• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens door DELA

Op welke manier gaat DELA om met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens?

Chat met onze medewerkers

Voor het accepteren en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst kunnen wij een gezondheidsverklaring van u vragen. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw gezondheidsgegevens. Onze medewerkers verwerken alleen gezondheidsgegevens die zij voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig hebben. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij verwerken. De verwerking van uw gezondheidsgegevens vindt plaats binnen een speciale afgescheiden eenheid onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. De medisch adviseur beheert alle medische dossiers volgens de daarvoor geldende regelgeving en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.