• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Bewaren van persoonsgegevens

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

DELA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens zijn verkregen. In sommige gevallen bepaalt de wet hoelang persoonsgegevens bewaard mogen of moeten blijven. In andere gevallen hebben wij deze termijn zelf bepaald. Van alle verwerkingen van persoonsgegevens is een bewaartermijn vastgesteld. Deze bewaartermijnen zijn opgenomen in het verwerkingenregister.

Zo bewaren wij de persoonsgegevens van een verzekeringsovereenkomst maximaal zeven jaar na einde van deze overeenkomst. Een uitvaartdossier bewaren wij maximaal twee jaar nadat de uitvaart volledig is uitgevoerd en afgehandeld.
 

Chat met onze medewerkers