• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wat is een kindsdeel?

De dood van je vader of moeder is een emotionele gebeurtenis. De erfenis is waarschijnlijk wel het laatste waar je dan mee bezig bent. Toch heb je als kind recht op een deel daarvan. Dat deel noemen we het kindsdeel.

Chat met onze medewerkers

Het kindsdeel

Het kindsdeel is het deel van de erfenis dat volgens de wet naar het kind gaat als een van de ouders overlijdt en er geen testament is. Wanneer de andere ouder nog in leven is, krijgt hij of zij de hele erfenis. Het kind kan het kindsdeel niet direct opeisen, maar krijgt dit pas als de langstlevende ouder ook overleden is.

Voorbeeld

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Waren de ouders in dit voorbeeld wél in gemeenschap van goederen getrouwd, dan was de helft van de eigendommen al van de langstlevende ouder. Deze ouder heeft dus al de helft van de eigendommen en krijgt daarnaast een deel ter grootte van een kindsdeel. Dit is dan niet een kwart, maar een achtste van de eigendommen.

Wat is de legitieme portie?

De kinderen hebben een bijzondere positie in het erfrecht. Ook als de ouder in zijn of haar testament heeft vastgelegd dat je onterfd wordt, mag je een deel van de erfenis opeisen. Dit deel heet de legitieme portie en bestaat alleen uit geld, nooit uit spullen van de overledene. Volgens de wet is de legitieme portie de helft van het gewone kindsdeel.

Je kunt de legitieme portie pas opeisen nadat ook de langstlevende echtgenoot, geregistreerde partner of de persoon met wie je overleden ouder een samenlevingsovereenkomst had is overleden. Je moet wel binnen vijf jaar na het overlijden van je ouder laten weten dat je de legitieme portie wilt hebben, ook al krijg je deze pas uitbetaald als de partner van je overleden ouder ook overleden is. Als je dit niet aangeeft, dan krijg je de legitieme portie niet.

Wanneer betaal je erfbelasting over een kindsdeel?

Zoals gezegd kun je het kindsdeel niet meteen opeisen als een van je ouders overlijdt en de ander nog leeft. Maar dit wordt wel als erven gezien en dus moet er erfbelasting worden betaald. De langstlevende ouder draagt de erfbelasting af. Dit bedrag wordt dan afgetrokken van de vordering voor het kind.

Heb je een vraag over het kindsdeel, de erfbelasting of een testament? Als lid van DELA kun je contact opnemen met onze VoorelkaarDesk. We beantwoorden graag al je vragen.