• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Partners in duurzaamheid in gesprek met Adrie Zandee van afvalverwerkingsbedrijf Renewi

‘Het afval van DELA is hartstikke waardevol.’

In 2030 willen we volledig klimaatneutrale uitvaarten verzorgen. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn we aangewezen op betrokken partners die onze duurzame visie delen. Eén van die partners is het recycling- en afvalverwerkingsbedrijf Renewi, dat ons afval een mooie nieuwe bestemming geeft.

Chat met onze medewerkers

Voor het maken van nieuwe producten hebben we grondstoffen nodig. Die grondstoffen worden echter steeds schaarser, want onze aarde raakt in hoog tempo uitgeput. Daarnaast komt bij de productie CO2 vrij. Dat is slecht voor de wereld en voor de generaties na ons. Renewi bewijst dat dat beter moet, én kan. Het bedrijf maakt van afval nieuwe grondstoffen en levert zo een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Zo wordt er van oude koelkasten bijvoorbeeld Playmobil gemaakt en van sinaasappelschillen onder andere schoonmaakmiddelen en ingrediënten voor levensmiddelen. Organisch afval wordt verwerkt tot zogenaamd bio-LNG, een volledig CO2-neutrale brandstof voor vrachtwagens.

Sinds eind 2022 is Renewi partner van DELA. Ondanks de prille samenwerking zijn er al mooie resultaten behaald. Adrie Zandee: ‘Van het karton van DELA worden bijvoorbeeld dozen, kranten en tissueproducten gemaakt. Van de folie nieuwe folieproducten, zoals verpakkingsfolie en noppenfolie. En de gegaarde voedselresten die overblijven na een afscheid worden verwerkt tot onder andere bio-LNG. Het afval van DELA is hartstikke waardevol.’

Afval scheiden aan de bron

Om van afval nieuwe producten te maken, moet het goed worden gescheiden. Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) schrijft voor hoe bedrijven dat moeten doen. DELA voldoet aan de regels, maar voor de ambitieuze duurzame doelstellingen is het niet genoeg. Met name bij het restafval valt er volgens Adrie nog veel winst te behalen. Restafval kan namelijk niet goed worden gerecycled.

Renewi brengt daarom de komende tijd bij alle DELA-vestigingen het restafval in beeld. Welke producten belanden er vaak bij het restafval? Zien we bepaalde patronen? Hoe kunnen we daar verandering in brengen? Uit een pilot bij onze vestiging in Heeze is bijvoorbeeld gebleken dat er relatief veel bloemen in het restafval belanden. Adrie legt uit: ‘Er zit vaak oase aan, waardoor de bloemen niet bij het compost mogen. Samen met DELA gaan we uitzoeken of dit anders kan. Haal je een bloemstuk uit elkaar, dan duurt dat 38 seconden. In Heeze worden 50 bloemstukken per week weggegooid, wat dus neerkomt op een half uurtje extra werk. Kan die tijd vrijgemaakt worden? Zo ja, dan kunnen we samen met onze Organics-vestiging in Son een pilot starten voor de aparte inzameling van bloemen.’

Medewerkers een centrale rol

Adrie benadrukt dat de DELA-medewerkers een centrale rol spelen bij de juiste omgang met het afval. Om ze mee te nemen in de ontwikkelingen, heeft Renewi afvalsorteerwijzers met pictogrammen ontwikkeld waarop precies staat wat er in een bepaalde bak hoort. Daarnaast wil Renewi achterhaalde overtuigingen doorbreken. ‘Mensen zijn vaak sceptisch over het apart houden van etensresten. Ze zijn bang dat het ongedierte aantrekt of gaat stinken. Dat klopt niet: zogenaamde swill-bakken moeten namelijk iedere week schoon worden gemaakt. Etensresten gaan juist stinken als je ze bij het restafval gooit. Om te laten zien hoe waardevol de scheiding is, hebben we DELA uitgenodigd bij onze partner die bio-LNG maakt uit etensresten.’

Renewi gaat ook kijken welke DELA-vestiging een voorbeeldfunctie heeft. Waar wordt het afval het beste gescheiden? Waar is het minste restafval? En, waarom lukt het bij die vestiging zo goed? De inzichten worden vervolgens toegepast op de andere vestigingen. Want: Hoe beter ons afval wordt gescheiden, hoe hoogwaardiger het uiteindelijk verwerkt wordt. Renewi werkt daarvoor samen met toonaangevende eindverwerkers die van de aparte afvalstromen mooie, duurzame producten maken.

Vervoersstromen verminderen

Ook voor wat betreft het vervoer kijkt Renewi naar duurzame mogelijkheden. Met een speciale vulgraadanalyse wordt bepaald hoe vaak de verschillende containers bij de vestigingen geleegd moeten worden. ‘Dankzij weegcellen in onze vrachtwagens weten we wat het gemiddelde gewicht van de verschillende containers is. Als locaties daar ver onder liggen, hoeven we minder vaak te rijden.’

Daarnaast is Renewi partner van Green Collective. ‘In de grote steden delen we ritten met andere afvalbedrijven. Hierdoor verstoppen de centra minder en er is minder uitstoot.’

Opgericht in: 2017

(Ontstaan na een fusie van Shanks -1880- en Van Gansewinkel -1964-)

Aantal medewerkers:  6.714
Samenwerking met DELA sinds:   november 2022
Jaarlijkse reductie van de CO2-uitstoot:   2,5 megaton 
Jaarlijkse hoeveelheid afval verwerkt:

11 megaton 

Jaarlijkse hoeveelheid afval verwerkt voor DELA:   726 ton 

 

Duurzame doelen samen behalen

Het contact tussen DELA en Renewi is intensief. ‘We rapporteren iedere maand hoeveel afval we per afvalstroom hebben opgehaald. En hoeveel CO2 DELA daarmee bespaard heeft.’ Deze inzichten helpen om verbeteringen gericht door te voeren. Om dat te kunnen doen, blijft Renewi zich ontwikkelen. ‘Ons recyclingpercentage ligt momenteel bij 63,6 procent. In het kader van onze zogenaamde Mission75 willen we dat de komende jaren verhogen tot 75 procent. Om dat voor elkaar te krijgen, zetten we vol in op innovaties. We hebben bijvoorbeeld net miljoenen geïnvesteerd in een nieuwe lijn voor kunststofrecycling.’

Adrie besluit: ‘Door zelf ambitieuze doelstellingen te hebben, kunnen we DELA ondersteunen bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen, en andersom. Van beide kanten is commitment nodig om afval duurzaam te maken. De samenwerking is nog jong maar de eerste indruk is heel positief. Ik ben er trots op dat we samen met DELA een bijdrage leveren aan het behoud van grondstoffen. En zo strijden tegen klimaatverandering.’