• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Telefoon- en chatgesprekken

Zakelijke telefoon- en chatgesprekken kunnen door ons worden bewaard. Dit doen wij met twee redenen.

Chat met onze medewerkers

1. Kwaliteitsmonitoring
Om onze dienstverlening en daarmee de kwaliteit van onze service te optimaliseren, doen wij aan kwaliteitsmonitoring. Ook kunnen wij hiermee aantonen dat wij voldoen aan wet- en regelgeving. Een voorbeeld is de informatieverplichting die wij op grond van de privacyregelgeving hebben. De gesprekken worden niet langer bewaard dan nodig is voor zorgvuldige naleving van de wet- en regelgeving. Daarna worden de gegevens vernietigd.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Als een overeenkomst via de telefoon tot stand komt, nemen wij het gesprek op als bewijs voor u en voor ons dat de verzekering is afgesloten. Die opnames bewaren wij zolang als nodig is voor zorgvuldige naleving van de verzekeringspolis en voor naleving van wet- en regelgeving. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Belangrijk om te weten:

  • Als wij uw gesprek bewaren, dan vertellen wij u dit tijdens het gesprek;
  • Wij gaan integer en zorgvuldig om met bewaarde gespreksbestanden;
  • Wij gebruiken de gesprekken niet voor andere doelen dan de hierboven genoemde doelen;
  • De bestanden worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van wet- en regelgeving.