• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Contactgegevens DELA

Chat met onze medewerkers

Om een aanvraag te doen in het kader van privacy en AVG kunt u een standaard aanvraagformulier downloaden of opvragen per post. Wanneer de aanvraag compleet is, kan deze door ons in behandeling worden genomen.

Ingevulde aanvragen kunt u sturen aan:

Coöperatie DELA
AVG Rechten van betrokkenen
Antwoordnummer 77100
5600 TW Eindhoven

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen over de wijze waarop DELA met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via functionarisgegevensbescherming@dela.org.