• Overlijden melden - 0800 955 66 55 -gratis- 24 uur per dag

Over coöperatie DELA

Wij zijn een coöperatie van ruim drie miljoen leden. Sinds de oprichting van DELA in 1937 geldt: samen sta je sterker en kun je méér bereiken. En daardoor kunnen onze leden meer voor hun naasten betekenen. Met onze verzekeringen en diensten zorgen we ervoor dat onze leden de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien. We staan hen met raad en daad bij en bieden financiële zekerheid.

Chat met onze medewerkers

Missie en visie

DELA is een coöperatieve onderneming die zich richt op de continuïteit van het leven. Het is onze ambitie dat onze klanten de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet kunnen zien.

Verleden en heden

Op 11 maart 1937 werd DELA in Eindhoven opgericht. De oprichting van begrafenisvereniging 'Draagt Elkanders Lasten' maakte een einde aan de oneerlijke gewoonte mensen met een openlijk standsverschil te begraven.

Governance

Corporate governance gaat over de manier waarop coöperatie DELA wordt bestuurd, hoe daar toezicht op wordt gehouden en hoe we verantwoording afleggen. De belangen van onze leden op lange termijn staan centraal. Met dat uitgangspunt organiseren we onze activiteiten. Als we risico’s lopen, bewaken we die zorgvuldig. Het beleid komt voort uit onze cultuur, maar is ook ingegeven door en gebonden aan regelgeving.

Corporate affairs

Als coöperatie vervullen wij met onze verzekeringen en onze dienstverlening in uitvaartzorg en nabestaandenzorg een maatschappelijke taak. Daarbij zien wij het ook als onze opdracht om onze omgeving bewust te maken van het belang van solidariteit, het verbinden van generaties en het koesteren en doorgeven van herinneringen en levensverhalen. Het uitspreken van begrip, waardering en liefde voor elkaar vormt het cement van saamhorigheid en verbondenheid. Bij coöperatie DELA geloven we namelijk vooral dat we er zijn voor elkaar.

Jaarverslag

Lid van coöperatie DELA

Wij zijn een coöperatie met drie miljoen leden. DELA is ruim 80 jaar geleden opgericht om een waardige uitvaart voor iedereen mogelijk te maken. Dat kan dankzij de gezamenlijke kracht van onze leden. Ons doel is om onze leden en hun families verder te helpen. Als lid van coöperatie DELA kunt u meer betekenen voor uzelf en uw naasten.

Roparun

Coöperatie DELA verbindt zich voor de komende drie jaar aan Roparun en is daarmee de nieuwe hoofdsponsor. Roparun is een bekende, jaarlijkse estafetteloop van ruim 500 kilometer waarbij deelnemers geld inzamelen voor projecten in de palliatieve zorg. DELA gaat helpen om Roparun de komende jaren verder te laten groeien, zodat nog meer goede doelen gesteund kunnen worden.

Roparun

De Roparun 2021 heeft een bedrag opgebracht van 2.030.030 euro. Het geld is bestemd voor organisaties en projecten in de palliatieve zorg. Coöperatie DELA is sinds 2020 hoofdsponsor van Roparun.

PSV

PSV en coöperatie DELA werken vanaf 2021 op maatschappelijk gebied met elkaar samen. De twee Eindhovense organisaties willen op dit vlak nog meer voor de regio betekenen.

Beachvolleybal

Coöperatie DELA was van 2017 tot en met 2020 hoofdsponsor van het Nederlandse beachvolleybal. DELA steunde hiermee zowel de topsportactiviteiten, als de breedtesportevenementen op vele plaatsen langs de Nederlandse kust.