• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Samenlevingscontract

Samenwonen is natuurlijk leuk en erg spannend. Voor elkaar zorgen krijgt een heel nieuwe betekenis. Een samenlevingscontract helpt om praktische zaken rondom inboedel, geld en overlijden vast te leggen. Dit zorgt voor duidelijkheid en fiscale voordelen.

Chat met onze medewerkers

Afspraken over het huis

 • Samen een huis kopen
  Is het huis helemaal van u samen? Of legt de één meer in dan de ander? Dit kunt u vastleggen in het samenlevingscontract. Zo is duidelijk hoeveel geld u en uw partner in het huis hebben gestoken. Ook de verdeling van de hypotheek kunt u vastleggen. Betaalt u beiden evenveel? Of betaalt degene met het hoogste salaris meer aan de hypotheek? 
 • Bij elkaar intrekken
  Als u intrekt bij uw partner - of andersom - is het handig om een aantal afspraken op papier te zetten. Gaat uw partner mee betalen aan de hypotheek en deelt uw partner mee in de winst of het verlies bij verkoop van het huis? Of blijft u eigenaar van het huis en gaat uw partner alleen meebetalen aan de woonlasten?
 • Samen huren
  Als u een huis huurt, lijkt een samenlevingscontract misschien niet nodig. Maar met een samenlevingscontract is het mogelijk om uw partner medehuurder te maken, waardoor het gemakkelijker is om geldzaken te regelen.

Afspraken over de inboedel

Koopt u samen nieuwe meubels? Trekt u bij uw partner in? Of bent u gehecht aan bepaalde persoonlijke spullen? In het samenlevingscontract kunt u op een lijst, eventueel met foto’s, aangeven welke spullen van uzelf zijn en moeten blijven. Zo kan er, mochten u en uw partner ooit uit elkaar gaan, nooit discussie over ontstaan.

Afspraken over inkomsten

 • Inleg
  Natuurlijk wilt u samen lekker leven in een nieuw huis. Betaalt één van beiden meer bij de koop of verbouwing van een huis, dan kunt u afspreken dat degene die meer heeft ingelegd dit bedrag terugkrijgt bij verkoop van het huis. 
 • Inkomsten en uitgaven
  Geld is niet het leukste onderwerp om over te praten, maar is het een goed idee om te bedenken hoe de inkomsten en uitgaven gedeeld worden. Gaat alles van de gezamenlijke rekening, ongeacht verschillen in inkomsten of spaargeld? Of wordt alles naar verhouding verrekend?

Afspraken bij overlijden

Wie net gaat samenwonen, denkt er natuurlijk liever niet over na. Maar u wilt degenen van wie u houdt natuurlijk wel goed achterlaten, mocht er iets gebeuren.

 • Pensioen
  Het is mogelijk om bij uw pensioenfonds een partnerpensioen te regelen, zodat u partner een deel van het door u opgebouwde pensioen ontvangt bij overlijden. Niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan vragen de meeste pensioenfondsen om een samenlevingscontract.
 • Testament of niet?
  Als u niet bent getrouwd, moet u in een testament laten vastleggen dat uw partner erfgenaam is. Lees er meer over bij (levens)testament.
 • Fiscale voordelen
  Een samenlevingscontract heeft een paar fijne voordelen. Zo is automatisch geregeld dat u fiscaal partner bent en zo kunt u belasting besparen. Daarnaast bespaart u bij overlijden op de erfbelasting. Als u 6 maanden of  langer een samenlevingscontract heeft, krijgt u een vrijstelling van erfbelasting voor een bedrag tot € 638.089.

Samenlevingscontract en kinderen

Wie zorgt er voor de kinderen bij een scheiding of overlijden? In een samenlevingscontract legt u alleen vast hoe de kosten voor de kinderen worden verdeeld. Wie de zorg overneemt, bepaalt u als het zover is. In geval van overlijden kunt u het een en ander vastleggen wat betreft voogdij in een testament.

Is een samenlevingscontract verplicht?

Het is niet verplicht om een samenlevingscontract te laten opstellen, maar dit kan wel relevant zijn als u niet getrouwd of geregistreerd partner bent. Het is ook mogelijk om zelf een en ander op papier te zetten. De afspraken hierin zijn ook rechtsgeldig. Wilt u ook een en andere regelen met betrekking tot de erfenis of het pensioen, dan heeft u wel een akte nodig die door een notaris is opgesteld.

Tip:

Wist u dat u een samenlevingscontract kunt regelen bij de DELA NotarisService?
Kijk hier voor meer informatie over de DELA NotarisService.

 • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur (di. tot 20.00 uur).
 • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur (di. tot 20.00 uur).