• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Bewaren van persoonsgegevens

DELA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijnen voldoen aan de specifieke regelgeving hieromtrent. DELA volgt hierbij haar beleid waarin de bewaartermijnen zo specifiek mogelijk zijn aangegeven.

Chat met onze medewerkers