• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Echtscheidingsconvenant

Gaan u en uw partner scheiden? Dan moet u, via een advocaat, een echtscheidingsconvenant naar de rechtbank sturen. Hierin regelt u de verdeling van spullen, het huis, geld en eventueel de financiële zorg voor kinderen.

Chat met onze medewerkers

Heeft u een echtscheidingsconvenant nodig als u samenwoonde?

Een echtscheidingsconvenant is een must als u getrouwd of geregistreerd partner bent, maar niet als u samenwonend bent. Woont u samen en gaan u en uw partner uit elkaar? Lees hier de informatie wat u moet doen als u uit elkaar gaat als u samenwoont. Als u minderjarige kinderen heeft, zie dan ook de informatie onder aan deze pagina.

Afspraken over geld in een echtscheidingsconvenant

Bent u onder huwelijkse voorwaarden getrouwd? Bekijk dan eerst de voorwaarden die u maakte toen u ging trouwen. De huwelijkse voorwaarden vormen de basis voor de afspraken die u maakt bij een scheiding. Wilt u wijzigingen aanbrengen in de voorwaarden? Dat kan, maar alleen als u het er allebei mee eens bent.

Over uw vermogen legt u het volgende vast in een echtscheidingsconvenant:

 • Het totaalbedrag van het gezamenlijk vermogen en wat hiermee zal gebeuren;
 • Welke schulden er zijn en wie deze op zich neemt;
 • Welke schenkingen of erfenissen u tijdens uw huwelijk heeft ontvangen en hoe deze worden verdeeld;
 • Hoe u omgaat met gezamenlijke verzekeringen;
 • Vanaf welke datum de verdeling ingaat.

Afspraken over het huis

 • Huurhuis
  Welke afspraken u maakt, hangt af van of u samen staat ingeschreven of dat één van u huurder is. Mocht u allebei niet in het huis willen blijven wonen, dan kunt u de huur opzeggen. Gaat één van u verhuizen, leg dan ook vast hoe lang de ander mag zoeken naar een nieuw huis.
 • Koophuis
  Als u vóór 2018 in gemeenschap van goederen bent getrouwd, is het huis van u samen. Wil één van u in het huis blijven wonen, dan neemt diegene meestal de hypotheek over. De bank zal bekijken of dit financieel mogelijk is. Heeft u in de huwelijkse voorwaarden afspraken gemaakt over het huis of is het huis van één van beiden, dan is het goed om in het echtscheidingsconvenant de afspraken nogmaals duidelijk uit te werken. Wie neemt welke lasten op zich?

Verdeling van de inboedel

 • Getrouwd in gemeenschap van goederen
  Als u vóór 2018 getrouwd bent in gemeenschap van goederen zijn alle spullen van u en uw partner gezamenlijk, ook de spullen die voor het huwelijk alleen van u waren. Maar als alles van u samen is, hoe kun u het dan verdelen? Het makkelijkst is om een lijst te maken van alle spullen die u samen heeft. Bepaal aan de hand van die lijst wie wat krijgt.
 • Getrouwd onder huwelijkse voorwaarden
  Kijk de voorwaarden na om te bekijken welke afspraken u heeft gemaakt over de inboedel. Aan de hand hiervan kunt u deze nakomen of gezamenlijk besluiten deze te veranderen. Dit legt u vervolgens vast in het echtscheidingsconvenant.

Afspraken over pensioen

 • Verdeling van het ouderdomspensioen volgens de wet
  Volgens de wet krijgt ieder de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd.
 • Ouderdomspensioen niet verdelen volgens de wet
  U houdt beiden alleen het door uzelf opgebouwde pensioen, of u kunt een andere verdeling afspreken.  U kunt hierbij aangeven of u wilt dat de periode voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap ook meetelt.
 • Ouderdomspensioen opsplitsen
  Als u de pensioenen laat splitsen krijgt u het pensioendeel van uw ex-partner als u met pensioen gaat. Het nadeel is dat u geen recht meer heeft op nabestaandenpensioen.
 • Afspraken over nabestaandenpensioen / partnerpensioen 
  Volgens de wet heeft uw ex ook recht op nabestaandenpensioen/ partnerpensioen dat tijdens het huwelijk of partnerschap is opgebouwd en andersom. Als u gescheiden bent en één van u overlijdt, dan krijgt de ex-partner dus een gedeelte van het nabestaandenpensioen/ partnerpensioen (behalve bij splitsing).

Partneralimentatie

Tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u verplicht voor elkaar te zorgen en elkaar financieel te steunen. Deze plicht kan doorlopen, ook als de relatie strandt. Dit heet partneralimentatie.

Wat u vast kunt leggen over partneralimentatie in een echtscheidingsconvenant:

 • Wie partneralimentatie zal betalen;
 • Hoe hoog de partneralimentatie is;
 • Hoe lang de partneralimentatie wordt betaald;
 • Of de hoogte van het bedrag jaarlijks wettelijk wordt verhoogd.

Afspraken over de kinderen in een echtscheidingsconvenant

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u een en ander vastleggen in een ouderschapsplan, bijvoorbeeld over de zorg en de financiën rondom uw kinderen. Het ouderschapsplan kunt u opnemen in het echtscheidingsconvenant en samen via een advocaat naar de rechtbank sturen.

Heeft u samen een kind dat is overleden? Maak dan afspraken over het graf of de urn van het overleden kind. Denkt u daarbij aan afspraken over het grafonderhoud, de bewaarplek van de urn en het ruimen van het graf. U zet deze afspraken in het echtscheidingsconvenant.

 • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
 • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.