• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat is het verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap?

Om een relatie officieel te maken, kun je kiezen voor een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. De verschillen tussen de twee zijn tegenwoordig op één hand te tellen. Eigenlijk is de belangrijkste vraag waar jullie je het prettigste bij voelen.

Chat met onze medewerkers

Wat is het verschil tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap?

Er zijn een aantal verschillen tussen trouwen en partnerschapsregistratie. Allereerst moet je elkaar het jawoord geven als je trouwt. Als je kiest voor een geregistreerd partnerschap, dan hoeft dat niet. Het mag natuurlijk wel. Jullie bepalen dan zelf of er een ceremonie komt en hoe die eruitziet.

Beëindigen van de relatie

Een groot verschil tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap heeft te maken met de manier waarop ze beëindigd kunnen worden. Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van de rechter stoppen, op voorwaarde dat jullie geen minderjarige kinderen hebben en het allebei eens zijn met het beëindigen van de relatie. Als je getrouwd bent en van elkaar wil scheiden, moet dat altijd via de rechter geregeld worden.

Geen scheiding van tafel en bed

Verder heb je bij een geregistreerd partnerschap niet de mogelijkheid om te kiezen voor een scheiding van tafel en bed. Bij een huwelijk wel. Als je voor deze vorm van scheiden kiest, dan blijf je volgens de wet met elkaar getrouwd. Jullie afspraken blijven dan gelden. Dit kan een oplossing zijn als je van je geloof niet mag scheiden. Of als een echtscheiding, waarbij wel alle juridische rechten en plichten van het huwelijk komen te vervallen, te duur is.

Buitenland

Het huwelijk wordt wereldwijd erkend, maar dat geldt niet voor het geregistreerd partnerschap. Dat kan bijvoorbeeld van belang zijn als je naar het buitenland wilt verhuizen. Het is dan verstandig om uit te zoeken of het land van bestemming jullie partnerschap erkent. En zo niet, welke gevolgen dat heeft.

Overeenkomsten

Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen. Door met elkaar in het huwelijksbootje te stappen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, leg je in beide gevallen vast dat je partner en jij bepaalde rechten en plichten naar elkaar hebben. Zo mag je de achternaam van je partner gebruiken, beloof je om voor elkaar te zorgen en zijn jullie elkaars wettelijke erfgenaam.

Partnerschapsvoorwaarden

Ook ontstaat bij beide samenlevingsvormen in principe een beperkte gemeenschap van goederen. De bezittingen en schulden die je had vóór het geregistreerd partnerschap blijven van jou. Erfenissen en schenkingen blijven ook van jou. Wat je samen tijdens het geregistreerd partnerschap opbouwt is wel van jullie beiden.  

Wil je dit niet? Dan kun je kiezen voor partnerschapsvoorwaarden waarin je, net als bij huwelijkse voorwaarden specifieke afspraken vastlegt over de verdeling na een eventuele breuk. 

Ben je lid van DELA en wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met de DELA VoorelkaarDesk.

Religieuze inzegening en ouderschap

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap kent ook op het gebied van de religieuze inzegening en het ouderschap dezelfde regels. Beide samenlevingsvormen kun je met een religieuze ceremonie bij bijvoorbeeld een moskee of kerk laten inzegenen. Dit kan alleen als een ambtenaar van de burgerlijke stand jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft voltrokken.

Als er een kind geboren wordt, krijgt de pasgeborene automatisch beide echtgenoten of geregistreerd partners als ouders. Ben je getrouwd met of geregistreerd partner van iemand met hetzelfde geslacht, dan gelden er andere regels rondom het ouderschap.

Meer informatie?

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of twijfel je tussen trouwen en partnerschapsregistratie? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We denken graag met je mee.

Meer informatie?

Heb je vragen over dit onderwerp? Als lid van coöperatie DELA kun je contact opnemen met de VoorelkaarDesk. Onze medewerkers helpen je graag verder.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.