• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Beveiliging van persoonsgegevens

Op welke wijze beveiligt DELA uw persoonlijke informatie?

Chat met onze medewerkers

Wij hanteren een streng (informatie)beveiligingsbeleid om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn. Beveiligingsbeleid en -standaarden worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen. Om gegevens te beveiligen nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Medewerkers worden gescreend en zijn tot geheimhouding verplicht. Uw persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan de diensten die u met ons bent overeengekomen. Als wij gebruik maken van derde partijen bij de verwerking van persoonsgegevens dan controleren wij dat die partij beschikt over voldoende beveiliging.

Mocht er ondanks de strenge beveiliging toch iets misgaan dan lossen wij het incident zo snel mogelijk op en nemen maatregelen om herhaling uit te sluiten. Ernstige datalekken melden wij bij de Autoriteit Persoonsgegevens.