• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Uitwisseling van persoonsgegevens

Op welke wijze gaat DELA om met de uitwisseling van persoonsgegevens?

Chat met onze medewerkers

A. Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DELA Groep

Binnen DELA kunnen uw (persoons)gegevens worden uitgewisseld tussen de diverse (zelfstandige) bedrijfsonderdelen. Uw gegevens worden verwerkt binnen de DELA Groep, waaronder naast DELA ook DELA Vastgoed BV, DELA België en DELA Duitsland vallen. Dit geldt voor zover dit binnen de wetgeving is toegestaan.

DELA ziet erop toe dat binnen de diverse bedrijfsonderdelen de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.
Wanneer DELA dit wettelijk verplicht is, worden binnen de DELA Groep verwerkersovereenkomsten opgesteld bij het uitwisselen van persoonsgegevens.

De uitwisseling van persoonsgegevens binnen de DELA Groep kan gebeuren met het oog op de naleving van wettelijke vereisten, de beoordeling voor het sluiten van een contract of uitvoering van een overeenkomst. Daarnaast kunnen persoonsgegevens uitgewisseld worden binnen de DELA Groep voor de volgende gerechtvaardigde doeleinden:

 • gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van leden/klanten en/of ondersteuning daarvan;
 • studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken maken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van DELA.

B. Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten DELA

De uitvoering van de dienstverlening kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en DELA of wanneer DELA hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

DELA kan, indien van toepassing, uw persoonsgegevens verstrekken aan de volgende ontvangers:

Algemeen:

 • Softwareleveranciers en andere IT-verwerkers

Medische acceptatie (na uw machtiging):

 • Meditel (voor de keuringsarts)
 • Huisartsen of specialisten
 • GenRe (onze herverzekeraar)

Juridische verplichting:

 • Belastingdienst (renseignering)

Incasso:

 • Onze bank

Uitvaart:

 • Crematorium
 • Uitvaartcentrum
 • Begraafplaats
 • Drukkerij
 • Gemeente
 • Woorddienstbegeleider

C. DELA verkoopt of exploiteert persoonsgegevens niet commercieel aan derden

DELA zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of met uw voorafgaande toestemming.