• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de AVG kunnen wij uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken als daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat. DELA hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

Chat met onze medewerkers

A. DELA verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en de uitvoering van overeenkomsten.

Bij de aanvraag, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, is DELA verplicht om bepaalde gegevens te verwerken teneinde uw aanvraag te kunnen behandelen. Verder vragen wij uw gegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Dergelijke gegevensverzameling en -verwerking is noodzakelijk, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een verzekering, maar ook ten behoeve van andere producten en diensten die wij u aanbieden.

B. DELA dient de wet na te leven.

DELA is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken, o.a. in het kader van:

  • antiwitwaswetgeving;
  • boekhoudkundige verwerking;
  • de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichthouders, waaronder De Nederlandsche Bank, de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens te beantwoorden;
  • fiscale verplichtingen;
  • verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- of regelgeving.

C. DELA beschikt over een aantal gerechtvaardigde belangen.

DELA heeft een aantal gerechtvaardigde belangen voor de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij letten wij erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Zo worden o.a. persoonsgegevens verwerkt met als doel:

  • het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken;
  • de uitoefening en de verdediging van de rechten van DELA bijvoorbeeld bij geschillen;
  • het beheer van leden/klanten en van groepen van leden/klanten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten (bijvoorbeeld particulieren, ondernemingen, zelfstandigen) en persoonsprofielen voor het beheer van leden/klanten of voor het detecteren van behoeften van de klant;
  • het verzorgen en verbeteren van de website www.dela.nl, zodat DELA zoveel mogelijk van uw vragen met betrekking tot deze websites kan beantwoorden;
  • de gehele of gedeeltelijke overdracht van activiteiten en in het kader daarvan uitwisseling van gegevens, waaronder de intermediairs en uitvaartorganisaties.

D. DELA beschikt over een bijzonder gerechtvaardigd belang: direct marketing.

DELA beschikt over verschillende producten en diensten die wij u kunnen aanbieden en waarvoor wij u rechtstreeks kunnen benaderen (direct marketing).

Als u niet wenst te worden benaderd door DELA met informatie, reclame of voorstellen op maat, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van DELA. Meer informatie daarover vindt u onder ‘Uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens’.

E. DELA vraagt in een aantal gevallen uw uitdrukkelijke toestemming.

Onder andere door het bezoek aan onze website kunnen wij uw (klik-)gedrag vaststellen om u op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken (profilering). Profilering is een geautomatiseerde verwerking van (persoons)gegevens met als doel een individu te evalueren, te classificeren of een beslissing over die persoon te nemen. Dit doen we door persoonsgegevens te vergelijken en samen te brengen

Op basis van het klikgedrag wordt uw bezoek gekoppeld aan uw voorkeuren. Het profiel dat daarmee wordt gemaakt, ligt ten grondslag aan het besluit welke gerichte boodschappen worden gekoppeld aan uw persoonlijk profiel.

Naast het hierboven genoemde volgen van uw klikgedrag, kan het zijn dat DELA ook voor andere verwerkingen van uw gegevens uw uitdrukkelijke toestemming vraagt.