• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Profilering en automatische besluiten

Onder andere door het bezoek aan onze website kunnen wij uw (klik-)gedrag vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profilering).

Profilering is een geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens met als doel een individu te evalueren, te classificeren of een beslissing over die persoon te nemen. Dit doen we door persoonsgegevens te vergelijken en samen te brengen.

Op basis van het klikgedrag wordt uw bezoek gekoppeld aan uw voorkeuren. Het profiel dat daarmee wordt gemaakt, ligt ten grondslag aan het besluit welke gerichte boodschappen worden gekoppeld aan uw persoonlijk profiel.

Een aanvraag van een verzekering via de website wordt in veel gevallen geautomatiseerd verwerkt. Acceptatie of afwijzing van uw aanvraag gebeurt dan zonder menselijke tussenkomst. Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen heeft u altijd het recht om te weten waarom uw aanvraag is afgewezen en heeft u het recht om bezwaar te maken tegen dit besluit. U heeft ook het recht om een aanvraag door een medewerker te laten beoordelen.
 

Chat met onze medewerkers