• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Bescherming van persoonsgegevens

Op welke wijze beschermt DELA uw persoonlijke informatie?

Chat met onze medewerkers

DELA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

DELA heeft een Informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke en elektronische maatregelen getroffen.