• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat is co-ouderschap?

Het einde van een relatie heeft een grote impact, helemaal als er kinderen in het spel zijn. Jullie leven en dat van de kinderen komt er waarschijnlijk heel anders uit te zien. Veel ex-partners kiezen in deze situatie voor co-ouderschap.

Chat met onze medewerkers

Wat houdt co-ouderschap in?

Co-ouderschap is een regeling waarbij ouders die geen stel meer zijn, toch samen voor de kinderen blijven zorgen. Bij co-ouderschap worden de zorg en opvoeding en de kosten die daarmee te maken hebben meestal gelijk verdeeld tussen de twee ouders. Zo zien jij en je ex-partner jullie kind ongeveer even vaak.
Ouders mogen co-ouderschap zelf invullen. Sommige ouders spreken af om bijvoorbeeld elke week allebei 3 of 4 dagen voor hun kind te zorgen, anderen doen dat om de beurt een week. Voor co-ouderschap is het heel belangrijk dat jij en je ex een goed onderling contact hebben, omdat jullie elkaar nog regelmatig zullen spreken en zien. 

Wanneer kies ik voor co-ouderschap?

Als jullie gaan scheiden, moeten jullie een ouderschapsplan opstellen waarin afspraken staan over de verdeling van de zorg voor jullie kinderen. Co-ouderschap is dan een van de opties. Maar ook als jij en je ex niet getrouwd waren, is co-ouderschap een mogelijkheid. 
Een groot voordeel van co-ouderschap is dat jullie kinderen niet hoeven te kiezen bij welke ouder ze gaan wonen. Zowel jij als je ex blijven nauw betrokken bij de opvoeding en het dagelijks leven van de kinderen. Ook voorkom je met co-ouderschap dat een van jullie de kinderen bijvoorbeeld alleen nog in het weekend ziet. 

De kosten verdelen

Bij co-ouderschap maken de ouders samen afspraken over wie de kosten van de zorg en opvoeding betaalt. Als de kinderen even vaak bij jou en je ex zijn, worden zaken als kleding en eten meestal betaald door de ouder die op dat moment voor ze zorgt. Maar als een van jullie meer verdient, is het logisch dat hij of zij ook meer bijdraagt.

Verzekeringen

De ouders bepalen ook in overleg wie de andere (grote) kosten voor zijn rekening neemt. Denk bijvoorbeeld aan het schoolgeld en verzekeringen, zoals een zorg- of uitvaartverzekering. En jullie spreken ook af naar wie de kinderbijslag gaat. Dit bedrag kan trouwens ook verdeeld worden over de twee ouders.

 
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.