• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Over coöperatie DELA

Wij zijn een coöperatie van ruim drie miljoen leden. Sinds de oprichting van DELA in 1937 geldt: samen sta je sterker en kun je méér bereiken. En daardoor kunnen onze leden meer voor hun naasten betekenen. Met onze verzekeringen en diensten zorgen we ervoor dat onze leden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. We staan hen met raad en daad bij en bieden financiële zekerheid.

Chat met onze medewerkers

Missie en visie

DELA is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. Het is onze ambitie dat onze klanten de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien.

Ons coöperatief model

DELA is een collectief, een coöperatie die iets voor elkaar wil betekenen: een betaalbare en waardige uitvaart voor iedereen.
Een uitvaart van nu is over 30 jaar duurder door inflatie. De prijzen van uitvaarten stijgen elk jaar. Daarom stijgt de jaarlijkse premie van ons DELA UitvaartPlan ook. Zodat iedereen die nu verzekerd is, in de toekomst een uitvaart naar wens krijgt.

Ons prijsbeleid

Coöperatie DELA kent drie soorten prijzen of tarieven: prijzen voor onze producten/dienstverlening, het regeltarief en de prijs voor de verzekering (verzekeringspremie). De uitgangspunten voor ons prijsbeleid zijn ambitieus: de coöperatie hanteert concurrerende tarieven en prijzen die goed uitlegbaar zijn en gevoelsmatig deugen. Daarnaast hanteert coöperatie DELA verschillende ledenvoordelen, waardoor het lidmaatschap financieel loont.

Verleden en heden

Op 11 maart 1937 werd DELA in Eindhoven opgericht. De oprichting van begrafenisvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' maakte een einde aan de oneerlijke gewoonte mensen met een openlijk standsverschil te begraven.

Governance

Corporate governance gaat over de manier waarop coöperatie DELA wordt bestuurd, hoe daar toezicht op wordt gehouden en hoe we verantwoording afleggen. De belangen van onze leden op lange termijn staan centraal. Met dat uitgangspunt organiseren we onze activiteiten. Als we risico’s lopen, bewaken we die zorgvuldig. Het beleid komt voort uit onze cultuur, maar is ook ingegeven door en gebonden aan regelgeving.

Corporate affairs

Als coöperatie vervullen wij met onze verzekeringen en onze dienstverlening in uitvaartzorg en nabestaandenzorg een maatschappelijke taak. Daarbij zien wij het ook als onze opdracht om onze omgeving bewust te maken van het belang van solidariteit, het verbinden van generaties en het koesteren en doorgeven van herinneringen en levensverhalen. Het uitspreken van begrip, waardering en liefde voor elkaar vormt het cement van saamhorigheid en verbondenheid. Bij coöperatie DELA geloven we namelijk vooral dat we er zijn voor elkaar.

Jaarverslag

Lid van coöperatie DELA

Wij zijn een coöperatie met ruim drie miljoen leden. DELA is ruim 80 jaar geleden opgericht om een waardige uitvaart voor iedereen mogelijk te maken. Dat kan dankzij de gezamenlijke kracht van onze leden. Ons doel is om onze leden en hun families verder te helpen. Als lid van coöperatie DELA kunt u meer betekenen voor uzelf en uw naasten.

Roparun

Coöperatie DELA was van 2020 tot 2024 hoofdsponsor van de Roparun. Roparun is een bekende, jaarlijkse estafetteloop van ruim 500 kilometer waarbij deelnemers geld inzamelen voor projecten in de palliatieve zorg. De sponsoring is inmiddels gestopt, maar uiteraard dragen wij Roparun nog steeds een warm hart toe.

PSV

PSV en coöperatie DELA werken vanaf 2021 op maatschappelijk gebied met elkaar samen. De twee Eindhovense organisaties willen op dit vlak nog meer voor de regio betekenen.

GLOW

Licht staat voor veel mensen voor hoop, leven, blijheid, verwondering en verbondenheid. Mensen hebben licht nodig, licht is energie. Het unieke decor voor GLOW is Eindhoven, de plek waar onze coöperatie is ontstaan. Nadat we twee jaar beperkt werden door corona is dit jaar de gezamenlijk route weer terug. In Eindhoven heeft onze coöperatie een belangrijke maatschappelijke rol. Daarom steunen wij GLOW.

Uitvaartmuseum Tot Zover

Nederlands Uitvaartmuseum en Kenniscentrum Tot Zover ligt op de grootste begraafplaats van Amsterdam: De Nieuwe Ooster. Het is het vierde uitvaartmuseum in de hele wereld. Aan de ene kant denken we liever niet aan de dood, aan de andere kant fascineert het ons. Hoe we als samenleving omgaan met de dood vertelt ons wie we zijn. Tot Zover maakt hoogwaardige exposities, die ons inspireren om na te denken over sterfelijkheid. De bezoekers hebben alle leeftijden en komen uit het hele land.

Beachvolleybal

Coöperatie DELA was van 2017 tot en met 2020 hoofdsponsor van het Nederlandse beachvolleybal. DELA steunde hiermee zowel de topsportactiviteiten, als de breedtesportevenementen op vele plaatsen langs de Nederlandse kust.