• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Voogdij regelen via testament

Je moet er niet aan denken, maar toch is het goed om vast te leggen wie er voor je kinderen zal zorgen, mocht je iets overkomen.

Chat met onze medewerkers

Een voogd is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van je kinderen, als jij en je partner er niet meer zijn. Praat daarom van de voren met degene die je als voogd wilt aanwijzen en vraag of hij of zij het voogdijschap op zich zou willen nemen. Na je overlijden mag een voogd altijd nog kiezen om zelf voor de kinderen te zorgen of dit aan iemand anders over te laten.

Opvoeding en verzorging

Een voogd krijgt in principe dezelfde bevoegdheden als de ouder van het kind. Hij of zij mag je kind opvoeden en verzorgen, maar is hiertoe niet verplicht. De voogd mag ook beslissen om dit aan een ander overlaten.

Heb je geld nagelaten aan uw kind? Dan zal de voogd of een door jouw aangewezen bewindvoerder dit beheren tot de 18de verjaardag van je kind. Een rechter kan bepalen dat er jaarlijks rekenschap en verantwoording afgelegd moet worden.

Wel of geen testament?

Vroeger moest voogdij altijd in het testament worden vastgelegd, maar tegenwoordig kan dat ook via de rechtbank. Heb je niets laten vastleggen, dan zal de rechter beslissen wie er voor je minderjarige kinderen zal zorgen, als er iets met jouw en je partner gebeurt. De rechter zal altijd overleggen met de familie en kinderbescherming. Zijn de kinderen ouder dan 12, dan mogen zij ook hun zegje doen.

Je kunt de voogdij laten vastleggen in een testament, dit gebeurt altijd bij de notaris. De mensen van de DELA VoorElkaarDesk kunnen je helpen met de voorbereidingen voor een testament en kan u in contact brengen met een aangesloten notaris.

  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.
  • 040 219 91 00 Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.