• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Veelgestelde vragen UitvaartPlan tegen koopsom

Chat met onze medewerkers

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzeker je een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen jouw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort je eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.

Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door mogelijke winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren je daarom regelmatig te controleren of de hoogte van jouw verzekering nog aansluit bij jouw uitvaartwensen. Bereken jouw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten lees je meer hierover.

Wil je het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van jou nodig:

1. Brief met handtekening met daarin jouw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij jouw polisnummer;
2. Kopie van jouw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar je het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur jouw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij jouw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: je kan ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.
Tot welke leeftijd kan ik een UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten?
Wanneer je het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluit, vragen we je twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Aan de hand van deze vragen beoordelen we of je een DELA UitvaartPlan kunt afsluiten. Beantwoordt je een of beide vragen met ‘ja’? Dan krijg je van ons een aanvullende vragenlijst. Ben je ouder dan 84 jaar of wordt je medisch gezien niet geaccepteerd? Kies dan voor het Depositofonds.
Waar vind ik de algemene voorwaarden van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?

Belangrijke documenten kun je hier downloaden.

Ben ik vrij in de keuze van een uitvaartverzorger?

Je bent vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Uiteraard kan DELA ook zelf de uitvaart verzorgen.

Bent u in het buitenland en vindt er een overlijden plaats? Dan zijn er drie mogelijkheden:
1. De uitvaart vindt plaats in Nederland en DELA verzorgt de uitvaart. DELA vergoedt dan het vervoer vanaf een mortuarium of ziekenhuis in het buitenland naar de woonplaats. We regelen dan ook de formaliteiten. Dit geldt alleen als de overledene maximaal twee maanden in het buitenland was en er geen negatief reisadvies voor de bestemming bekend was voor het begin van de reis.

2. De uitvaart vindt plaats in Nederland en DELA verzorgt de uitvaart niet. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan vragen wij enkele bewijsstukken (zoals de akte van overlijden). Op basis van die informatie maken wij naar de begunstigde(n) het geldbedrag over.

3. De uitvaart vindt plaats in het buitenland. DELA kan de uitvaart dan niet zelf verzorgen. Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan vragen wij enkele bewijsstukken (zoals de akte van overlijden). Op basis van die informatie maken wij naar de begunstigde(n) het geldbedrag over.
Hoe werkt de winstdeling?

Samen met ruim drie miljoen leden sta je sterk en kan je meedelen in de winst die we maken. Winstdeling gebruiken we om het verzekerde bedrag te verhogen, zonder dat je hier extra voor hoeft te betalen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten vang je hiermee voor een deel op.

Wat kan de winstdeling opleveren?

Stel je hebt € 7.000 verzekerd. De uitvaartkosten zijn in enig jaar met 2,5% gestegen. Stel dat we door winstdeling jouw verzekerd bedrag met 0,50% laten stijgen. Dan stijgt het verzekerd bedrag naar € 7.035. Deze verhoging kost jou dan door de winstdeling niets extra.

Is mijn baby tijdens de zwangerschap verzekerd?

Ja. Wij hanteren geen grens van 24 weken of een andere grens, jouw baby is bij ons altijd verzekerd wanneer wij de uitvaart verzorgen. Jouw kindje is verzekerd voor alle diensten in ons UitvaartPlan in diensten. Dat is ook zo als je zelf een UitvaartPlan tegen koopsom heeft afgesloten. Jouw baby blijft na de geboorte maximaal 60 dagen automatisch verzekerd voor de Dienstenverzekering. Daarna is jouw kind niet verzekerd. Meld jouw zoon of dochter daarom als je dat wil binnen 60 dagen bij ons aan. Dit kan makkelijk en snel via Mijn DELA.

Kan ik de verzekering afkopen of opzeggen?

Je kan het UitvaartPlan tegen koopsom afkopen of opzeggen. Hierbij geldt een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. DELA bepaalt de waarde van de verzekering. Deze afkoopwaarde bestaat uit de poliswaarde minus € 150 kosten. Besluit je definitief om de verzekering te stoppen, dan maken we dit bedrag over naar jouw rekening. Je bent dan niet meer bij DELA verzekerd voor jouw uitvaart.

Mag DELA de voorwaarden wijzigen?

DELA mag de wijze waarop we premie berekenen en de voorwaarden veranderen. Dit kan alleen door een ledenbesluit van de Algemene Vergadering van coöperatie DELA. Veranderen we iets? Dan vertellen we dat vooraf in het ledenmagazine Kroniek.


Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse belastingaangifte als ik een DELA UitvaartPlan tegen koopsom heb?

Jouw DELA UitvaartPlan tegen koopsom valt in belastingbox 3 ‘sparen en beleggen’. De waarde die je opgeeft, is het bedrag dat je zou krijgen als je de verzekering stopzet op 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet. Of je belasting over het DELA UitvaartPlan tegen koopsom betaalt, hangt af van jouw bezittingentotaal in box 3. In 2023 en 2024 geldt hiervoor een vrijstelling van € 57.000 per persoon. Voor uitvaartverzekeringen geldt in 2024 een extra vrijstelling van € 8.665 (in 2023 € 7.913). Is de waarde van al jouw uitvaartverzekeringen in 2024 € 8.665 (in 2023 € 7.913) of lager? Dan hoef je over dit bedrag geen belasting te betalen. Wij informeren je jaarlijks begin maart over de waarde als het verzekerd bedrag van jouw uitvaartverzekering(en) bij DELA hoger is. Heb je ergens anders nog een uitvaartverzekering? Controleer dan zelf of de waarde van al jouw uitvaartverzekeringen minder is dan het aangegeven bedrag.