• Overlijden melden 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Contactgegevens DELA

Chat met onze medewerkers

Om een aanvraag te doen in het kader van privacy en AVG kunt u een standaard aanvraagformulier downloaden of opvragen per post. Wanneer de aanvraag compleet is, kan deze door ons in behandeling worden genomen.

 

Ingevulde aanvragen kunt u (inclusief een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs waarop u het BSN en de foto onherkenbaar mag maken) sturen aan:

 

Coöperatie DELA

AVG Rechten van betrokkenen

Antwoordnummer 77100

5600 TW Eindhoven


U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.