• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat te doen na een overlijden?

De uitvaart is net achter de rug en het verdriet is nog vers. Het is misschien lastig om tijd en aandacht vrij te maken voor de dingen die nog afgehandeld moeten worden. Toch is het verstandig om dit snel te doen. Maar waar moet je allemaal aan denken?

Waar moet je aan denken na een overlijden?

Na een overlijden moeten een aantal belangrijke financiële en juridische zaken afgehandeld worden. Denk aan het uitzoeken en mogelijk opzeggen van verzekeringen, het regelen van de verklaring van erfrecht en het aanvragen van eventuele uitkeringen. Maar vergeet ook de kleinere dingen niet, zoals abonnementen opzeggen, het paspoort inleveren en eventuele zorg aanvragen.

Overlijden doorgeven

Wanneer je familielid of partner overlijdt, is het verstandig dit zo snel mogelijk door te geven aan belangrijke instanties als de bank, de woningbouwvereniging of de hypotheekverstrekker en de werkgever of in het geval van pensioen, het pensioenfonds. Dan kunnen rekeningen worden gesloten, de huur worden opgezegd en eventueel een nabestaandenpensioen worden aangevraagd.

Kort na het overlijden heb je een akte van overlijden ontvangen. Instanties vragen hier vaak om. Stuur altijd een kopie op van de akte. De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsinstanties als de Belastingdienst, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Gezag en voogdij minderjarigen

Mocht de overledene minderjarige kinderen achterlaten en is er geen andere ouder in het spel, dan moet de voogdij geregeld worden. Als er geen voogd is aangewezen, bijvoorbeeld in het testament, bepaalt de rechter wie voor de kinderen gaat zorgen. Overlijdt je (ex-)partner en heb je het ouderlijk gezag niet in handen? Dan moet je dit aanvragen bij de rechter.

Uitkeringen

Het kan zijn dat je als nabestaande recht hebt op bepaalde uitkeringen. Weduwen, weduwnaren en partners met geregistreerd partnerschap krijgen automatisch bericht van de SVB als zij in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering. Samenwonende stellen moeten zelf een aanvraag indienen.

Ook heb je mogelijk recht op toeslagen, subsidies of gemeentelijke kortingen. Dit is het vaakst het geval als je partner is overleden. Bij de Belastingdienst kun je informeren of je recht hebt op bijvoorbeeld (meer) huurtoeslag of zorgtoeslag.

Door het wegvallen van je partner kom je misschien ook in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Wanneer iemand binnen je huishouden overlijdt, kan dit ook invloed hebben op de gemeentelijke belastingen die je afdraagt.

Erfenis

Na een overlijden moet ook de erfenis afgehandeld worden. Hier wordt vaak een notaris voor ingeschakeld. Die helpt je door dit soms juridisch ingewikkelde proces.

Verzekeringen en abonnementen

Ook moeten verzekeringen opgezegd of gewijzigd worden. Als je partner is overleden, is het goed om even na te gaan welke verzekeringen jullie samen hebben. Vervolgens kun je vaak via een naamswijziging de verzekering eenvoudig op jouw naam laten zetten. Zet ook abonnementen op bijvoorbeeld tijdschriften of de sportschool stop.

Zicht op je financiën

Wanneer een naaste overlijdt, kan dat gevolgen hebben voor je eigen financiële situatie. Vooral als het je partner is die wegvalt. Daarom is het verstandig om een nieuw overzicht van je budget te maken. Welke inkomsten en vaste lasten heb je? Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Thuiszorg

Het kan zijn dat je bepaalde zorg nodig hebt en dat jouw partner of familielid je ondersteunde. Mocht je er nu alleen voor staan, vraag dan tijdig ondersteuning of bijvoorbeeld thuiszorg aan.

Belastingaangifte

Over het jaar waarin jouw partner of familielid is overleden, moet gewoon aangifte worden gedaan. Nabestaanden ontvangen van de Belastingdienst automatisch een aangifteformulier. Was je fiscaal partner van de overledene? Dan mag je nog over het hele jaar fiscaal partners blijven.

Auto overschrijven

Had de overledene een auto? Zorg er dan voor dat deze binnen vijf weken is overgeschreven op jouw naam. De RDW stuurt hier automatisch een formulier voor op. Als je ervoor kiest de auto door te verkopen aan een ander, dan moet het kenteken binnen een week zijn overgeschreven.

Paspoort

Een paspoort is en blijft eigendom van de Nederlandse staat. Daarom moet het na een overlijden weer worden ingeleverd bij de gemeente. Er bestaat geen wettelijke periode waarbinnen dit moet gebeuren. Het is handig om het te doen nadat alle administratieve zaken zijn afgehandeld. Soms heb je namelijk een kopie van het paspoort nodig om bepaalde dingen te regelen.

Ook voor koninklijke onderscheidingen geldt dat ze bezit blijven van het Rijk. Lintjes moeten dus ingeleverd worden. Betekent de onderscheiding veel voor je? Dan kun je het lintje tegen betaling in bruikleen houden.

Social media

Had je partner of familielid accounts op social media als Facebook, Instagram en Twitter? Vergeet deze pagina’s dan niet te verwijderen. Soms kiezen nabestaanden ervoor om de accounts voort te laten bestaan als herinnering. Wil je dit ook? Bedenk wel dat deze beheerd moeten worden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van bepaalde zaken? Bel dan onze Uitvaartinformatielijn 040 260 10 20. DELA-leden kunnen ook altijd een beroep doen op onze nabestaandenzorg. We bieden je graag een helpende hand.