• Overlijden melden - 088 335 35 35 (24 uur per dag) 

Corporate affairs

Als coöperatie vervullen wij met onze verzekeringen en onze dienstverlening in uitvaartzorg en nabestaandenzorg een maatschappelijke taak. Daarbij zien wij het ook als onze opdracht om onze omgeving bewust te maken van het belang van solidariteit, het verbinden van generaties en het koesteren en doorgeven van herinneringen en levensverhalen. Het uitspreken van begrip, waardering en liefde voor elkaar vormt het cement van saamhorigheid en verbondenheid. Bij coöperatie DELA geloven we namelijk vooral dat we er zijn voor elkaar.

Om deze reden zoekt coöperatie DELA ook verbinding met andere instituten in en rondom ons domein. Denk hierbij aan (branche)organisaties in de postmortale zorg, de verpleeghuiszorg, de palliatieve zorg, het notariaat, levensverzekeraars, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties en politieke en bestuurlijke organisaties in onze samenleving. En we staan open voor toenadering door hen.

Afgelopen periode heeft coöperatie DELA zich ingespannen voor meer bewustwording voor kwaliteitsborging en consumentbescherming in de uitvaartbranche. Dit heeft geleid tot de ‘beginselen’. Lees ook het eindrapport inventarisatie naar draagvlak voor ‘de beginselen’ in de uitvaartbrancheHet vervolg hierop is het pleidooi voor betere regulering rondom postmortale zorg: Geef het menselijk lichaam rechten tussen overlijden en uitvaart.

Daarnaast heeft coöperatie DELA zich georiënteerd op mogelijkheden om de verpleeghuiszorg te ondersteunen. Hoewel dat niet heeft geleid tot concrete vervolgstappen, bleek deze oriëntatie op zichzelf verrijkend in het denken over wederzijdse verbinding en belang. Tijdens de corona crisis informeert coöperatie DELA stakeholders over de ontwikkelingen en de consequenties van maatregelen in de postmortale zorg.

(Branche)organisaties die ons willen benaderen kunnen contact opnemen met Martin Kersbergen via mkersbergen@dela.org of telefonisch: 06 51313325

Chat met onze medewerkers