• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Telefoon- en chatgesprekken

Telefoon- en chatgesprekken kunnen door ons worden opgenomen en bewaard. Dit doen wij met twee redenen:

Chat met onze medewerkers

1. Ter verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening
Om onze dienstverlening en daarmee de kwaliteit van onze service te optimaliseren doen wij aan kwaliteitsmonitoring. Ook kunnen wij hiermee aantonen dat wij voldoen aan wet- en regelgeving. Een voorbeeld is de informatieverplichting die wij op grond van de privacyregelgeving hebben. De gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is voor zorgvuldige naleving van de wet- en regelgeving. Daarna worden de gegevens vernietigd.

2. Totstandkoming of wijziging van de overeenkomst
Als een overeenkomst via de telefoon tot stand komt of wordt gewijzigd, nemen wij het gesprek op als bewijs voor u en voor ons dat de verzekering is afgesloten of is gewijzigd. Die opnames bewaren wij zolang als nodig is voor zorgvuldige naleving van de overeenkomst en voor naleving van wet- en regelgeving. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Als wij uw telefoon- of chatgesprek opnemen, dan laten we u dit voorafgaand aan het gesprek weten.