• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Het gebruik van bijzondere persoonsgegevens door DELA

Op welke manier gaat DELA om met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens als medische gegevens of gegevens ter identificatie?

Chat met onze medewerkers

Medische gegevens

In bepaalde gevallen vragen wij een gezondheidsverklaring van u. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw medische gegevens. Het verwerken van uw medische gegevens gebeurt onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur. Onze medisch adviseur is een geregistreerd arts. Zowel voor de medisch adviseur als voor degene die uw gegevens verwerkt, geldt geheimhoudingsplicht. Ons uitgangspunt is dat alleen degenen die uw gegevens moeten verwerken, uw medische gegevens zullen inzien. Wij bewaren uw medische gegevens samen met andere medische stukken –bijvoorbeeld keuringsrapporten– in een medisch dossier. De medisch adviseur beheert alle medische dossiers volgens de daarvoor geldende regelgeving en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Gegevens ter identificatie

DELA is in sommige gevallen verplicht om uw identiteit vast te stellen en te verifiëren. Dit geldt bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, o.a. op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. In dat kader kan DELA u vragen om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs. Dit geldt tevens als u gebruik wilt maken van specifieke rechten, zoals het recht op inzage in uw gegevens.