• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat te doen na het overlijden van je partner?

Het overlijden van je partner is een verdrietige gebeurtenis met een grote impact op je leven. In deze periode van rouw komen er ook een aantal praktische zaken op je af.

Wat moet je regelen na het overlijden van je partner?

Wanneer je partner overlijdt, eindigt een huwelijk automatisch. Dit geldt ook voor het geregistreerd partnerschap en een samenlevingscontract. Voor geregistreerd partners en getrouwde stellen is wettelijk al vastgelegd wat er met de nalatenschap gebeurt. Voor mensen met een samenlevingscontract geldt dit in mindere mate. In alle gevallen blijven een aantal zaken over die je zelf moet regelen.

Erfenis

Heeft je partner een testament laten opstellen? Dan staat hier vaak in hoe alles verdeeld wordt na overlijden. Het kan zijn dat de nalatenschap niet is geregeld en dat er geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. In dat geval gaan de inboedel en het geld automatisch naar jou. Voor mensen met een samenlevingscontract geldt dit niet. De erfenis kan dan naar de familie van je partner gaan.

Woning

Hadden jullie samen een woning gekocht? Bij getrouwde en geregistreerd partners is de woning gezamenlijk bezit. Bij het aanvragen van een hypotheek heb je waarschijnlijk een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Dit betekent dat je (een deel van) de hypotheek met dit geld kan aflossen wanneer je partner overlijdt. 

Waren jullie niet getrouwd, geen geregistreerd partners en hadden jullie ook geen samenlevingscontract met een zogenaamd verblijvingsbeding? En stond het huis op naam van je partner? Dan gaat het huis naar de familie van je partner en moet jij wellicht verhuizen. 

Woonden jullie samen in een huurhuis en waren jullie geregistreerd partners of getrouwd? Dan ben je automatisch medehuurder en kun je in de woning blijven. Bij een samenlevingscontract is dit niet het geval. Als je niet als medehuurder in het huurcontract staat, heb je zes maanden de tijd om een verzoek in te dienen om alsnog huurder te worden of anders om te verhuizen.

Pensioen

Het opgebouwde pensioen van je partner gaat automatisch naar jou toe als jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Bij een samenlevingscontract ligt dat anders. Samenwonenden kunnen ook aansprak maken op elkaars pensioen, maar dit moet wel zijn vastgelegd in het samenlevingscontract. Ook moet je dan zelf contact opnemen met het pensioenfonds. 

Belastingdienst

Je partner is vaak ook je fiscaal partner. Daarom doe je er goed aan om het overlijden bij de Belastingdienst door te geven. Bij een huwelijk en geregistreerd partnerschap wordt dit door de gemeente gedaan. Bij een samenlevingscontract moet je de veranderde situatie zelf doorgeven. Het wegvallen van je partner kan namelijk gevolgen hebben voor de toeslagen en/of de uitkeringen die je ontvangt.

Rekeningen, verzekeringen en auto

Na het overlijden van je partner moeten bankrekeningen en verzekeringen worden opgezegd of overgezet op jouw naam. Met een Akte van overlijden regel je dit doorgaans eenvoudig bij de bank en verzekeraars. Denk er verder aan dat een eventuele auto op naam van je partner binnen vijf weken moet zijn overgeschreven op jouw naam.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over dit onderwerp? Of heb je hulp nodig bij het regelen van bepaalde zaken? Als lid van DELA kun je een beroep doen op onze nabestaandenzorg. We nemen je graag regelwerk uit handen en staan je bij in deze moeilijke tijd. 

  • 040 260 10 20 Bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 tot 20.00 uur.
  • 040 260 10 20 Bereikbaar 7 dagen per week van 9.00 tot 20.00 uur.