• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

DELA is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat DELA de doelen en de middelen voor de verwerking van gegevens zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Chat met onze medewerkers