• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Veelgestelde vragen UitvaartPlan tegen koopsom

Chat met onze medewerkers

UitvaartPlan tegen koopsom

Wat is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?
Met het DELA UitvaartPlan tegen koopsom verzekert u een geldbedrag dat bij overlijden vrij komt. Met dit bedrag kunnen uw nabestaanden de kosten van de uitvaart betalen. Hiervoor stort u eenmalig een bedrag, de koopsomstorting. Door een speciale winstdelingsregeling kan het verzekerde bedrag nog stijgen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten kan hiermee voor een deel worden opgevangen.
Is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom waardevast?
Door winstdeling is het DELA UitvaartPlan tegen koopsom deels waardevast. Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of de hoogte van uw verzekering nog aansluit bij uw uitvaartwensen. Bereken uw uitvaartkosten.
Is kapitaaloverdracht mogelijk?
Ja, voor het DELA UitvaartPlan tegen koopsom is kapitaaloverdracht mogelijk. In het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten leest u meer hierover.

Wilt u het het kapitaal overbrengen naar een andere financiële instelling, laat dit dan schriftelijk aan ons weten.
Wij hebben van u nodig:

1. Brief met handtekening met daarin uw verzoek tot waardeoverdracht. Vermeld hierbij uw polisnummer;
2. Kopie van uw identiteitsbewijs;
3. Kopie van de offerte van de financiële instelling waar u het kapitaal wilt onderbrengen.

Stuur uw brief met bijlagen naar:
Coöperatie DELA, afdeling Klantendiensten
Postbus 522
5600 AM Eindhoven
O.v.v. Kapitaaloverdracht

Zodra wij uw verzoek en alle kopieën ontvangen hebben én zodra de opdracht is goedgekeurd, zetten wij de overdracht van het kapitaal in gang. Wij versturen dan een overdrachtsformulier naar de toekomstige financiële instelling en maken het kapitaal binnen 14 kalenderdagen over. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan geldt de eerstvolgende werkdag als 14e dag.

Andersom kan ook: u kunt ook kapitaal van een andere financiële instelling naar DELA overbrengen. Neem hiervoor contact op met de instelling die het kapitaal nu beheert. Zij zorgen voor de overdracht.
Tot welke leeftijd kan ik een UitvaartPlan tegen koopsom afsluiten?
Wanneer u het DELA UitvaartPlan tegen koopsom afsluit, vragen we u twee gezondheidsvragen te beantwoorden. Aan de hand van deze vragen beoordelen we of u een DELA UitvaartPlan kunt afsluiten. Beantwoordt u een of beide vragen met ‘ja’? Dan krijgt u van ons een aanvullende vragenlijst. Bent u ouder dan 84 jaar of kunt u zich medisch gezien niet verzekeren? Kiest u dan voor het Depositofonds.
Waar vind ik de algemene voorwaarden van het DELA UitvaartPlan tegen koopsom?
Belangrijke documenten kunt u hier downloaden.
Ben ik vrij in de keuze van een uitvaartverzorger?
U bent vrij om zelf een uitvaartverzorger te kiezen. Uiteraard kan DELA ook zelf de uitvaart verzorgen.
Bent u in het buitenland en vindt er een overlijden plaats? Dan zijn er drie mogelijkheden:
1. De uitvaart vindt plaats in Nederland en DELA verzorgt de uitvaart. DELA vergoedt dan het vervoer vanaf een mortuarium of ziekenhuis in het buitenland naar de woonplaats. We regelen dan ook de formaliteiten. Dit geldt alleen als de overledene maximaal twee maanden in het buitenland was en er geen negatief reisadvies voor de bestemming bekend was voor het begin van de reis.

2. De uitvaart vindt plaats in Nederland en DELA verzorgt de uitvaart niet. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan vragen wij enkele bewijsstukken (zoals de akte van overlijden). Op basis van die informatie maken wij naar de begunstigde(n) het geldbedrag over.

3. De uitvaart vindt plaats in het buitenland. DELA kan de uitvaart dan niet zelf verzorgen. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan vragen wij enkele bewijsstukken (zoals de akte van overlijden). Op basis van die informatie maken wij naar de begunstigde(n) het geldbedrag over.
Hoe werkt de winstdeling?

Samen met ruim drie miljoen leden staat u sterk en deelt u mee in de winst die we maken. De winst gebruiken we om het verzekerde bedrag te verhogen, zonder dat u hier extra voor hoeft te betalen. De jaarlijkse stijging van de uitvaartkosten vangt u hiermee voor een deel op.

Wat kan de winstdeling u opleveren?

Stel u heeft € 5.000 verzekerd. De uitvaartkosten zijn in enig jaar met 2% gestegen. Stel dat we door winstdeling uw verzekerd bedrag met € 90 verhogen naar € 5.090. Dit is een stijging van 1,8%. Deze verhoging kost u dan niets extra.

Is mijn baby tijdens de zwangerschap verzekerd?
Ja. Wij hanteren geen grens van 24 weken of een andere grens, uw baby is bij ons altijd verzekerd wanneer wij de uitvaart verzorgen. Uw kindje is verzekerd voor alle diensten in ons UitvaartPlan in diensten. Dat is ook zo als u zelf een UitvaartPlan tegen koopsom heeft afgesloten. Uw baby blijft na de geboorte maximaal 60 dagen automatisch verzekerd voor de Dienstenverzekering. Daarna is uw kind niet verzekerd. Meld uw zoon of dochter daarom als u dat wilt binnen 60 dagen bij ons aan. Dit kan makkelijk en snel via Mijn DELA.
Kan ik de verzekering afkopen of opzeggen?

U kunt het UitvaartPlan tegen koopsom afkopen of opzeggen. Hierbij geldt een termijn van tenminste een maand om dit te regelen. DELA bepaalt de waarde van de verzekering. Deze afkoopwaarde bestaat uit de poliswaarde minus € 150 kosten. Besluit u definitief om de verzekering te stoppen, dan maken we dit bedrag over naar uw rekening. U bent dan niet meer bij DELA verzekerd voor uw uitvaart.

Mag DELA de voorwaarden wijzigen?
DELA mag de wijze waarop we premie berekenen en de voorwaarden veranderen. Dit kan alleen door een ledenbesluit van de Algemene Vergadering van coöperatie DELA. Veranderen we iets? Dan vertellen we dat u vooraf in het ledenmagazine Kroniek.
Wat zijn de gevolgen voor mijn jaarlijkse belastingaangifte als ik een DELA UitvaartPlan tegen koopsom heb?
Uw DELA UitvaartPlan tegen koopsom valt in belastingbox 3 ‘sparen en beleggen’. De waarde die u opgeeft is het bedrag dat u zou krijgen als u de verzekering stopzet op 1 januari van het jaar waarover u belastingaangifte doet. Of u belasting over uw DELA UitvaartPlan tegen koopsom betaalt, hangt af van uw bezittingentotaal in box 3. In 2018 geldt hiervoor een vrijstelling van € 30.000 per persoon. In 2019 is de vrijstelling verhoogd naar € 30.360 per persoon. Voor uitvaartverzekeringen geldt in 2019 een extra vrijstelling van € 7.118 (In 2018 € 7.033). Is de waarde van al uw uitvaartverzekeringen in 2019 € 7.118 of lager? Dan hoeft u over dit bedrag geen belasting te betalen. Wij informeren u jaarlijks begin maart over de waarde indien het verzekerd bedrag van al uw uitvaartverzekeringen hoger is . Heeft u ergens anders nog een uitvaartverzekering? Controleer dan zelf of de waarde van al uw uitvaartverzekeringen minder is dan het aangegeven bedrag.