• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Categorieën van persoonsgegevens

Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:

 • Als u onze website bezoekt, verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze site, via cookies en onze cookie-instellingen;
 • Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u kunnen sturen;
 • Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst die we met u hebben;
 • Als u opdrachtgever van een uitvaart bent verzamelen wij ook uw contactgegevens.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • Uw NAW-gegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • UW BSN (uitsluitend als hiervoor een wettelijke grondslag aanwezig is)
 • Uw IP-adres (bij bezoek aan de website)
 • Uw betalingsvoorkeuren en IBAN-nummer
 • Eventuele persoonsgegevens die door u worden ingevuld als inhoud van een bericht
 • Uw antwoorden op de gezondheidsvragen (indien noodzakelijk voor het afsluiten van een verzekering)
 • De voorletters, voornaam en achternaam van eventuele medeverzekerden.

Chat met onze medewerkers