• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Hoe regel ik voogdij voor mijn kind?

Een voogd zorgt voor je kind als jij er niet meer bent. Maar als jij en je partner geen voogd hebben aangewezen, hakt de rechter de knoop door. Geen ideale situatie, want dit is natuurlijk een heel belangrijke beslissing die je liever niet aan een vreemde overlaat.

Chat met onze medewerkers

Hoe regel je de voogdij?

Er zijn meerdere manieren om de voogdij te regelen. Als ouder kun je een of twee voogden aanwijzen in je testament, zelfs al voor de geboorte van je kind. Sinds 2014 is er ook een goedkopere oplossing. Het is ook mogelijk om dit te registreren in het Centraal Gezagsregister op de website Rechtspraak.nl. Of je kunt hiervoor een aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar of afgeven bij een rechtbank in de buurt. 

Bij het aanvraagformulier moet je ook een aantal bewijsstukken aanleveren. Denk bijvoorbeeld aan een afschrift van de geboorteakte. Iemand als voogd registreren in het Centraal Gezagsregister is gratis.

Wie mag je als voogd aanwijzen?

Je mag alleen een voogd aanwijzen die meerderjarig is. Ook mag de voogd geen geestelijke stoornis hebben of onder curatele staan. Als iemand onder curatele staat, betekent dit dat hij zelf geen zakelijke beslissingen meer mag nemen.

Als de ouders overleden zijn en er geen voogd is, dan bepaalt de rechter naar wie de voogdij gaat. Soms wordt eerst een voorlopige voogd benoemd, bijvoorbeeld als de ouders de opvoeding niet aankunnen en er snel moet worden ingegrepen. De voogd is dan altijd een instelling, zoals Bureau Jeugdzorg.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over voogdij? Of wil je in je testament laten vastleggen wie de voogdij over je kinderen krijgt als jij overlijdt? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen en onze notarissen kunnen je veel werk uit handen nemen.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.