• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Hoe doe je afstand van een erfenis?

Een erfenis is niet altijd welkom. Naast bezittingen kun je namelijk ook schulden erven. Ook kan het zijn dat je om emotionele redenen niets met de erfenis te maken wilt hebben. In dat soort gevallen kun je afstand doen van de nalatenschap. Maar hoe werkt dat precies?

Chat met onze medewerkers

Afstand doen van een erfenis

Wanneer je denkt dat de schulden hoger zijn dan het bedrag dat je erft, kun je de erfenis weigeren. Dit heet de erfenis verwerpen. Er zijn ook andere redenen om afstand te doen van een erfenis. Bijvoorbeeld omdat je ruzie hebt met andere erfgenamen of omdat je geen goede band met de overledene had.

Als je een erfenis weigert, ben je niet meer verantwoordelijk voor de achtergebleven schulden. Je wordt niet meer betrokken bij de verdere afwikkeling en hebt ook geen recht meer op de nalatenschap. Bedenk dat dit ook geldt voor foto’s, brieven en andere persoonlijke spullen. Overigens zijn -na het weigeren van de erfenis door jou- jouw kinderen aan de beurt om dezelfde vraag te beantwoorden, namelijk of zij de erfenis wel willen accepteren, als de wet (en dus niet een testament) van toepassing is.

Termijn

Er bestaat geen wettelijke termijn waarbinnen je moet beslissen of je de erfenis aanneemt of weigert. De meeste mensen nemen dit besluit binnen drie maanden. Dan is vaak wel duidelijk of er schulden zijn en hoe hoog ze zijn. Ook speelt mee dat schuldeisers pas na drie maanden aanspraak kunnen maken op geld uit de erfenis.

Rechtbank

Het verwerpen van een erfenis gaat via de rechtbank. Je moet hiervoor een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. Dat kost ongeveer € 155 (2024). Dit zijn de zogenoemde griffiekosten. Als je zelf niet naar de rechtbank wilt gaan, kun je dit ook door de notaris laten doen. Houd in dat geval wel rekening met extra notariskosten.

Wat gebeurt er met jouw erfdeel?

Als je afstand doet van een erfenis, gaat jouw deel van de nalatenschap naar je erfgenamen. Heb je kinderen? Dan valt het erfdeel automatisch aan hen toe. Als je dit niet wilt en je kinderen zijn minderjarig, dan moet je toestemming aan de rechter vragen voor het verwerpen.

Gaat jouw deel naar andere erfgenamen en willen zij de nalatenschap ook niet? Dan kunnen jullie een gezamenlijke verklaring bij de rechtbank indienen. Je kunt dit in één verzoek namens meerdere mensen doen, dus je betaalt hiervoor geen extra griffiekosten.

Terugdraaien?

Heb je eenmaal afstand gedaan van een nalatenschap, dan kun je dat besluit niet meer terugdraaien.

Beneficiair aanvaarden

Mocht je de erfenis willen verwerpen omdat je niet zeker weet of er veel schulden zijn, dan kun je ook overwegen om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dit betekent dat je de erfenis alleen wilt hebben als het bedrag dat overblijft hoger is dan de schulden

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.