets om de overledene te vervoeren? Dan is dat altijd mogelijk. Het kan wel zijn dat hier extra kosten aan zijn verbonden.

Meer informatie over het DELA UitvaartPlan
 
Benieuwd naar wat een uitvaart ongeveer kost? Bereken de uitvaartkosten.
Ben ik met een DELA UitvaartPlan Diensten maar voor € 651 verzekerd?

Je bent verzekerd voor een pakket uitvaartdiensten en voor een aanvullend verzekerd bedrag van € 651. Het aanvullende verzekerd bedrag kunnen nabestaanden vrij besteden voor uitvaartdiensten die niet in het pakket uitvaartdiensten zitten. Denk bijvoorbeeld aan een koffietafel of een volgauto.

Ik woon in het buitenland en wil de uitvaart in mijn woonland laten plaatsvinden. Wat vergoedt DELA vanuit mijn DELA UitvaartPlan in Diensten?
Woon je in een ander land dan Nederland of België? En kiezen nabestaanden voor een uitvaart in het woonland? Dan kiezen je nabestaanden zelf ter plaatse een uitvaartondernemer. DELA regelt en verzorgt namelijk alleen uitvaarten in Nederland en onder bepaalde voorwaarden ook in België. Voor de uitvaart in een ander land dan Nederland of België keren wij een vergoeding uit. We keren uit nadat we uitvaartnota’s hebben ontvangen. Op basis van de nota's keren we een vergoeding uit tot maximaal € 3.861 (2021). Daarbovenop komt het bedrag uit de aanvullende Geldverzekering. Deze uitkering kunnen nabestaanden gebruiken om de kosten van een begrafenis of crematie geheel of gedeeltelijk te betalen.

Medische acceptatie

Waarom hanteert coöperatie DELA een acceptatiebeleid?

DELA heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de premies zo laag mogelijk blijven. Daarnaast willen we dat de premie voor iedereen eerlijk is en ook zo blijft.

In de basispremie zijn alleen de risico’s opgenomen die voor iedereen gelijk zijn. Bijvoorbeeld het risico op een verkeersongeval of het ontstaan van een ziekte nadat de verzekering is afgesloten. De risico’s die niet in de basispremie zijn opgenomen, beoordeelt DELA op het moment dat je een verzekering afsluit of een verzekering verhoogt. Wanneer bij de beoordeling blijkt dat er extra risico’s zijn, bepaalt DELA tegen welke voorwaarden je verzekerd kunt worden.

Waarom moet ik een gezondheidsverklaring invullen?
Naast de risico's die in de basispremie zijn gedekt, zijn er extra risico’s waardoor de levensverwachting gemiddeld genomen afneemt. Denk daarbij aan risico’s die gepaard kunnen gaan met een ziekte of aandoening die u op het moment van afsluiten van de verzekering al heeft. Om deze risico’s te kunnen bepalen, vragen wij je een gezondheidsverklaring in te vullen. Hiermee voldoet coöperatie DELA aan de onderzoeksplicht en jij voldoet aan jouw mededelingsplicht.
Bij een verhoogd risico zijn er twee mogelijkheden:
  • je betaalt meer premie
  • je kunt niet worden verzekerd en ontvangt een afwijzing
Je krijgt van ons altijd uitleg over het hoe en waarom van een premieverhoging of afwijzing.

Is het risico niet verhoogd? Dan ontvang je van ons zonder tegenbericht jouw polis.

 

Onderstaande video van het Verbond van Verzekeraars geeft uitleg en tips over het invullen van de gezondheidsverklaring.

Wanneer moet ik medisch gekeurd worden?

Voor een DELA UitvaartPlan (uitvaartverzekering) is geen medische keuring nodig. Als je een DELA LeefdoorPlan (overlijdensrisicoverzekering) aanvraagt, kun je wel uitgenodigd worden voor een medische keuring. Dit kan als:

  • Je een bedrag van € 360.001 of meer wilt verzekeren én 50 jaar of ouder bent.

  • Je een bedrag van € 500.001 of meer wilt verzekeren.

  • De informatie uit de door jou ingevulde gezondheidsverklaring niet voldoende is om je gezondheid goed te kunnen beoordelen. Waar je op gekeurd wordt, hangt dan af van de informatie die je in de gezondheidsverklaring hebt ingevuld.

Het doel van de medische keuring is om een goede inschatting te maken van het risico op overlijden. De medisch adviseur van de verzekeraar beoordeelt je gezondheidssituatie en stelt het risico vast. Op basis daarvan geeft hij een medisch advies aan de verzekeraar. Je ontvangt van de verzekeraar, in dit geval DELA, vervolgens definitief bericht over je acceptatie.

 

Als er een medische keuring nodig is, wordt er contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak.     

 

Lees meer over:

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen jouw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.

Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door mogelijke winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren je daarom regelmatig te controleren of de hoogte van jouw verzekering nog aansluit bij jouw uitvaartwensen. Bereken jouw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten lees je meer hierover.

Wil je het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van jou nodig:

1. Brief met handtekening met daarin jouw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij jouw polisnummer;
2. Kopie van jouw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur jouw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij jouw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: je kan ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.

Depositofonds

Wat is het DELA Depositofonds?

Het DELA Depositofonds is een deposito voor iedereen, waarmee je voordelig geld opzijzet voor je uitvaart. In je deposito zit een geldbedrag. Hierover krijg je elk jaar rente, die we bijschrijven op jouw depositofonds. Met het geldbedrag uit je deposito betalen jouw nabestaanden de kosten van jouw uitvaart. Wanneer je overlijdt, keren wij het bedrag uit dat op dat moment in jouw deposito zit. Goed om te weten: kiezen jouw nabestaanden er voor om de uitvaart door DELA te laten verzorgen? Dan krijgen zij korting op de uitvaart.

Bekijk hier alle informatie over het DELA Depositofonds.

Welk bedrag moet ik in mijn deposito inleggen?

Het bedrag dat je in je deposito inlegt bepaal je zelf. Het moet alleen wel liggen tussen de minimale inleg van € 500 en maximale inleg van € 25.000 per deelnemer. Dit maximale bedrag geldt voor het totaal van de inleg en eventuele extra inleg. 

Bij het bepalen van je inlegbedrag is het belangrijk om te beseffen dat de daadwerkelijke kosten van een uitvaart altijd afhangen van de wensen van de overledene of nabestaanden. Een uitvaart is helemaal naar wens in te vullen, wat kan zorgen voor uiteenlopende kosten. Bekijk de gemiddelde kosten van een uitvaart om een beeld te krijgen van het bedrag dat je in jouw depositofonds in zou kunnen leggen.

Hoe werkt de jaarlijkse rentebijschrijving?

Het geld dat je hebt ingelegd noemen we jouw deelnamebedrag. De hoogte van dit bedrag en de depositorente van de Europese Centrale Bank bepalen de hoogte van het rentepercentage dat je krijgt. Je hebt recht op rente vanaf de eerste dag van de maand na je eerste inleg. De hoogte van de rente stellen we jaarlijks vast op de laatste dag van het jaar. Hoeveel rente je precies ontvangt, is dus pas bekend op de laatste dag van het jaar. Hieronder lees je hoe de rentebijschrijving werkt.

Hoogte van jouw deelnamebedrag* Rente die je elk jaar krijgt
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten vóór 18 maart 2019
Minder dan € 450. Minimaal 2,5% en maximaal 5,5%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt geen andere verzekering bij DELA.
Tussen € 450 en € 1.350 én je hebt een DELA UitvaartPlan. Minimaal 3% en maximaal 6%. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%.
Hoger dan € 1.350.
Je hebt jouw DELA Depositofonds afgesloten op of na 18 maart 2019

Je krijgt minimaal 1,5% en maximaal 6% rente. De precieze rentevergoeding over het afgelopen jaar baseren we op de depositorente van de Europese Centrale Bank. We nemen het percentage van 31 december van dat jaar en verhogen dat met 0,75%. 

 
* is de opstelsom van de eerste inleg en eventuele extra inleg die je hebt gedaan voor dezelfde deelnemer, zonder rentebijschrijvingen.

Voorbeeld: Je hebt jouw DELA Depositofonds op 18 maart 2019 afgesloten. Het deelnamebedrag in jouw deposito is         € 4.000 in 2020. Op 31 december 2020 is de depositorente van de Europese Centrale Bank -0,5%. We verhogen dit percentage met 0,75% naar 0,25%. Dit is lager dan de minimale rente van 1,5% (zie tabel hierboven). Daarom krijg je toch 1,5%. We schrijven dan € 60 rente bij op je depositofonds.

Regels van De Nederlandsche Bank

Om welke wet- en regelgeving gaat het?
Sanctiewet (SW)
Volgens deze wet is het verboden om bij te dragen aan elke ondersteuning van een activiteit of transactie van een gesanctioneerd persoon, entiteit of land. Dit betekent o.a. dat wij moeten controleren of onze verzekeringnemers, verzekerden of uitkeringsgerechtigden voorkomen op een van de (internationale) sanctielijsten.

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Deze wet bestaat uit 2 onderdelen:

  • Het voorkomen van witwassen. Dit houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is.
  • Het voorkomen van het financieren van terrorisme. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.
Waarom heeft coöperatie DELA mijn persoonsgegevens nodig?
Wij doen een klantonderzoek om te weten met wie wij zaken doen. Dit volgt uit de Wwft. We doen dit onderzoek voordat we een overeenkomst sluiten of bij bepaalde wijzigingen op een reeds lopende verzekering.
Wat betekent dit voor mij?
Om uw aanvraag of wijziging correct af te ronden, hebben wij van iedere verzekeringnemer (aanvrager) een kopie van een legitimatiebewijs nodig. Ook hebben wij van iedere verzekeringnemer een bevestiging van het IBAN-rekeningnummer nodig. Wilt u ons daarom een kopie van de volgende documenten toe sturen?

  • een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) en;
  • een recent (niet ouder dan twee maanden) bankafschrift met daarop uw naam en het IBAN-rekeningnummer. Een kopie van de bankpas van de rekening mag ook.
Betaalt iemand anders dan u de premie?
In dat geval ontvangen wij graag ook van degene die de premie betaalt een kopie van de bovengenoemde documenten.

Uw digitale polis

Ik wil mijn polis graag per mail in plaats van per post. Hoe kan ik dit aangeven?
Als verzekeringnemer kunt u makkelijk en snel via 'Mijn gegevens' in Mijn DELA aangeven dat u uw polis voortaan digitaal wilt ontvangen.
Ik wil mijn polis graag per post in plaats van per mail. Hoe kan ik dit aangeven?
Als verzekeringnemer kunt u makkelijk en snel via 'Mijn gegevens' in Mijn DELA aangeven dat u uw polis voortaan op papier wilt ontvangen.
Waar ben ik voor verzekerd?
Hebt u een DUP in diensten? Klik hier om de inhoud van de pakketten te bekijken.
Heeft u alleen een geldbedrag verzekerd? Dan keren we na een overlijden het geldbedrag uit aan de nabestaanden.

Mijn DELA

Wat kan ik met een Mijn DELA-account?
Met Mijn DELA kunt u in een beveiligde omgeving:

• uw persoonlijke gegevens aanpassen;
• uw polis(sen) inzien en aanpassen;
• uw uitvaartwensen vastleggen en aanpassen. 
Hoe krijg ik toegang tot Mijn DELA?
U meldt zich op de registratiepagina aan voor Mijn DELA.

Het aanmeldproces gaat als volgt:
• Vul het registratieformulier in;
• U ontvangt een e-mail met een activatielink ter bevestiging;
• Klik op de activatielink in de e-mail. U heeft nu toegang tot Mijn DELA.

Heeft u al een account? Dan kunt u inloggen via de inlogpagina.
Bent u uw inloggegevens vergeten? Dan kunt u de inloggegevens opvragen.
Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen. En nu?

• De e-mail wordt automatisch verzonden. Het kan gebeuren dat deze e-mail pas later aankomt.
• Soms zet uw e-mailprogramma de e-mail in uw spamfilter of map met ongewenste berichten.

Heeft u uiteindelijk geen e-mail ontvangen? Dan kunt u opnieuw uw activatie aanvragen.

Urnen, sieraden en herinneringsproducten

Hoe kom ik aan de as om in het sieraad te doen?
Alleen de opdrachtgever van de crematie mag over de as beslissen. Bent u geen opdrachtgever? Dan kunt u een machtiging vragen. Daarmee mag u de as in het crematorium afhalen. U ontvangt van ons een zakje, dat u na vulling kunt opsturen.
Hoe bestel ik een vingerafdruksieraad?
U kunt een vingerafdruksieraad bestellen als van uw dierbare een vingerafdruk is afgenomen. Het is mogelijk dat u in het bezit bent van een afdruk op papier of dat u een digitaal bestand heeft van een vingerafdruk. 

Vingerafdruk afgenomen op papier of digitaal bestand. 

Indien u de vingerafdruk heeft afgenomen met behulp van de herinneringsset, dient u de vingerafdruk zelf te digitaliseren door het maken van een foto, met bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Uitleg over hoe u dit doet vindt u hier. Als u al een digitaal bestand heeft hoeft u niets te doen. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u van ons een e-mail waarin u leest waar u de foto naar toe dient te  sturen. Na ontvangst van deze gegevens, ontvangt u van ons een bevestiging en zetten wij de bestelling in gang.

 
Hoe kom ik aan een vingerafdruk?
Via uw uitvaartverzorger kunt u een herinneringsset afnemen. Hiermee heeft u de mogelijkheid om vingerafdrukken van uw dierbare op papier af te nemen en te bewaren of te laten verwerken in bijvoorbeeld een sieraad.