Coöperatie DELA
  • Overlijden melden 0800 955 66 55 (gratis) 24 uur per dag
  • Inloggen

Voor leden

Het is onze ambitie dat u als lid de toekomst zo zorgeloos mogelijk tegemoet ziet. Want DELA is een coöperatie die bestaat om goed te zorgen voor zijn leden. Met onderstaande informatiepagina's willen we hieraan bijdragen.

Chat met onze medewerkers

DELA VoorelkaarDesk

Leden van DELA kunnen bellen en mailen met de consulenten van de VoorelkaarDesk. Zij geven u een antwoord op uw persoonlijke vraag en helpen u echt verder.

DELA NotarisService

Als lid van onze coöperatie kunt u op een laagdrempelige manier en tegen een solidair all-in tarief een testament, schenkingsakte, samenlevingscontract en huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden laten opmaken.

Schenken en schenkbelasting

Als u schenkt geeft u een ander iets, waarvoor hij geen tegenprestatie levert. U kunt een schenking zien als een cadeau. Wat u schenkt, beslist u zelf. Komt uw gift boven een bepaald bedrag uit? Dan betaalt de ontvanger er belasting over.

Testament

U kunt in uw testament onder andere erfgenamen benoemen, een voogd aanwijzen voor uw kinderen of een executeur aanwijzen.

Erfbelasting

Uw erfenis heeft financiële gevolgen voor uw erfgenamen. Zij betalen erfbelasting over het geld en over de waarde van de spullen die zij erven.

Voogdij

Voogdij is de zorg voor een minderjarig kind, door iemand anders dan de ouders van het kind. Een voogd heeft het gezag over het kind.