Coöperatie DELA
  • Overlijden melden 0800 955 66 55 (gratis) 24 uur per dag
  • Inloggen

Nu regelen voor later

U wilt goed zorgen voor de mensen van wie u houdt. Niet alleen nu, maar ook voor als u er niet meer bent. Coöperatie DELA adviseert u over belangrijke zaken die u kunt vastleggen en hoe u dat kunt doen. Zoals het opmaken van een (levens)testament, het regelen van de voogdij over uw kinderen of het opstellen van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.

Chat met onze medewerkers

Zorg voor elkaar als u trouwt of gaat samenwonen

Het is goed om afspraken te maken wat er gebeurt als één van u onverwacht overlijdt. Bijvoorbeeld omdat er al kinderen zijn uit een eerder huwelijk. U wilt zorgen voor elkaar. Dat kan door maken van huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract.

Afspraken maken als u uit elkaar gaat

Toen u ging trouwen of samenwonen heeft u afspraken gemaakt over de toekomst. Als u uit elkaar gaat, is het ook belangrijk afspraken te maken: over de kinderen of de verdeling van de inboedel. Dat kan in ouderschapsplan of een echtscheidings-convenant.

Zorg voor uw kinderen: het regelen van voogdij

U staat er liever niet bij stil dat u iets overkomt, maar soms kunt u er wakker van liggen: “wie zorgt er dan voor mijn kinderen?” Waar moet u aan denken bij het kiezen van een voogd? Misschien heeft u daar al ooit afspraken over gemaakt en wilt u die aanpassen. Hoe pak ik dat aan?

Hulp bij het maken van een (levens)testament

Is uw testament bij een scheiding nog wel up-to-date? Hoe wilt u uw geld en spullen onder uw dierbaren verdelen? Wat gebeurt er als u te ziek bent om beslissingen te nemen? U kunt in een levenstestament uw wensen vastleggen en iemand aanwijzen die uw belangen behartigt.

Financiële gevolgen van een erfenis

Misschien is het uw erfenis niet iets waar u nu veel over nadenkt. Maar uw erfenis kan financiële gevolgen hebben voor uw dierbaren. Veel mensen hebben vragen over erven. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de erfenis van mijn moeder als ik zelf kom te overlijden? En kan ik een erfenis weigeren?

Wat geeft u mee als u wilt schenken?

Op sommige momenten in het leven is financiële steun aan uw (klein)kinderen extra welkom. Bijvoorbeeld tijdens het volgen van een studie, bij een bruiloft of de aankoop van een eigen huis. Of u wilt een schilderij aan uw kind doorgeven waaraan het gehecht is. Moet u dan altijd belasting betalen?

  • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur (di. tot 20.00 uur).
  • 040 219 91 00 Lid van DELA? Neem gerust contact op met de VoorelkaarDesk voor meer informatie. Bereikbaar op ma/vr van 8.30 tot 17.00 uur (di. tot 20.00 uur).