• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Wie is DELA?

Onder DELA wordt verstaan Coöperatie DELA, gevestigd op de Oude Stadsgracht 1, 5611 DD in Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17012026. Hieronder vallen alle activiteiten die worden uitgevoerd binnen de DELA groep, waaronder DELA Holding N.V., DELA Natura- en Levensverzekeringen N.V., DELA Uitvaarverzorging N.V. en alle daaraan gelieerde maatschappijen.

Chat met onze medewerkers