• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat is voogdij?

Als ouder wil je natuurlijk dat er altijd goed voor je kind of kinderen wordt gezorgd. Maar wat nou als jij en je partner overlijden of ernstig ziek worden, of om andere redenen niet meer voor hen kunnen zorgen? Ook dan wil je zeker weten dat je kind in goede en veilige handen is. In zo’n geval wijs je een of meerdere voogden aan.

Chat met onze medewerkers

Wat is een voogd?

Een voogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind van iemand anders. Een reden hiervoor kan zijn dat de ouders niet meer leven of slecht voor hun kinderen zorgen. Deze persoon heeft dan de voogdij over de kinderen. Veel ouders zetten in hun testament wie na hun overlijden de voogdij krijgt. Vaak zijn dit familieleden of goede vrienden.

Als jij en je partner geen voogd hebben aangewezen, dan bepaalt de rechter na je overlijden wie de voogdij krijgt, bijvoorbeeld een familielid. Dit kunnen meerdere personen zijn. Soms wijst de rechter de voogdij toe aan een instelling, zoals Bureau Jeugdzorg.

Normaal gesproken nemen de ouders de belangrijke beslissingen voor hun kind. Dit heet het ouderlijk gezag en is echt iets anders dan voogdij. Alleen iemand die niet een van de ouders is, kan voogd worden. Deze persoon krijgt dan wel het gezag over het kind.

Wat doet een voogd?

Een voogd hoeft het kind niet zelf op te voeden en te verzorgen. Hij mag dit ook aan iemand anders overlaten en zelf alleen de financiën van het kind beheren. Maar meestal laten de ouders in hun testament opnemen dat de voogd hun kind bij voorkeur ook verzorgt en opvoedt.

De voogd is niet verplicht om de zorg voor het kind zelf te betalen. Dit mag hij ook doen met de erfenis van het kind. Vaak beheert de voogd deze erfenis. Hij of zij moet wel elk jaar verantwoording afleggen over het geld dat aan de opvoeding is uitgegeven. Je kunt in je testament ook een bewindvoerder benoemen die de erfenis voor je kind beheert.

Meestal krijgt de voogd ook kinderbijslag voor het kind. Zijn de ouders overleden, dan komt daar vaak een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet bovenop. Daarnaast kan de voogd een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente.

Kun je de voogdij weigeren?

Het komt ook weleens voor dat iemand de voogdij weigert, bijvoorbeeld omdat hij of zij niet voor het kind wil zorgen. Het is niet verplicht om voogd te worden en de voogdij begint pas als de voogd daar zelf mee instemt. Gebeurt dat niet? Dan gaat de rechter op zoek naar een andere voogd.

Wanneer stopt de voogdij?

Volgens de wet stopt de voogdij als het kind 18 jaar wordt en dus meerderjarig is. De rechter controleert dan nog één keer of de voogd of bewindvoerder goed met het geld van het kind is omgegaan. Blijkt dit niet zo te zijn, dan kan de rechter de voogd voor de schade laten opdraaien.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over voogdij? Of wil je in je testament laten vastleggen wie de voogdij over je kinderen krijgt als jij overlijdt? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen en onze notarissen kunnen je veel werk uit handen nemen.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.