• Klantenservice 040 260 16 36 Ma t/m vrij van 8.00 tot 20.00 uur.

Privacy Statement

Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de gegevens die u aan ons verstrekt. Wij vinden bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom werken wij zowel volgens de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van het Verbond van Verzekeraars als volgens de Privacy Waarborg van DDMA (de branchevereniging voor dialoogmarketing).

Bezoekersregistratie

Deze website is voor iedereen toegankelijk. De site is gemaakt voor iedereen die geïnteresseerd is in onze verzekeringen en dienstverlening. Wij registreren algemene bezoekgegevens, zoals het aantal kliks op een bepaald onderwerp. Deze informatie gebruiken wij alleen om de website te verbeteren. Dit gebeurt volledig anoniem. Wij weten niet wat het klikgedrag van individuele bezoekers is en koppelen deze informatie niet aan uw persoonsgegevens.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Ze worden gebruikt om het gebruik van de site makkelijker te maken. Bijvoorbeeld door uw gegevens in formulieren te tonen. Klik hier voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u informatie aanvraagt via onze website en/of een verzekering of dienst aanvraagt, dan vragen wij persoonlijke gegevens van u. Deze informatie gebruiken wij om u informatie te sturen en voor het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, voor het verlenen van financiële diensten en voor het verlenen van diensten die samenhangen met overlijden. Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons klantenbestand te vergroten, en om u te informeren over relevante producten of diensten. Daarnaast kunnen wij deze informatie gebruiken –indien van toepassing– voor fraudebestrijding. Zoals eerder gezegd gaan wij op een behoorlijke en zorgvuldige wijze met uw gegevens om en werken wij volgens de wet en gedragscodes.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de databank van de Stichting CIS. Het doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.
Meer informatie stichtingcis.nl

Stichting CIS,
Borderwijklaan 2
2591 XR Den Haag

Postadres: Postbus 124, 3700 AC Zeist.

Verwerking van medische gegevens

In bepaalde gevallen vragen wij een gezondheidsverklaring van u. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van een levensverzekering. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw medische gegevens. Het verwerken van uw medische gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. Onze medisch adviseur is een geregistreerd arts. Zowel voor de medisch adviseur als voor de degene die uw gegevens verwerkt, geldt geheimhoudingsplicht. Ons uitgangspunt is dat alleen degenen die uw gegevens moeten verwerken, uw medische gegevens zullen inzien. Wij bewaren uw medische gegevens samen met andere medische stukken –bijvoorbeeld keuringsrapporten– in een medisch dossier. De medisch adviseur beheert alle medische dossiers volgens de daarvoor geldende regelgeving en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Met het inzenden van een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring geeft u aan dat u geen bezwaar heeft tegen verwerking van uw medische gegevens. Tekent u wel bezwaar aan, dan kan dat tot gevolg hebben dat wij u geen verzekering aanbieden, omdat wij zonder medische gegevens het risico niet juist kunnen inschatten.

Telefoon- en chatgesprekken

Zakelijke telefoon- en chatgesprekken kunnen door ons worden bewaard. Dit doen wij met twee redenen.
1. Kwaliteitsmonitoring Om onze dienstverlening en daarmee de kwaliteit van onze service te optimaliseren, doen wij aan kwaliteitsmonitoring. Ook kunnen wij hiermee aantonen dat wij voldoen aan wet- en regelgeving. De gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is voor zorgvuldige naleving van de wet- en regelgeving. Daarna worden ze vernietigd.
2. Totstandkoming van de overeenkomst Als een overeenkomst via de telefoon tot stand komt, nemen wij het gesprek op als bewijs voor u en voor ons dat de verzekering is afgesloten. Die opnames bewaren wij zolang als nodig is voor zorgvuldige naleving van de verzekeringspolis en voor naleving van wet- en regelgeving. Daarna worden ze vernietigd.
Belangrijk om te weten

  • Als wij uw gesprek bewaren, dan vertellen wij u dit tijdens het gesprek.
  • Wij gaan integer en zorgvuldig om met bewaarde gespreksbestanden.
  • Wij gebruiken de gesprekken niet voor andere doeleinden.
  • De bestanden worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit moet wegens wet- en regelgeving.

Recht van verzet

Wilt u liever geen schriftelijke, telefonische en/of elektronische informatie ontvangen over onze producten of dienstverlening? Laat het ons weten via info@dela.org of stuur een brief (gratis) aan DELA, Antwoordnummer 77100, 5600 TW Eindhoven.

Wijzigingen

Wij hebben het recht om dit privacy statement te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

Copyright 04-2014, coöperatie DELA