• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt, onze website bezoekt, informatie en/of een verzekering of andere dienst aanvraagt, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Hiermee kunnen wij onze dienstverlening kwalitatief hoog houden.

Chat met onze medewerkers

DELA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doelen. DELA zal per doel alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens verwerken.

DELA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten;
  • Het verlenen van financiële diensten;
  • Het verlenen van diensten die samenhangen met overlijden;
  • Om u te kunnen informeren en adviseren;
  • Het vragen en geven van feedback aan klanten;
  • De afhandeling van klachten en complimenten;
  • Analyses voor historische en statistische doeleinden;
  • Om te voldoen aan voorschriften uit de wet- en regelgeving.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons klantenbestand te vergroten en om u te informeren over relevante producten of diensten. In een openbaar register worden de naam en het adres van persoon die de bestemming van de as heeft aangegeven opgenomen. Dit vloeit voort uit de Wet op de lijkbezorging.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken, indien van toepassing, voor fraudebestrijding.

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen bij de databank van de Stichting CIS. Het doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Meer informatie stichtingcis.nl
Stichting CIS,
Borderwijklaan 2
2591 XR Den Haag
Postadres: Postbus 124, 3700 AC Zeist.